ENVE 

Keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon 

ENVE logo
© Mopic / Shutterstock.com

Keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon (ENVE) vastutab Euroopa Regioonide Komitee töö koordineerimise eest Euroopa rohelise kokkuleppega seotud valdkondades, mis hõlmavad keskkonda, elurikkust, ringmajandust ja nullsaastet, kliimamuutusi, energia- ja kosmosepoliitikat. ENVE komisjon vastutab ka töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ ning muude võrgustike ja platvormide eest, nagu linnapeade pakti riiklikud saadikud, komitee kliimapaktisaadikud ja nullsaasteteemaline sidusrühmade platvorm. Ülemaailmsel tasandil on ENVE komisjonil juhtiv roll Euroopa Regioonide Komitee kaasamisel ÜRO kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse konverentsi istungjärkudele.

Vali komitee muu komisjon:
Sisu

ENVE komisjonist

Keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon (ENVE) vastutab vajalike ressursside ja vahendite ettevalmistamise ja tagamise eest, et komitee saaks täielikult täita oma nõuandvat rolli ELi seadusandlikus ja poliitilises protsessis.

ENVE komisjon toetab komitee poliitiliste sõnumite ettevalmistamist sellistes Euroopa rohelise kokkuleppega seotud valdkondades nagu: 

 • kliimamuutused;
 • energia;
 • Euroopa Liidu kosmosepoliitika;
 • elurikkus;
 • ringmajandus;
 • nullsaaste.

ENVE komisjoni meeskond aitab liikmetel koostada arvamusi, toetab poliitilist protsessi juhatuses ja täiskogu istungjärkudel ning toetab järelmeetmeid ja mõju hindamist. Ta vastutab komisjoni koosolekute ja asjaomaseid poliitikavaldkondi käsitlevate väljasõiduürituste korraldamise eest.

Tegevus

Töörühm „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“

ENVE komisjon koordineerib ka töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ tööd. Selle Euroopa Regioonide Komitee komisjonidevahelise algatuse eesmärk on seada linnad ja piirkonnad Euroopa rohelise kokkuleppe keskmesse ning tagada, et nii ELi kestliku majanduskasvu strateegia kui ka COVID-19 taastekava väljenduksid linnade ja piirkondade otseses rahastamises ning konkreetsetes projektides iga piirkonna jaoks. ENVE komisjon annab oma panuse ka asjaomasesse kampaaniasse „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“.

Rakkerühm 3

ENVE komisjoni pädevusse kuulub 3. rakkerühma koordineerimine. Rakkerühm toetab töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“. Kõnealuse rakkerühma peamine eesmärk on pakkuda koordineerimisvahendit kõigi komisjonide, fraktsioonide ja kommunikatsiooniteenistuste vahel. Seega tagab rakkerühm järjepidevuse komitee rohelise kokkuleppe alases seadusandlikus töös ja tõhususe seda puudutavas teabevahetuses.

Muud võrgustikud ja platvormid

Lisaks vastutab ENVE komisjon linnapeade paktiga seonduva komitee tegevuse eest. Linnapeade pakt on algatus, mille raames tegutsevad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused parema kliima- ja energiapoliitika nimel.

ENVE komisjon osaleb Euroopa kliimapaktis, mille eesmärk on anda kodanikele võimalus muuta Euroopa keskkonnahoidlikumaks. Komitee liikmeid kutsutakse selle algatusega ühinema komitee kliimapaktisaadikutena. Projekti „Euroopa Regioonide Komitee kliimapakti nimel“ kaudu toetab komitee oma kliimapaktisaadikuid kohalike kliimaürituste korraldamisel, et suurendada teadlikkust ja kiirendada kliimameetmeid kohapeal.

ENVE komisjon vastutab koostöös Euroopa Komisjoniga nullsaasteteemalise sidusrühmade platvormi haldamise eest. Platvormi eesmärk on dialoogis osalejatega eri kogukondadest ja pädevusvaldkondadest, sealhulgas kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, anda panus nullsaaste eesmärgi saavutamisse.

ENVE komisjoni tegevus ülemaailmsel tasandil

Ülemaailmsel tasandil on ENVE komisjonil juhtiv roll Euroopa Regioonide Komitee kaasamisel ÜRO kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse konverentsi istungjärkudele. ENVE komisjon vastutab komitee delegatsiooni koordineerimise eest ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi istungjärkudel, nagu see oli 2021. aastal Glasgow’s toimunud COP26 puhul.  Lisaks koordineerib ENVE komisjon komitee panust ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi istungjärkudesse. Komitee aitas koostada Edinburghi deklaratsiooni 2020. aasta järgse üleilmse elurikkuse raamistiku kohta ning see on üks komitee hiljutistest saavutustest, kus rõhutatakse mitmetasandilise valitsemise tähtsust maailmas.

Viimased uudised

Koosolekud

Järgmised koosolekud

Eelmised koosolekud

Arvamused

Vastu võetud arvamused

Arutusel olevad arvamused

Uuringud

 • Local and regional authorities in the governance of the energy union

  Avaldamise kuupäev: 06/09/2023Teema:EU energy policy, Green DealAutor:Mariya Gancheva, Panagiota Pavlou, Laura Vona, Berkay Akbaba, Laurine Tertre, Isa Vroom (Milieu Consulting SRL)
 • The impact of EU climate and energy initiatives on cities climate transition

  Avaldamise kuupäev: 28/04/2023Teema:Climate change policy, Energy efficiency, Green DealAutor:Michela Gasperini, Per Lundberg, Agnieszka Markowska, Isa Vroom
 • Climate adaptation:Measuring performance, defining targets and ensuring sustainability

  Avaldamise kuupäev: 06/12/2022Teema:Climate change policy, Green DealAutor:Mariya Gancheva, Per Lundberg, Isa Vroom (Milieu Consulting)
 • European Green Deal Handbook

  Avaldamise kuupäev: 19/09/2022Teema:Green DealAutor:Erik Gløersen, Marcela Mäder Furtado (Spatial Foresight), Helene Gorny, Arndt Münch (ÖIR) and Michele Alessandrini, Carlo Bettini (t33)
 • Renovation Wave: guidance for local and regional implementation

  Avaldamise kuupäev: 26/04/2022Teema:Green Deal, Energy efficiency, EU energy policyAutor:Arndt Münch, Manon Badouix, Bernd Schuh (ÖIR), Sabine Zillmer (Spatial Foresight)
 • Equal opportunities and responsibilities in the implementation of the European Green Deal

  Avaldamise kuupäev: 13/01/2022Teema:Green Deal, EqualityAutor:Haris Martinos, Herta Tödtling-Schönhofer and Paul Jeffrey (Metis GmbH)
 • Financing the Green Deal: a toolbox for the implementation of the Green Deal

  Avaldamise kuupäev: 10/05/2021Teema:Environment policy, Climate change policy, Green DealAutor:Mariya Gancheva, Oskar Gustafsson, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Territorial Impact Assessment on EU Climate Targets (ex-ante, February 2021)

  Avaldamise kuupäev: 31/03/2021Teema:Climate change policyAutor:Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)
 • Renovation Wave Study

  Avaldamise kuupäev: 03/02/2021Teema:Green Deal, Energy efficiency, Renewable energy, EU energy policy, Environment policy, Climate change policyAutor:Tugce Tugran, Zuzana Lukacova, Veronique Bruggeman, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Is the Green Deal fit for combating climate change in EU regions and cities

  Avaldamise kuupäev: 15/12/2020Teema:Climate change policy, Energy efficiency, Green Deal, Renewable energyAutor:Tugce Tugran, Alicia McNeill, Matthew Jones, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • The Local and Regional Dimension in the New Circular Economy Action Plan

  Avaldamise kuupäev: 06/10/2020Teema:Circular economyAutor:Camille Borett, Guillermo Gea, Lucille Labayle, Tugce Tugran, Tony Zamparutti (Milieu Consulting SRL)
 • Boosting the Capacity of LRAs to implement the Green Deal: a toolbox for the climate pact

  Avaldamise kuupäev: 16/09/2020Teema:Climate change policy, Green DealAutor:Alicia McNeill, Tugce Tugran, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Adapting to climate change: Challenges and opportunities for the EU local and regional authorities

  Avaldamise kuupäev: 16/09/2020Teema:Climate change policy, Multi-level governance and devolutionAutor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Tugce Tugran and Camille Borrett (Milieu Consulting SRL)
 • Integrated water management and policy coherence in regions and cities

  Avaldamise kuupäev: 27/03/2020Teema:Water policyAutor:Alicia McNeill and Tony Zamparutti (Milieu Consulting SPRL, Belgium).
 • Financing biodiversity action: opportunities and challenges for EU subnational governments

  Avaldamise kuupäev: 19/03/2020Teema:BiodiversityAutor:Agnieszka Markowska, Lucille Labayle, Paola Banfi, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL, Belgium)
 • Towards sustainable neighbourhoods and small communities – Environmental policy below municipal level

  Avaldamise kuupäev: 11/02/2020Teema:Environment policy, Multi-level governance and devolutionAutor:Marco Cuevas, Carlo Miani, Hugo Ruiz and Evelyn Clara Rosenberg (adelphi consult GmbH, Germany)
 • The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission

  Avaldamise kuupäev: 27/09/2019Teema:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAutor:Mariya Gancheva, Argyro Kepesidi and Sarah O’Brien
 • Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy

  Avaldamise kuupäev: 19/09/2019Teema:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAutor:Mariya Gancheva, Agnieszka Markowska and Sarah O’Brien (Milieu Consulting SPRL)
 • Contribution of EU local and regional authorities to a successful implementation of the EU Long Term Strategy

  Avaldamise kuupäev: 15/04/2019Teema:Environment policyAutor:Mariya Gancheva, Guillermo Gea, Matthew Jones, Sarah O’Brien and Tugce Tugran (Milieu Ltd, Belgium).
 • Water Reuse – Legislative Framework in EU Regions

  Avaldamise kuupäev: 24/10/2018Teema:Water policyAutor:Mariya Gancheva, Alicia McNeill and Melanie Muro (Milieu Ltd, Belgium).
 • Models of Local Energy Ownership and the Role of Local Energy Communities in Energy Transition in Europe

  Avaldamise kuupäev: 25/09/2018Teema:Energy efficiency, market and technology, Energy Union and infrastructureAutor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Nicola Crook and Catarina Monteiro (Milieu Ltd, Belgium)
 • Towards an 8th Environment Action Programme – Local and regional dimension

  Avaldamise kuupäev: 31/07/2018Teema:Environment policyAutor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Catarina Monteiro and Alessia Valentino (Milieu Ltd)
 • A European Strategy for plastics in the circular economy - Local and regional dimension

  Avaldamise kuupäev: 14/06/2018Teema:Environment policy, Waste policyAutor:Marine Briard, Sarah O’ Brien and Florent Pelsy (Milieu Ltd, Belgium).
 • Contribution of EU local and regional authorities to the 14th meeting of the UN Convention on Biodiversity (CBD COP 14)

  Avaldamise kuupäev: 30/05/2018Teema:BiodiversityAutor:Sandra Jen and Marta Ballesteros (Milieu Ltd, Belgium).
 • Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation

  Avaldamise kuupäev: 08/10/2017Teema:Environment policyAutor:Jennifer McGuinn, Lise Oulès, Harriet Bradley and Alicia McNeill (Milieu Ltd).
 • Financing climate action: opportunities and challenges for local and regional authorities

  Avaldamise kuupäev: 14/09/2017Teema:Climate change policyAutor:Ludovica Rossi, Mariya Gancheva and Sarah O’Brien (Milieu Ltd)
 • EU Energy Market Policy: Local and Regional Experience

  Avaldamise kuupäev: 24/01/2017Teema:Energy efficiency, market and technologyAutor:Maarten Afman and Sofia Cherif (CE Delft), Giorgia Rambelli and Stephan Sina (ICLEI), and and Christine Lucha (Ecologic Institute).
 • An overview of regions and cities with-in the global climate change process - a perspective for the future

  Avaldamise kuupäev: 22/12/2016Teema:Climate change policyAutor:Giorgia Rambelli (ICLEI Europe), Lena Donat (Ecologic Institute) and Gilbert Ahamer & Klaus Radunsky (Federal Environment Agency Austria).
 • Regional and Local Adaptation in the EU since the Adoption of the EU Adaptation Strategy in 2013

  Avaldamise kuupäev: 25/10/2016Teema:Climate change policyAutor:Evelyn Lukat, Jenny Tröltzsch, Giacomo Cazzola, Zoritza Kiresiewa, Daniel Blobel (Ecologic Institute), Alberto Terenzi, Julia Peleikis, Vasileios Latinos (ICLEI), Ray Purdy, Peter Hjerp (UCL).
 • Multi-level governance and partnership practices in development and implementation of Sustainable Energy Action Plans (SEAP)

  Avaldamise kuupäev: 29/06/2016Teema:Energy efficiency, market and technologyAutor:Arne Riedel (Ecologic Institut) and Giorgia Rambelli (ICLEI), Alexander Storch (Umweltbundesamt Wien).
 • Local and Regional State of Play and Policy Recommendations Concerning Sustainable Heating and Cooling: Focusing on EU Level Policy

  Avaldamise kuupäev: 16/06/2016Teema:Energy efficiency, market and technology, Renewable energyAutor:Christine Lucha and Andreas Prahl (Ecologic Institute), Bettina Kampman and Sofia Cherif (CE Delft), Carsten Rothballer (ICLEI), Alexander Storch (EEA Vienna).
 • The implementation of the Natura 2000, Habitats Directive 92/43/ECC and Birds Directive 79/409/ECC (Preparation for an ex-post territorial impact assessment)

  Avaldamise kuupäev: 21/04/2015Teema:BiodiversityAutor:Ecologic Institute, UCL Centre for Law and the Environment
 • File Note on Circular Economy Package for the Territorial Impact Assessment Workshop

  Avaldamise kuupäev: 07/09/2014Autor:Francesca Montevecchi (Institute for Managing Sustainability, Vienna University of Economics and Business) and Hubert Reisinger (Umweltbundesamt GmbH)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part B: Recommendations

  Avaldamise kuupäev: 11/06/2014Autor:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part A: Analysis and case studies

  Avaldamise kuupäev: 11/06/2014Autor:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”

  Avaldamise kuupäev: 17/07/2013Autor:Vienna University of Economics and Business - Institute for Managing Sustainability (Zoran Rušnov, Umberto Pisano and Norma Schönherr)
  Saadaolevad keeled (21)
  1. English(72,35 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  2. български(194,85 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  3. Čeština(174,86 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  4. dansk(73,08 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  5. Deutsch(72,89 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  6. ελληνικά(220,84 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  7. español(71,43 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  8. suomi(71,92 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  9. français(74,02 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  10. magyar(167,58 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  11. italiano(74,4 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  12. lietuvių(173,86 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  13. latviešu(180,03 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  14. Malti(152,38 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  15. Nederlands(71,62 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  16. polski(180,5 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  17. português(123,55 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  18. română(145,21 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  19. slovenčina(173,6 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  20. slovenščina(164,64 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  21. svenska(72,8 KB - PDF)Laadi alla
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus? Põhjuse leiate siit.
 • - Summary of a Survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A Digital Agenda for Europe" - Executive Summary

  Avaldamise kuupäev: 01/06/2013Autor:Vienna University of Economics and Business, Research Institute for Managing Sustainability (RIMAS) (Zoran Rušnov and Norma Schönherr)
 • Ambitious waste targets and local and regional waste management

  Avaldamise kuupäev: 31/05/2013Autor:Ecologic Institute (Albrecht Gradmann), Umweltbundesamt Österreich (Thomas Weissenbach (main author) and Hubert Reisinger) and RIMAS (Francesca Montevecchi)
 • Adaptation to Climate Change

  Avaldamise kuupäev: 09/04/2011Autor:Ecologic Institute, Berlin/Vienna
  Saadaolevad keeled (1)
  1. français(1,74 MB - PDF)Laadi alla
   Adaptation to Climate Change
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus? Põhjuse leiate siit.

Koosseis

 • portrait of Rafał Kazimierz TRZASKOWSKIRafał Kazimierz TRZASKOWSKIEsimees@trzaskowski_
 • portrait of Kata TÜTTŐKata TÜTTŐEsimene aseesimees
 • portrait of Andries GRYFFROYAndries GRYFFROYTeine aseesimees

​Secretariat​​

Head of Unit: Andrea BODOVA

Assistant to the Head of Unit and general support to ENVE work, support to GDGL working group and Task Force 3: Livia VADUVA

B2.1 Sector Environment (ENVE):

 • José FONSECA LAVADO, Head of sector, Environment Team coordination; CBD COPs, Zero Pollution Stakeholder Platform, global SDGs coordination, CoR4Green Deal
 • Stefano PANOZZO, in charge of Zero pollution, Chemicals, Air, EAP, LIFE
 • Kyriakos GIALOGLOU, in charge of Circular Economy and waste, link between ENVIRO and CLIMA files
 • Marta MANSANET CANOVAS, in charge of Biodiversity, Water, CBD COPs, platforms and awards, Members+, Green City Accord, global SDGs, GDGL Handbook (biodiversity), CoR4Green Deal
 • Jean TANTI, general support to the Environment sector, GDGL campaign, Zero Pollution Stakeholder Platform, Members+, communication activities, networks and events

B2.2 Sector Climate, Energy and Green Deal (CLIMA):

 • Alessandra ANTONINI, Head of sector, in charge of Climate, Energy, Task Force 3, Green Deal coordination, UNFCCC COPs coordination, Green Deal Going Local working group, GDGL campaign
 • Teresa GARCIA PEREZ, in charge of UNFCCC COP, Green Deal policy, Climate change adaptation
 • Giustino PICCOLO, in charge of Climate mitigation, cooperation with networks of LRAs, Green Deal Going Local Working Group, Task Force 3 , Covenant of Mayors, Green Deal financing
 • Pedro Raul Narro Sanchez, in charge of Energy Policy, Multilevel Energy and Climate Dialogues, Space policy, GDGL campaign​
 • Claudia LOLLO, general support to Climate, Energy and Green Deal sector​
 • Yasmine COLLIER, UNFCCC COP28, support to climate and energy team, general support to ENVE

Multimeedia

CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership

 

Veel videoid

 • CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
  CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
  Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
 • Clean urban mobility - Make public transport more effective
  Clean urban mobility - Make public transport more effective
 • The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
  The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
 • CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
  CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
 • Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
  Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
 • Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
  Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
 • Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
  Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality

Liveblog

CoR Green Deal Going Local webpages

CoR at global fora

EU Regions Week

EU Green Week

EU Sustainable Energy Week

European Week of Waste reduction

Green City Accord

Kontakt

Jaga:
 
Back to top