Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Kølns borgmester modtager pris for at udvise kompetence og mod til at fremme frihed, solidaritet og ligestilling  

Det Europæiske Regionsudvalg har sammen med International Cities of Refuge-netværket (ICORN) og den polske by Gdansk tildelt Borgmester Paweł Adamowicz-prisen til Henriette Reker, borgmester i Køln, for hendes mod og indsats for at fremme frihed, solidaritet og ligestilling

Prisen, som i år tildeles for første gang, er blevet oprettet for at videreføre arven fra afdøde Paweł Adamowicz, der på tragisk vis blev myrdet i 2019. Alle valgte repræsentanter, embedsmænd og almindelige borgere, der trods risiciene gør en indsats for at gøre demokratiet mere åbent, effektivt og imødekommende, kunne indstilles til prisen.

Juryen lod valget falde på Henriette Reker for hendes ekstraordinære engagement og indsats for at fremme tolerance, inklusion og ikkeforskelsbehandling af borgere med en migrantbaggrund, bekæmpe hadefuld tale og fremmedhad og fremme integrationen med en række politikker og projekter og gennem de modige og tydelige holdninger, hun har givet udtryk for. I sit virke igennem de sidste 20 år, først som viceborgmester og siden 2015 som borgmester i Køln, har hun arbejdet for at gøre diversitet og solidaritet til en naturlig del af Kølns identitet.

Borgmester Henriette Reker sagde: "Jeg er ydmyg og beæret over at modtage denne pris til minde om Pawel Adamowicz. Han gik helhjertet ind for pressefrihed, kunstnerisk frihed og enhvers ret til at udtrykke sin mening åbent i et demokrati. Vi troede på og kæmpede for det samme. Jeg er taknemmelig over at være borgmester i en åben og frisindet by, der byder flygtninge og alle andre, der leder en hjemby, velkommen og som elsker sine multikulturelle rødder. Selv om vi også stadig står over for nogle alvorlige problemer. Borgmestre verden over skal tackle problemer som f.eks. racisme og antisemitisme. En måde, vi kan støtte vores forskellige befolkningsgrupper på, er at skabe internationale fyrtårne som dette, så vi kan gå sammen om at stå imod højreorienterede tendenser. Vold har aldrig været og vil aldrig blive løsningen. Det vil altid være det første skridt i den forkerte retning. Dette er grunden til, at vil skal kæmpe for fred, åben dialog og fællesskab."

Apostolos Tzitzikostas , formand for Det Europæiske Regionsudvalg og guvernør for regionen Centralmakedonien, sagde: "Adamowicz-prisen er en permanent påmindelse om, at beskyttelse og fremme af frihed, solidaritet og ikkeforskelsbehandling starter lokalt. Her er frontlinjen, hvor vi skal beskytte vores union og dens principper og værdier. Som den første modtager af denne pris hyldes Henriette Reker for sit engagement for lighed, solidaritet og integration og sin indsats for at forsvare vores fælles grundlæggende værdier".

Věra Jourová , næstformand for Kommissionen med ansvar for værdier og gennemsigtighed, sagde: "Jeg er meget glad for, at denne pris bliver en realitet. Og jeg er især glad for, at prismodtageren, Henriette Reker, inkarnerer modet og kompetencen i promoveringen af frihed, solidaritet og lighed. Hun er bredt kendt for sin indsats for at fremme inklusion, lighed og ikkeforskelsbehandling. Jeg kan ikke forestille mig en bedre prismodtager i denne første udgave af prisen."

Magdalena Adamowicz , medlem af Europa-Parlamentet og enke efter Paweł Adamowicz, sagde: "Diversitet er ikke et problem, det er et gode! Man skal ikke lukke sig om sig selv. Det er kun, når vi møder andre kulturer, møder forskellighed, at vi bliver rigere" – dette er Pawels ord. Hvad kendetegner de byer, regioner og lande, der har haft succes? Det, de har tilfælles, er respekt for diversitet, åbenhed og tolerance, respekt for alle mennesker, fordi de er drivkraften bag økonomien, kulturen, videnskaben og den kulinariske rigdom. Gdansk er helt sikkert en af disse byer. Hvis vi ikke ønsker at miste demokratiet, må vi ikke opgive vores demokratiske værdier uden kamp. Vi skal kæmpe for dem og genskabe deres sande betydning. Paweł forstod dette, hvilket er grunden til, at han i så høj grad støttede folkeoplysningen. Så jeg håber virkelig, at de kommende udgaver af Paweł Adamowicz-prisen vil udvikle folkeoplysningen i vores byer og regioner. Jeg lykønsker dig endnu en gang, Henriette Reker, og foreslår, at vi alle husker og gennem vores daglige arbejde viser, at uden samarbejde er der ingen social og økonomisk udvikling, ingen fremgang, og at intet samarbejde kan eksistere uden tillid og respekt for hinanden. For alle mennesker. Det var sådan, Pawel levede, og sådanne holdninger bidrager til at fremme hans pris."

Borgmester i Gdansk og repræsentant for International Cities of Refuge-netværket (ICORN), Aleksandra Dulkiewicz , sagde : "Jeg er overbevist om, at Paweł Adamowicz ville glæde sig over, at vi omsætter de følelser, hans død forårsagede, til konsekvent, konkret handling. Handling, der er til gavn for din nabo. Små gerninger: en gestus, et smil, et positivt ord, som – hvis det gentages 1000 gange – vil gøre en forskel til det bedre. Jeg tror, at det vil være det bedste, det største mindesmærke, vi kan opføre til ære for borgmester Paweł Adamowicz. Henriette Reker, Kølns borgmester, modtager af den første udgave af Paweł Adamowicz-prisen, er – med sin konsekvente indsats til gavn for Kølns borgere, med sit mod til at bekæmpe intolerance, had og fremmedfrygt – netop en person, der identificerer de værdier, som Gdansks borgmester gav sit liv for."

Den franske præsident Emmanuel Macron glædede sig i en tale i Det Europæiske Regionsudvalg i december over indførelsen af prisen for forsvaret for de værdier, som Den Europæiske Union bygger på. Præsident Macron understregede, at respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, er helt afgørende og udgør et uadskilleligt hele. Det var for disse værdier, Paweł Adamowicz levede og desværre også døde, sagde præsident Macron.

Baggrund:

  • I 2015 overlevede borgmester Reker et knivangreb, der skyldtes hendes indsats for at hjælpe migrantgrupper og for at få dem integreret. Denne voldshandling har ikke afskrækket hende fra fortsat at værne om de samme værdier i sit offentlige virke og i de politikker og projekter, som hun har stået bag.

  • Køln har en befolkning på 1.089.984 mennesker, hvoraf 426.646 har en migrantbaggrund, med 212.191 med udenlandsk statsborgerskab fra 184 lande. Køln er hjem for cirka 6.000 flygtninge. Der er 130 forskellige religiøse samfund i Køln, hvoraf 26 er repræsenteret i religionsrådet, der er en frivillig sammenslutning, der arbejder for at fremme dialogen mellem religionerne.

  • Paweł Adamowicz blev stukket ned den 13. januar 2019 under en tale ved et velgørenhedsarrangement. Han døde af sine kvæstelser den følgende dag. Han blev 53 år. Inden han blev myrdet, var han udsat for en tiltagende strøm af hadefuld tale. Hans død satte gang i en debat om, hvordan den degenererende offentlige debat bidrager til vold, ekstremisme, propaganda og intolerance. De sidste ord, han udtalte, lige inden han blev angrebet, var: "Gdansk er generøs, Gdansk deler sine goder, Gdansk ønsker at være en solidaritetens by. Dette er en skøn tid til at dele goderne. Du er elsket. Gdansk er den mest vidunderlige by i verden. Tak!"

  • Paweł Adamowicz var dybt engageret i at fremme EU's grundlæggende rettigheder, og han var et aktivt medlem af Det Europæiske Regionsudvalg. Efter et møde med pave Frans iværksatte Paweł Adamowicz i 2016 "Gdansk-modellen for integration af immigranter". Denne model har været til inspiration for andre polske byer.

  • Det Europæiske Regionsudvalg vedtog som politisk forsamling af lokale og regionale politikere i EU og på den polske delegations initiativ enstemmigt en resolution den 7. februar 2019, der fordømmer hadefuld tale og trusler af enhver art mod politiske ledere.

  • International Cities of Refuge-netværket (ICORN) er en international organisation med 75 byer og regioner i og uden for Europa, som tilbyder sikre tilflugtssteder til forfulgte forfattere og kunstnere, som fremmer ytringsfriheden, forsvarer demokratiske værdier og styrker den internationale solidaritet. Over 250 forfattere og kunstnere er blevet tilbudt ophold i en ICORN-by. I et sikkert miljø fortsætter de med at spille en vigtig rolle med både at rette lyset mod overtrædelser af menneskerettighederne og ytringsfriheden i deres hjemlande, og med at støtte kolleger i de lande, de kommer fra. Borgmester Pawel Adamowicz fik Gdansk by med i ICORN den 30. august 2017.

Borgmester Paweł Adamowicz-prisen – website : #AdamowiczAward

Regler og bestemmelser for prisen, indstillings- og udvælgelseskriterier

Website med information om Paweł Adamowicz og årsdagen for attentatet på ham

Kølns borgmester udråbt til vinder af første udgave af Borgmester Paweł Adamowicz-prisen

Kontakt:

Det Europæiske Regionsudvalg

Wioletta Wojewodzka

Tlf.: +32 (0)2 282 2289

Mobil: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Gdansk by

Maciej Buczkowski

Tlf.: + 48 58 323 62 84

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

International Cities of Refuge-netværket

Helge Lunde

Tlf.: + 47 99582488

helge@icorn.org

Del :
 
Yderligere information
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Michałowo og byens borgere modtager borgmester Paweł Adamowicz-prisen for deres hjælp til flygtninge ved grænsen til Belarus
Michałowo og byens borgere modtager borgmester Paweł Adamowicz-prisen for deres hjælp til flygtninge ved grænsen til Belarus
08.02.2023