Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kölni linnapead tunnustatakse suurepärase töö ja julge tegutsemise eest vabaduse, solidaarsuse ja võrdsuse edendamisel  

Euroopa Regioonide Komitee koos rahvusvahelise pagulaslinnade võrgustiku (ICORN) ja Gdański linnaga on otsustanud anda Kölni linnapeale Henriette Rekerile linnapea Paweł Adamowiczi auhinna tema julge tegutsemise ja töö eest vabaduse, solidaarsuse ja võrdsuse edendamisel.

Sel aastal esimest korda välja antud auhind kutsuti ellu selleks, et jätkata 2019. aastal mõrvatud Paweł Adamowiczi pärandit. Auhinna võib saada valitud esindaja, ametnik või tavakodanik, kes vaatamata ohtudele on võtnud endale kohustuse edendada avatud, tõhusat ja külalislahket demokraatiat.

Auhinna žürii tunnustas linnapea Rekerit tema erakordse pühendumuse ja töö eest sallivuse, kaasamise ja mittediskrimineerimise edendamisel rändetaustaga kodanike heaks, vihakõne ja ksenofoobia vastu võitlemisel ning integratsiooni toetamisel mitmesuguste poliitikameetmete ja projektide ning julgete ja selgete avalike seisukohavõttude kaudu. Esmalt Kölni abilinnapeana ja alates 2015. aastast linnapeana tegutsenud Reker on oma viimase 20 aasta jooksul tehtud töös muutnud mitmekesisuse ja solidaarsuse Kölni identiteedi lahutamatuks osaks.

Linnapea Henriette Reker ütles: „Mul on äärmiselt suur au seda auhinda Paweł Adamowiczi mälestuseks vastu võtta. Ta uskus kindlalt vaba ajakirjandust, vaba kunsti ja igaühe õigust avaldada demokraatias avalikult oma arvamust. Me jagasime ühiseid veendumusi ja võitlesime nende eest. Olen tänulik, et saan olla linnapea avatud ja eelarvamustevabas linnas, kuhu on teretulnud nii pagulased kui ka kõik teised, kes otsivad kodulinna, mis väärtustab oma mitmekultuurilisi juuri. Ent meil on endiselt ka tõsiseid mureküsimusi. Kogu maailmas seisavad linnapead silmitsi selliste probleemidega nagu rassism ja antisemitism. Üks viis, kuidas me saame toetada oma eriilmelisi kogukondi, on anda rahvusvahelist eeskuju, nagu teeb see auhind, et ühineda ja seista kindlalt vastu mis tahes paremäärmuslikele suundumustele. Vägivald ei ole kunagi olnud ega saa kunagi olema lahendus. See on alati esimene samm vales suunas. Seepärast peame me seisma rahu, avatud dialoogi ja ühtsuse eest.“

Euroopa Regioonide Komitee president ja Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas märkis: „Paweł Adamowiczi auhind jääb meile alati meenutama seda, et vabaduse, solidaarsuse ja mittediskrimineerimise kaitse ja edendamine algab kohalikul tasandil. Siin eesliinil peame me kaitsma oma liitu, selle põhimõtteid ja väärtusi. Auhinna esimest laureaati, linnapea Henriette Rekerit tunnustatakse tema pühendumuse eest võrdsuse, solidaarsuse ja integratsiooni edendamisele ning meie ühiste põhiväärtuste kaitsmisele.“

Euroopa Komisjoni väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident Věra Jourová lisas:

„Mul on väga hea meel selle auhinna loomise üle. Mul on eriti hea meel, et selle laureaat, Kölni linnapea Henriette Reker kehastab julget tegutsemist ja pühendunud tööd vabaduse, solidaarsuse ja võrdsuse edendamisel. Ta on laialdaselt tuntud oma pühendumuse eest kaasamise, võrdsuse ja mittediskrimineerimise edendamisele. Ma ei tea kedagi, kes sobiks paremini selle auhinna esimeseks laureaadiks.“

Euroopa Parlamendi liige ja Paweł Adamowiczi lesk Magdalena Adamowicz ütles: „Mitmekesisus ei ole probleem, see on vara! Enesesse tõmbumine ei tee head. Saame rikkamaks üksnes siis, kui kohtume teiste kultuuride ja erinevustega – need olid Pawełi sõnad. Vaatame edukate linnade, piirkondade ja riikide ajalugu. Nende ühine tunnus on mitmekesisuse, avatuse ja sallivuse austamine, austus iga inimese vastu, sest nemad on majanduse, kultuuri, teaduse ja kulinaarse rikkuse liikumapanev jõud. Gdańsk on kahtlemata üks neist linnadest. Kui me ei taha kaotada demokraatiat, ei saa me võitluseta loobuda oma demokraatlikest väärtustest. Peame nende eest võitlema ja taastama nende tõelise tähenduse. Paweł mõistis seda, mistõttu ta toetas nii otsustavalt kodanikuharidust. Seega ma loodan väga, et järgmistel aastatel arendatakse Paweł Adamowiczi auhinna abil kodanikuharidust meie linnades ja piirkondades. Õnnitlen veel kord Teid, linnapea Henriette Reker. Pidagem kõik meeles ja näidakem oma igapäevase töö kaudu, et ilma koostööta ei ole sotsiaalset ega majanduslikku arengut ega jõukust, ning et koostöö ei ole võimalik, kui puudub usaldus ja austus üksteise vastu. Iga inimese vastu. Sellised oli Pawełi põhimõtted ja nende järgimine aitab tutvustada temanimelist auhinda.“

Gdański linnapea ja rahvusvahelise pagulaslinnade võrgustiku (ICORN) esindaja Aleksandra Dulkiewicz märkis: „Ma olen kindel, et Paweł Adamowiczile oleks väga meeldinud, kui muudaksime tunded, mida tema surm meis tekitas, järjepidevaks igapäevaseks tegevuseks. Tegevuseks, mis teeb head meie naabrile. Väikesed asjad – žest, naeratus ja hea sõna –, mis tuhandeid kordi korrates toovad kaasa muutuse paremuse suunas. Ma arvan, et see on parim ja suurim mälestusmärk, mille saame linnapea Paweł Adamowiczile püstitada. Esimese Paweł Adamowiczi auhinna laureaat, Kölni linnapea Henriette Reker tegutseb järjekindlalt Kölni elanike heaolu nimel, astudes julgelt vastu sallimatusele, vihkamisele ja ksenofoobiale. Ta on just selline inimene, kes esindab väärtusi, mille eest Gdański linnapea oma elu andis.“

Prantsusmaa president Emmanuel Macron tervitas detsembris Euroopa Regioonide Komitees peetud kõnes auhinna loomist, et kaitsta Euroopa Liidu aluseks olevaid väärtusi. President Macron rõhutas, et inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ning inimõiguste, sealhulgas vähemuste hulka kuuluvate inimeste õiguste austamine on väga olulised ning moodustavad lahutamatu terviku. Need on väärtused, mida kaitstes Paweł Adamowicz elas ja kahjuks suri, tõdes president Macron.

Taustteave

  • 2015. aastal elas Kölni linnapea Reker üle noarünnaku, mille ajendiks oli tema pühendumus aidata rändajate kogukondi ja edendada nende integreerumist. Sellele vägivallateole vaatamata on ta jätkanud samade väärtuste kaitsmist oma avalikus elus ning poliitikas ja projektides, millele ta on keskendunud.

  • Kölnis elab 1 089 984 inimest, kellest 426 646 on rändetaustaga, sealhulgas 212 191 välisriigi kodanikku 184 riigist. Kölni linnas on ligikaudu 6000 pagulast. Linnas on 130 erinevat usukogukonda, millest 26 on esindatud religiooninõukogus. See on vabatahtlik ühendus, mille ülesandeks on edendada religioonidevahelist dialoogi.

  • Paweł Adamowicz langes pussitamise ohvriks 13. jaanuaril 2019 toimunud heategevusüritusel peetud kõne ajal. Ta suri saadud vigastustesse järgmisel päeval. Ta oli 53-aastane. Adamowiczi mõrva eel võis täheldada tema vastu suunatud vaenukõne sagenemist. Tema surm ajendas arutlema selle üle, kuidas jõhkramaks muutuv avalik arutelu aitab kaasa vägivalla, ekstremismi, propaganda ja sallimatuse kasvule. Tema viimased sõnad vahetult enne rünnakut olid: „Gdańsk on helde, Gdańsk jagab teistega oma hüvesid, mis tal on, Gdańsk tahab olla linn, kus väärtustatakse solidaarsust. See on suurepärane aeg neid hüvesid jagada. Te olete suurepärased. Gdańsk on maailma kõige imelisem linn. Ma tänan teid!“

  • Adamowicz oli pühendunud ELi põhiväärtuste edendamisele ja osales Euroopa Regioonide Komitee liikmena aktiivselt selle töös. 2016. aastal käivitas linnapea Adamowicz pärast paavst Franciscusega kohtumist Gdański sisserändajate integreerimise programmi. See on olnud eeskujuks ka teistele Poola linnadele.

  • Euroopa Regioonide Komitee kui ELi kohalike ja piirkondlike poliitikute kogu võttis Poola delegatsiooni algatusel 7. veebruaril 2019 ühehäälselt vastu resolutsiooni , milles mõistetakse hukka igasugune poliitiliste juhtide vastu suunatud vaenukõne ja ähvardamine.

  • Rahvusvaheline pagulaslinnade võrgustik (ICORN) on rahvusvaheline organisatsioon, kuhu kuulub 75 linna ja piirkonda Euroopast ja mujalt, mis pakuvad tagakiusatud kirjanikele ja kunstnikele turvapaika, seisavad sõnavabaduse eest, kaitsevad demokraatlikke väärtusi ja edendavad rahvusvahelist solidaarsust. Võrgustikku kuuluvates linnades on pakutud elupaika enam kui 250 kirjanikule ja kunstnikule. Turvalises keskkonnas viibides täidavad nad jätkuvalt olulist rolli nii oma koduriigis esinevate inimõiguste ja sõnavabaduse rikkumiste esiletõstmisel kui ka kolleegide toetamisel oma päritoluriikides. 30. augustil 2017 liitus Gdański linn linnapea Paweł Adamowiczi eestvedamisel võrgustikuga.

Linnapea Paweł Adamowiczi auhind – veebileht : #AdamowiczAward

Auhinna eeskiri, kandideerimiskriteeriumid, valikukriteeriumid

Veebileht, mis sisaldab teavet Paweł Adamowiczi ja talle tehtud atentaadi aastapäeva kohta

Kölni linnapea nimetati linnapea Paweł Adamowiczi nimelise esimese auhinna võitjaks

Kontaktisik

Euroopa Regioonide Komitee

Wioletta Wojewodzka

Tel: +32 (0)2 282 2289

Mobiiltel +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Gdański linn

Maciej Buczkowski

Tel + 48 58 323 62 84

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

Rahvusvaheline pagulaslinnade võrgustik

Helge Lunde

Tel :+ 47 2 282 20 03

helge@icorn.org

Jaga :
 
Seonduv teave
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-1-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
01.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Michałowo võitis linnapea Paweł Adamowiczi auhinna pagulaste abistamise eest Valgevene piiril
Michałowo võitis linnapea Paweł Adamowiczi auhinna pagulaste abistamise eest Valgevene piiril
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CAPITALS-INCLUSION-DIVERSITY-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
09.12.2022