Liikmed  

Euroopa Regioonide Komiteel on 329 liiget, kes esindavad kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ELi kõigist 27 liikmesriigist. Liikmed kogunevad 5-6 korda aastas Brüsselisse täiskogu istungjärgule​, et arutada poliitilisi prioriteete ja võtta vastu arvamusi ELi õigusaktide kohta.

Liikmed peavad olema demokraatlikult valitud ja/või neil peab olema poliitiline mandaat oma koduriigis. Iga liikmesriigi valitsus esitab oma kohalikud ja piirkondlikud esindajad (täisliikmed ja asendusliikmed) – riikide delegatsioonid –, kelle seejärel kiidab heaks ELi nõukogu.

2019. aasta aprillis võttis juhatus vastu komitee liikmete sooliselt tasakaalustatud osalemise strateegia.

Komitee liikmed on jagatud nende poliitilise kuuluvuse järgi fraktsioonidesse – – ja huvivaldkondade järgi komisjonidesse.

Lisateavet leiate liikmete portaalist, Euroopa Regioonide Komitee liikmete käitumisjuhendist ja Euroopa Regioonide Komitee kodukorrast.