Euroopa piirkondade ja linnade nädal  

Euroopa piirkondade ja linnade nädal (#EURegionsWeek) on igal aastal Brüsselis toimuv suurim regionaalpoliitikale pühendatud üritus.

Sellest on kujunenud ainulaadne teabevahetus- ja võrgustike loomise platvorm, mis ühendab kogu Euroopa piirkondi ja linnu, sealhulgas nende poliitilisi esindajaid, ametnikke, eksperte ja teadlasi.

Viimase 17 aasta jooksul on sellel üritusel tehtud palju, et tutvustada võimalusi, mida pakub piirkondadele ja linnadele kodanike igapäevaelu parandamiseks ELi vahendite kasutamine.

Mis tegelikult toimub?

Oktoobri algul koguneb üle 9000 osaleja – sh 1000 sõnavõtjat – kogu Euroopast ja kaugemaltki Brüsselisse osalema programmis, mis hõlmab enam kui 100 töökoosolekut, näitust ja võrgustumise üritust regionaal- ja kohaliku arengu teemal. Programmi kohandatakse igal aastal vastavalt ELi konkreetsetele prioriteetidele. Üritusel osalemine on tasuta.

Milleks on piirkondadele ja linnadele vaja oma nädalat?

Piirkonnad ja linnad on kaasatud enamike ELi poliitikavaldkondade kujundamisse. Riigi tasandist allapoole jäävad omavalitsused vastutavad ELis ühe kolmandiku avaliku sektori kulutuste eest (2100 miljardit eurot aastas) ning kahe kolmandiku avaliku sektori investeeringute eest (umbes 200 miljardit eurot). Viimatinimetatud vahendid kulutatakse sageli kooskõlas ELi õigussätetega.

Kuidas see algas?

Juba 2003. aastal kutsus ELi kohalike ja piirkondlike esindajate koguna toimiv Euroopa Regioonide Komitee Brüsselis asuvaid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajaid Euroopa Liidu juures ühise „Open Days“ kontseptsiooni raames üles avama üheaegselt oma uksed külastajatele. Aastate jooksul on sellest algatusest saanud iga-aastane tähtsündmus, millesse on kaasatud Euroopa Komisjon ja teised sidusrühmad. 2016. aastal nimetati see ümber Euroopa piirkondade ja linnade nädalaks, jättes nimetusest välja viite „Open Days“. Nimemuutuse eesmärk oli vältida segiajamist Brüsselis iga aasta mais toimuvate avatud uste üritustega (Open Doors/Open Day), mille korraldavad kõik ELi institutsioonid seoses Euroopa päevaga, ning liikmesriikides asuvate komisjoni esinduste poolt sama sündmuse puhul korraldatavate sarnaste üritustega.

Kes on korraldajad?

Euroopa piirkondade ja linnade nädala korraldavad ühiselt Euroopa Regioonide Komitee ning Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat. Iga aasta alguses, üldjuhul jaanuaris, alustatakse partnerikandidaatide taotluste vastuvõtmist. Pärast taotluste saamist valitakse kogu Euroopast välja 500 partnerit: piirkonnad ja linnad, peamiselt grupeerituna temaatilistesse rühmadesse (piirkondlikud partnerlused), ettevõtted, finantsasutused, rahvusvahelised ühendused ja akadeemilised organisatsioonid. Partneritelt oodatakse seminaride korraldamist ühist huvi pakkuvatel teemadel, mis on sageli seotud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ja muude ELi programmide rakendamisega.

Kuidas on programm korraldatud?

Programm kujundatakse lähtuvalt põhiloosungist ja mõningatest alateemadest. Seminare ja arutelusid korraldavad kolme kategooriasse kuuluvad partnerid: 1) Euroopa piirkondade ja linnade piirkondlikud partnerlused; 2) ELi institutsioonilised partnerid ja 3) ettevõtted, finantsasutused ning kohalikud ja Euroopa ühendused. Osalejad ja sõnavõtjad liiguvad Brüsselis eri üritusepaikade vahel: konverentside toimumispaigad, piirkondlike partnerite asukohad, liikmesriikide esindused ja teised võimalikud paigad.

Kes osalevad Euroopa piirkondade ja linnade nädalal?

Publik koosneb regionaal- ja linnapoliitikast eriliselt huvitatud inimestest, st enamasti kohaliku, piirkondliku, riikliku ja ELi tasandi ametnikest. Tüüpiline osavõtja on kohalikust või piirkondlikust omavalitsusest, kes osaleb üritusel esimest korda ning Brüsselisse sõitnud just sel eesmärgil.

Milline on Euroopa piirkondade ja linnade nädala mõju?

Ürituse mõju on selle algusest peale süstemaatiliselt hinnatud. Osalejad on rõhutanud eelkõige seda, et ELi vahendite professionaalsel haldamisel on kasulik ELi institutsioonidelt saadud teave ning suhtlus kolleegidega teistest riikidest. Ürituse tähtsust tõestab ka selle ulatuslik meediakajastus. Juba aastaid saabub ligi 300 trükiväljaannete, raadio-, tele- ja internetiajakirjanikku kogu Euroopast Brüsselisse seda kajastama.

Kuidas kandideerida partneriks?

Lisateavet selle kohta, kuidas kandideerida ürituse partneriks, leiate Euroopa piirkondade ja linnade nädala veebilehelt.

Kuidas registreeruda osalejaks?

Lisateavet selle kohta, kuidas registreeruda üritusel osalejaks, leiate Euroopa piirkondade ja linnade nädala veebilehelt.

Kuidas tellida uudiskirja?

Seonduv teave

Podcast

0:00
 
0:00

Now Playing:

 

Description:  

 • Episode 5: European Cooperation in Your Region
  The fifth and final episode of Coffee with Regions introduces an #EURegionsWeek session: “Bringing European Cooperation to your region”.
 • Episode 4: European Territory & Local Stakeholder Engagement
  The fourth episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: workshop “The future development of the European territory” and participatory lab “How to engage local stakeholders in policy and decision-making”.
 • Episode 3: Social progress - Smart cities
  The third episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: " Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city" and "Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city".
 • Episode 2: European pillar of social rights
  The second episode of Coffee with Regions introduces #EURegionsWeek session "European Pillar of Social Rights as a framework for sustainable economy".
 • Episode 1: Mobility & Volunteering
  The first episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: "The integration of the new mobility services in Public Transport" and "Solidarity and Volunteering - European Rights and Values from the bottom up".