Juhatus 

Juhatuse moodustab rühm komitee liikmeid ning seda võib pidada Euroopa Regioonide Komitee poliitiliseks tõukejõuks: juhatus koostab komitee poliitilise programmi ja jälgib selle elluviimist.

Juhatus tuleb kokku enne iga täiskogu istungjärku, et kooskõlastada täiskogu ja komisjonide tööd. Juhatus peab aastas ka kaks erakorralist koosolekut, mis toimuvad sel ajal ELi nõukogu eesistujaks olevas liikmesriigis.

Sisu

​Kas juhatusel on ka poliitiline ametiaeg? Kui kaua see kestab?

Nagu ka presidendil, kestab juhatuse ametiaeg kaks ja pool aastat.

Kes juhatusse kuuluvad?

Juhatus kajastab komitees valitsevat poliitilist pluralismi. Sellesse kuuluvad:

  • president,

  • esimene asepresident,

  • 27 asepresidenti (üks iga liikmesriigi kohta),

  • veel 26 liiget,

  • fraktsioonide esimehed.

Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalial, Poolal ja Hispaanial on igaühel juhatuses kolm kohta. Austrial, Belgial, Bulgaarial, Horvaatial, Tšehhi Vabariigil, Taanil, Soomel, Kreekal, Ungaril, Iirimaal, Leedul, Madalmaadel, Portugalil, Rumeenial, Slovakkial ja Rootsil on igaühel juhatuses kaks kohta. Küprosel, Eestil, Lätil, Luksemburgil, Maltal ja Sloveenial on igaühel juhatuses üks koht.

Millised on juhatuse ülesanded?

Juhatuse põhiülesanne on koostada komitee poliitiline programm, jälgida selle elluviimist ning kooskõlastada täiskogu ja komisjonide tööd.


Dokumendid

Jaga:
 
Back to top