Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Ķelnes mēre saņem balvu par izcilību un drosmi brīvības, solidaritātes un līdztiesības veicināšanā  

Eiropas Reģionu komiteja kopā ar Starptautisko patvēruma pilsētu tīklu ( ICORN ) un Polijas pilsētu Gdaņsku ir piešķīrusi Gdaņskas mēra Pavela Adamoviča ( Paweł Adamowicz ) vārdā nosaukto balvu Ķelnes mērei Henrietei Rekērei ( Henriette Reker ) par viņas drosmi un darbu brīvības, solidaritātes un līdztiesības veicināšanā.

Šī balva šogad tiek pasniegta pirmo reizi. Tā ir izveidota, lai saglabātu 2019. gadā nogalinātā Pavela Adamoviča piemiņu. Par tās kandidātiem bija iespējams pieteikt ievēlētos pārstāvjus, amatpersonas vai vienkāršus pilsoņus, kuri, neraugoties uz risku, vēlas demokrātiju padarīt atvērtāku, efektīvāku un viesmīlīgāku.

Balvas žūrija ar to ir pagodinājusi Ķelnes mēri H. Rēkeri par viņas neatlaidību iecietības, iekļautības un nediskriminācijas veicināšanā darbā ar migrantu izcelsmes cilvēkiem, par viņas ieguldījumu naida runas un ksenofobijas apkarošanā, par integrācijas veicināšanu dažādās politikas jomās un projektos, kā arī par viņas drosmīgo un skaidro nostāju. 20 gadus mēra vietnieces un – kopš 2015. gada – Ķelnes mēres amatā viņa ir rūpējusies par daudzveidības un solidaritātes veicināšanu un par to, lai tās kļūtu par Ķelnes tēla pilnvērtīgu daļu.

Henriete Rēkere pateicās par viņai pausto atzinību: “Saņemot Pavela Adamoviča piemiņai veltīto balvu, esmu dziļi pagodināta. Viņš ar pārliecību iestājās par brīvu presi, brīvu mākslu un visu cilvēku demokrātiskajām tiesībām atklāti paust savu viedokli. Mūs vienoja vērtības un kopīgi cīņas mērķi. Esmu pateicīga par iespēju vadīt iejūtīgu un atvērti domājošu pilsētu, kas ir viesmīlīga pret bēgļiem un ikvienu, kurš meklē mājvietu, kurā tiks mīlētas viņa daudzkultūru saknes. Tomēr arī mēs neesam pasargāti no smagām problēmām. Mēriem visā pasaulē nākas saskarties ar rasismu un antisemītismu. Bet ar savu piemēru mēs varam atbalstīt daudzveidīgas kopienas un vienotiem spēkiem stingri nostāties pret jebkādām labējā spārna tendencēm. Vardarbība nekad nav bijusi un nekad nebūs risinājums. Tā vienmēr būs pirmais solis nepareizā virzienā. Tāpēc mums ir jāsargā miers, atvērts dialogs un vienotība.”

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Vidusmaķedonijas gubernators Grieķijā Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) balvas saņēmēju sveica ar šādiem vārdiem: “Pavela Adamoviča balva ir pastāvīgs atgādinājums tam, ka brīvības, solidaritātes un nediskriminācijas aizsardzība un veicināšana sākas vietējā līmenī. Šeit, frontes pirmajās rindās, mums ir jāaizsargā sava Savienība, tās principi un vērtības. Kā pirmā šīs balvas laureāte mēre H. Rēkere tiek godināta par atbalstu līdztiesībai, solidaritātei un integrācijai un par apņēmību aizsargāt mūsu kopīgās pamatvērtības.”

Laureāti apsveica arī Vera Jourova ( Věra Jourová ) , Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece un ES vērtību un pārredzamības komisāre:

“Es ļoti priecājos, ka šī balva ir kļuvusi par realitāti. Īpaši liels gandarījums ir par to, ka tās saņēmēja Ķelnes mēre Rēkere ar savu rīcību rāda piemēru tam, ko nozīmē drosme un cildenums brīvības, solidaritātes un līdztiesības principu īstenošanā. Viņa ir pazīstama tieši ar savu nepiekāpīgo apņemšanos panākt iekļautību, līdztiesību un nediskrimināciju. Labāku laureātu šai pirmajai balvai es nevaru iedomāties.”

Eiropas Parlamenta deputāte un Pavela Adamoviča atraitne Magdalena Adamoviča ( Magdalena Adamowicz ) citēja Pavela teikto: ““Daudzveidība nav problēma, tā ir bagātība. Norobežošanās labumu nenes. Saskardamies ar citu kultūru, ar atšķirībām, mēs tieši bagātināmies.” Paraudzīsimies to pilsētu, reģionu un valstu vēsturē, kuras ir guvušas panākumus. To kopīgā iezīme ir daudzveidība, atvērtība un iecietība, cieņa pret visiem cilvēkiem, jo viņi ir ekonomikas, kultūras, zinātnes un kulinārās bagātības radītāji. Gdaņska nenoliedzami ir viena no tādām pilsētām. Ja nevēlamies zaudēt demokrātiju, mēs nedrīkstam bez cīņas atteikties no demokrātiskajām vērtībām. Mums par tām ir jācīnās un jāatjauno to īstā nozīme. Pavels to saprata, tāpēc viņš tik ļoti atbalstīja pilsonisko audzināšanu. Es ļoti ceru, ka kāda no nākamajām Pavela Adamoviča balvām būs veltīta pilsoniskās izglītības attīstībai mūsu pilsētās un reģionos. Es vēlreiz apsveicu Ķelnes mēri Henrieti Rēkeri, es vēlos, lai mēs visi atceramies un ar savu ikdienas darbu parādām, ka bez sadarbības nevar notikt sociālā un ekonomiskā attīstība, bez tās nav labklājības, bet bez uzticēšanās un savstarpējas cieņas, bez cieņas pret jebkuru no cilvēkiem sadarbība nevar notikt. Pavels dzīvoja ar šādu pārliecību, un tā palīdz turpināt strādāt viņa vārdā nosauktās balvas popularizēšanā.”

Gdaņskas mēre un Starptautisko patvēruma pilsētu tīkla ( ICORN ) pārstāve Aleksandra Dulkeviča ( Aleksandra Dulkiewicz ) viņu papildināja: “Man šķiet, ka Pavels Adamovičs būtu vēlējies, lai mēs viņa nāves izraisītās emocijas pārvēršam jēgpilnā ikdienas rīcībā. Darbībā, kuras mērķis ir darīt labu saviem līdzcilvēkiem. Pavisam sīkas lietas: žests, smaids, labs vārds, kurš, daudzreiz atkārtots, apliecinās, ka labais ir spēcīgāks. Domāju, ka tas būtu vislabākais, vislieliskākais piemineklis, ko mēs varētu uzcelt mēram Pavelam Adamovičam. Ķelnes mēre Henriete Rēkere un pirmā Pavela Adamoviča balvas ieguvēja ar savu nelokāmo iestāšanos par Ķelnes iedzīvotāju interesēm, ar drosmīgo pretošanos neiecietībai, naidam un ksenofobijai pārstāv tieši tās vērtības, par kurām Gdaņskas mērs atdeva savu dzīvību.”

Francijas prezidents Emanuels Makrons ( Emmanuel Macron ), decembrī uzrunādams Eiropas Reģionu komiteju, atzinīgi novērtēja Eiropas Savienības pamatvērtību aizsardzībai veltītās balvas izveidi. Prezidents Makrons uzsvēra, ka respekts pret cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, līdztiesību, tiesiskumu, kā arī cilvēktiesību un pie minoritātēm piederošo cilvēku tiesību ievērošana ir ļoti svarīga un ka tās veido vienotu un nedalāmu veselumu. Tieši šo vērtību dēļ Pavels Adamovičs dzīvoja un, diemžēl, arī gāja bojā.

Vispārīga informācija

  • 2015. gadā pret migrantu kopienu aizstāvi un viņu integrācijas atbalstītāju Ķelnes mēri Henrieti Rēkeri notika uzbrukums ar nazi, kurā viņa izdzīvoja. Ar šo vardarbības aktu viņu neizdevās atturēt no atbalsta līdzšinējām vērtībām, un viņa turpina tās iedzīvināt publiskajā darbībā, politikā un projektos.

  • Ķelnē dzīvo 1 089 984 cilvēku. Daudzi no viņiem – 426 646 – šeit ir nonākuši migrācijas ceļā. 212 191 no viņiem ir citas valsts pilsoņi. Ķelnē mājas ir 184 valstu pilsoņiem. Pilsētā ir izmitināti aptuveni 6000 bēgļu. Ķelnē ir 130 dažādas reliģiskās kopienas. 26 no tām ir pārstāvētas Reliģisko lietu padomē, kas ir brīvprātīga apvienība, kura rūpējas par starpreliģiju dialoga veicināšanu.

  • Pavels Adamovičs tika sadurts 2019. gada 13. janvārī, kad viņš teica uzrunu labdarības pasākumā. Nākamajā dienā viņš no gūtajiem ievainojumiem nomira. Viņš bija 53 gadus vecs. Pirms slepkavības pret viņu tika vērsta naida runa. Pēc viņa nāves tika uzsāktas diskusijas par publiskā diskursa ietekmi uz vardarbību, ekstrēmismu, propagandu un neiecietību. Pēdējie viņa vārdi tieši pirms uzbrukuma bija: “Gdaņska ir devīga, Gdaņska dalās ar to labo, kas tai ir, Gdaņska vēlas būt solidaritātes pilsēta. Šis ir īstais laiks, lai dalītos labajā. Jūs visi esat mīlēti. Gdaņska ir visbrīnišķīgākā pilsēta pasaulē. Paldies jums!”

  • P. Adamovičs neatslābstoši iestājās par Eiropas Savienības pamatvērtību aizstāvību un bija aktīvs Eiropas Reģionu komitejas loceklis. 2016. gadā, būdams Gdaņskas mērs, viņš pēc tikšanās ar pāvestu Francisku ieviesa “Imigrantu integrācijas modeli”. Tas ir kļuvis par iedvesmojošu paraugu citām Polijas pilsētām.

  • Eiropas Reģionu komiteja, būdama ES vietējo un reģionālo politiķu politiskā asambleja, pēc Polijas delegācijas iniciatīvas 2019. gada 7. februārī vienprātīgi pieņēma rezolūciju , kurā tā nosodīja pret politiskajiem līderiem vērstu naida runu un draudus.

  • Starptautiskais Patvēruma pilsētu tīkls ( ICORN ) ir starptautiska organizācija, kas vieno 75 pilsētas un reģionus Eiropā un ārpus tās. Tas piedāvā patvērumu rakstniekiem un māksliniekiem, kuri aizstāv vārda brīvību, demokrātiskās vērtības un atbalsta starptautisko solidaritāti. Vairāk nekā 250 rakstnieku un mākslinieku ir uzturējušies kādā no ICORN pilsētu rezidencēm. Drošā vidē viņi turpina pildīt vitāli svarīgu lomu, gan vērsdami uzmanību uz cilvēktiesību un vārda brīvības pārkāpumiem savās izcelsmes valstīs, gan atbalstīdami kolēģus savās valstīs. Gdaņskas mērs Pavels Adamovičs savu pilsētu ICORN sarakstā iekļāva 2017. gada 30. augustā.

Tīmekļa vietne par mēra Pavela Adamoviča balvu : #AdamowiczAward

Balvas piešķiršanas noteikumi, atbilstības kritēriji, atlases kritēriji.

Tīmekļa vietne, kurā sniegta informācija par Pavelu Adamoviču un viņa nāves gadadienu.

Ķelnes mēre kļuvusi par pirmās Pavela Adamoviča balvas ieguvēju.

Kontaktinformācija:

Eiropas Reģionu komiteja

Wioletta Wojewodzka

Tālr.: +32 (0)2 282 2289

Mob. tālr.: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Kontakpersona Gdaņskā

Maciej Buczkowski

Tālr. + 48 58 323 62 84

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

Starptautiskais Patvēruma pilsētu tīkls

Helge Lunde

Tālr.:+ 47 99582488

helge@icorn.org

Kopīgot :
 
Saistītā informācija
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023