Liikmed  

Euroopa Regioonide Komiteel on 350 liiget , kes esindavad kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ELi kõigist 28 liikmesriigist. Liikmed kogunevad 5-6 korda aastas Brüsselisse täiskogu istungjärgule , et arutada poliitilisi prioriteete ja võtta vastu arvamusi ELi õigusaktide kohta.

Liikmed peavad olema demokraatlikult valitud ja/või neil peab olema poliitiline mandaat oma koduriigis. Iga liikmesriigi valitsus esitab oma kohalikud ja piirkondlikud esindajad (täisliikmed ja asendusliikmed) – riikide delegatsioonid –, kelle seejärel kiidab heaks ELi nõukogu.

2019. aasta aprillis võttis juhatus vastu RK liikmete sooliselt tasakaalustatud osalemise strateegia.             

Komitee liikmed on jagatud nende poliitilise kuuluvuse järgi fraktsioonidesse EP​P , PES , ALDE , EA või ECR ja huvivaldkondade järgi komisjonidesse .

Lisateavet leiate liikmete portaalist ja Euroopa Regioonide Komitee kodukorrast .