Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Apdovanojimas už drąsą ir nuopelnus propaguojant laisvę, solidarumą ir lygybę įteiktas Kelno merei  

Europos regionų komitetas kartu su Tarptautiniu prieglobsčio miestų tinklu (ICORN) ir Gdansko (Lenkija) miestu pasiūlė mero Paweło Adamowicziaus vardo apdovanojimą už drąsą ir nuopelnus propaguojant laisvę, solidarumą ir lygybę skirti Kelno merei Henriettei Reker.

Apdovanojimas, šiemet skirtas pirmą kartą, buvo įsteigtas siekiant tęsti 2019 m. nužudyto Paweło Adamowicziaus misiją. Konkurse galėjo dalyvauti visi išrinkti politikai, pareigūnai ir eiliniai piliečiai, kurie, nepaisant pavojų, siekia atviresnės, veiksmingesnės ir patrauklesnės demokratijos.

Vertinimo komisija nusprendė apdovanojimu pagerbti Kelno merę H. Reker už jos ypatingą atsidavimą ir darbą skatinant toleranciją migrantų kilmės piliečiams, jų įtraukimą ir nediskriminavimą, už kovą su neapykantą kurstančiomis kalbomis ir ksenofobija, taip pat už paramą integracijai įgyvendinant įvairias politikos kryptis ir projektus bei drąsiai laikantis aiškios viešos pozicijos. Pastaruosius 20 metų, dirbdama Kelno mero pavaduotoja, o nuo 2015 m. – mere, ji nuolat skatina įvairovę ir solidarumą, kurie tapo šio miesto tapatybės pagrindu.

Merė Henriette Reker pasakė: „Man didžiulė garbė gauti šį mero Paweło Adamowicziaus atminimo apdovanojimą. P. Adamowiczius tvirtai tikėjo laisva spauda, laisvu menu ir kiekvieno asmens teise atvirai reikšti savo nuomonę demokratinėje šalyje. Mes abu laikėmės tų pačių įsitikinimų ir už juos kovojome. Didžiuojuosi, kad esu didelės širdies ir plačių pažiūrų miesto, priimančio pabėgėlius ir visus, kurie ieško vietos gyventi, miesto, kuriam patinka jo daugiakultūriškumas, merė. Nors mums vis dar iškyla didelių iššūkių. Visame pasaulyje merai susiduria su tokiomis problemomis kaip rasizmas ir antisemitizmas. Vienas iš būdų remti mūsų įvairias bendruomenes – steigti panašius tarptautinius apdovanojimus, siekiant vienytis ir tvirtai priešintis bet kokioms dešiniosios pakraipos tendencijoms. Smurtas niekada nebuvo ir nebus išeitis. Tai visada bus pirmas žingsnis neteisinga kryptimi. Todėl turime ginti taiką, atvirą dialogą ir vienybę.“

Europos regionų komiteto pirmininkas ir Centrinės Makedonijos regiono gubernatorius Apostolos Tzitzikostas pažymėjo: „Mero P. Adamowicziaus apdovanojimas yra nuolatinis priminimas, kad laisvės, solidarumo ir nediskriminavimo apsauga ir skatinimas prasideda vietos lygmeniu. Būtent čia turime ginti savo Sąjungą, jos principus ir vertybes. Tokiu būdu pirmoji šios premijos laureatė – merė H. Reker yra apdovanojama už savo pasiryžimą siekti lygybės, solidarumo ir integracijos ir įsipareigojimą ginti mūsų pagrindines bendras vertybes.“

Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Věra Jourová teigė:

„Labai džiaugiuosi, kad šis apdovanojimas tapo realybe. Dar labiau džiaugiuosi dėl to, kad jo laureatė – Kelno miesto merė H. Reker yra tikras drąsos ir pažangumo skatinant laisvę, solidarumą ir lygybę puoselėjimo pavyzdys. Ji plačiai žinoma dėl savo pastangų skatinti įtrauktį, lygybę ir nediskriminavimą. Nesugalvočiau geresnio kandidato šiam pirmą kartą teikiamam apdovanojimui.“

Europos Parlamento narė ir Paweło Adamowicziaus našlė Magdalena Adamowicz pabrėžė: „Įvairovė – ne problema, o vertybė. Neperžengti savo kiemo ribų nėra gerai. „Turtingesni tampame tik susipažinę su kita kultūra, susidurdami su skirtumais“ – taip sakydavo Pawełas. Pažvelkime į klestinčių miestų, regionų ir šalių istoriją. Jų bendras bruožas – pagarba įvairovei, atvirumas ir tolerancija, pagarba kiekvienam žmogui, nes jie yra ekonomikos, kultūros, mokslo ir kulinarijos vertybių varomoji jėga. Gdanskas neabejotinai yra vienas šių miestų. Jei nenorime netekti demokratijos, turime kovoti už savo demokratines vertybes. Turime už jas kovoti ir prisiminti tikrąją jų prasmę. Pawełas tai suprato, todėl jis taip aktyviai rėmė pilietinį ugdymą. Labai tikiuosi, kad kiti Paweło Adamowicziaus apdovanojimai bus skirti pilietiniam ugdymui mūsų miestuose ir regionuose skatinti. Dar kartą sveikinu Jus, gerbiama mere H. Reker, ir raginu mus visus pabandyti savo kasdieniu darbu prisiminti ir parodyti, kad be bendradarbiavimo nėra socialinio ar ekonominio vystymosi nei klestėjimo, o bendradarbiavimas neįmanomas be pasitikėjimo ir pagarbos vieni kitiems ir kiekvienam atskirai. Būtent taip gyveno Pawełas ir būtent toks požiūris padeda propaguoti jo vardo apdovanojimą.“

Gdansko merė ir Tarptautinio prieglobsčio miestų tinklo (ICORN) atstovė Aleksandra Dulkiewicz nurodė : „Manau, kad Pawełas Adamowiczius būtų labai norėjęs, kad mūsų emocijos dėl jo mirties virstų nuosekliais kasdieniais veiksmais. Veiksmais, naudingais jūsų kaimynui. Maži darbai – miela smulkmena, šypsena ir geras žodis, pakartojus tūkstantį kartų, padarys labai didelį ir teigiamą skirtumą. Manau, kad tai būtų geriausias ir didžiausias paminklas, kurį galime pastatyti merui Pawełui Adamowicziui. Kelno miesto merė, pirmoji mero Paweło Adamowicziaus vardo apdovanojimo laureatė Henriette Reker, nuosekliai dirbdama Kelno gyventojų labui, drąsiai priešindamasi netolerancijai, neapykantai ir ksenofobijai, yra būtent tas žmogus, kuris įkūnija vertybes, už kurias Gdansko miesto vadovas paaukojo savo gyvybę.“

Gruodžio mėn. sakydamas kalbą Europos regionų komitete Prancūzijos Prezidentas Emmanuelis Macronas palankiai įvertino apdovanojimą už vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, puoselėjimą. Prezidentas Macronas pabrėžė, kad pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, yra pagrindinės vertybės ir sudaro nedalomą visumą. „Dėl šių vertybių gyveno ir, deja, mirė Pawełas Adamowiczius“,– sakė Prezidentas E. Macronas.

Bendroji informacija

  • 2015 m. merė Henriette Reker buvo užpulta ir sužalota peiliu už tai, kad padėjo migrantų bendruomenėms ir skatino jų integraciją. Šis smurto aktas neužkirto kelio jos pastangoms toliau puoselėti tas pačias vertybes visuomeniniame gyvenime ir įgyvendinant politiką bei projektus, kuriuos ji gynė.

  • Kelne gyvena 1 089 984 gyventojai, iš kurių 426 646 yra migrantų kilmės, įskaitant 212 191 užsienio pilietį iš 184 šalių. Kelno miestas priėmė apie 6 000 pabėgėlių. Mieste veikia 130 skirtingų religinių bendruomenių, iš kurių 26 atstovaujama Religijų taryboje – savanoriškoje asociacijoje, kuri skatina religijų dialogą.

  • 2019 m. sausio 13 d. labdaros renginyje kalbėjęs Pawełas Adamowiczius buvo užpultas ir sužalotas peiliu. Kitą dieną nuo patirtų sužalojimų jis mirė. Jam buvo 53 metai. Kurį laiką prieš šią žmogžudystę mero atžvilgiu vis pikčiau skambėjo neapykantą kurstančios kalbos. Jo netektis paskatino diskusijas apie tai, kaip išsigimstantis viešasis diskursas prisideda prie smurto, ekstremizmo, propagandos ir netolerancijos. Paskutiniai jo žodžiai, ištarti prieš pat užpuolimą, buvo: „Gdanskas yra dosnus, Gdanskas dalijasi savo turtu, Gdanskas nori būti solidarumo pavydžiu. Dabar nuostabus metas dalytis gėriu. Mes jus mylime. Gdanskas yra nuostabiausias miestas pasaulyje. Ačiū jums!“

  • Pawełas Adamowiczius visada ryžtingai propagavo pagrindines ES vertybes ir buvo aktyvus Europos regionų komiteto narys. 2016 m., po susitikimo su popiežiumi Pranciškumi, meras pristatė Gdansko „imigrantų integracijos modelį“. Jo pavyzdys įkvėpė ir kitus Lenkijos miestus.

  • Europos regionų komitetas, kaip ES vietos ir regionų politikų asamblėja, Lenkijos delegacijos iniciatyva 2019 m. vasario 7 d. vieningai priėmė rezoliuciją , kurioje pasmerkė bet kokias prieš politinius vadovus nukreiptas neapykantą kurstančias kalbas ir grasinimus.

  • Tarptautinis prieglobsčio miestų tinklas (ICORN)  – tai tarptautinė organizacija, kuri vienija 75 miestus ir regionus Europoje ir už jos ribų ir siūlo saugų prieglobstį persekiojamiems rašytojams ir menininkams, skatina saviraiškos laisvę, gina demokratines vertybes ir propaguoja tarptautinį solidarumą. Galimybė apsigyventi ICORN priklausančiame mieste buvo suteikta daugiau kaip 250 rašytojų ir menininkų. Saugioje aplinkoje jie ir toliau atlieka labai svarbų vaidmenį tiek atkreipdami dėmesį į žmogaus teisių ir žodžio laisvės pažeidimus savo gimtosiose šalyse, tiek jose remdami savo kolegas. Mero Paweło Adamowicziaus iniciatyva Gdansko miestas ICORN nariu tapo 2017 m. rugpjūčio 30 d.

Mero Paweło Adamowicziaus vardo apdovanojimo interneto svetainė : #AdamowiczAward

Apdovanojimo skyrimo taisyklės ir nuostatos, tinkamumo kriterijai, atrankos kriterijai

Interneto svetainė, kurioje pateikiama informacija apie Pawełą Adamowiczių ir pagerbiamas jo atminimas

Kelno merė – pirmojo mero Paweło Adamowicziaus vardo apdovanojimo laureatė

Kontaktinis asmuo:

Europos regionų komitetas

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 (0) 2 282 2289

Mob. tel. +32 (0) 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Gdansko miestas

Maciej Buczkowski

Tel. + 48 58 323 62 84

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

Tarptautinis prieglobsčio miestų tinklas

Helge Lunde

Tel.: + 47 99582488

helge@icorn.org

Pasidalyti :
 
Susijusi informacija
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023