Esimeeste konverents 

Esimeeste konverents koosneb komitee presidendist, esimesest asepresidendist ja kõigi fraktsioonide esimeestest. Esimeeste konverents valmistab ette tööd ja hõlbustab poliitilise konsensuse saavutamist teiste tööorganite (täiskogu, juhatus ja komisjonid) tehtavate otsuste suhtes.

Esimeeste konverents tuleb kokku enne iga juhatuse koosolekut, tavaliselt samal päeval. Samuti korraldatakse erakorralisi koosolekuid Brüsselis või väljaspool, eelkõige kaks korda aastas ELi nõukogu eesistujaks olevas ELi liikmesriigis.

Sisu

Kes sinna kuuluvad?

Esimeeste konverents koosneb järgmistest liikmetest: 

  • komitee president 
  • esimene asepresident 
  • fraktsioonide esimehed 

Fraktsioonide esimehed võivad oma esindajaks määrata oma fraktsiooni mõne teise liikme.

Millised on esimeeste konverentsi ülesanded?

Esimeeste konverents arutab kõiki talle komitee presidendi poolt esitatud küsimusi, et valmistada ette ja lihtsustada poliitilise konsensuse saavutamist komitee teiste tööorganite tehtavate otsuste suhtes. Juhatusele aru andes peaks komitee president teavitama esimeeste konverentsil toimunud aruteludest.

Kui pikk on esimeeste konverentsi poliitiline ametiaeg?

Nagu ka presidendil ja juhatusel, kestab esimeeste konverentsi ametiaeg kaks ja pool aastat.

Dokumendid

Jaga :
 
Back to top