Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Köln főpolgármestere díjat vehet át a szabadság, a szolidaritás és az egyenlőség szolgálatában végzett kiváló és bátor munkájáért  

A Régiók Európai Bizottsága a Menedéket Nyújtó Városok Nemzetközi Hálózatával (ICORN) és Gdańsk városával együtt Henriette Rekernek, Köln főpolgármesterének ítélte oda a Paweł Adamowicz polgármesterről elnevezett díjat a szabadság, a szolidaritás és az egyenlőség szolgálatában végzett bátor munkájáért.

Az idén első alkalommal odaítélt díjat a 2019-ben meggyilkolt Paweł Adamowicz emlékére hozták létre. Bármely olyan választott képviselő, tisztviselő és hétköznapi polgár jelölhető, aki a kockázatok dacára síkraszáll egy olyan demokráciáért, amely nyitottabb, hatékonyabb, és amelyben mindenki úgy érzi, hogy szívesen fogadják.

A zsűri Henriette Reker főpolgármestert tüntette ki rendkívüli elkötelezettségéért és munkájáért, melyet annak érdekében végez, hogy a migráns hátterű polgárokkal kapcsolatban előmozdítsa a toleranciát, az inkluzivitást és a megkülönböztetésmentességet, küzdjön a gyűlöletbeszéd és az idegengyűlölet ellen, és számos különféle intézkedésen és projekten, valamint bátor és világos nyilvános fellépésén keresztül támogassa az integrációt. Az elmúlt 20 évben – először Köln polgármester-helyetteseként, majd 2015-től főpolgármestereként – azon dolgozott, hogy előmozdítsa és Köln identitásának szerves részévé tegye a sokszínűséget és a szolidaritást.

Henriette Reker főpolgármester a következőket mondta: „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megkaptam a Paweł Adamowicz-emlékdíjat. Paweł Adamowicz szilárdan hitt a szabad sajtóban, a szabad művészetben és abban, hogy egy demokráciában mindenkinek joga van nyíltan elmondania a véleményét. Ugyanabban hittünk, ugyanazért küzdöttünk. Hálás vagyok, hogy egy nyíltszívű, nyitott város polgármestere lehetek. Köln szívesen fogad menekülteket és bárkit, aki olyan városban szeretne letelepedni, amely örül a multikulturális gyökereinek. Ezzel együtt még mindig vannak megoldásra váró, komoly problémák. A polgármesterek világszerte olyan problémákkal szembesülnek, mint a rasszizmus és az antiszemitizmus. Sokszínű közösségeink támogatásának egyik módja éppen az, ha ehhez a díjhoz hasonló nemzetközi kezdeményezésekkel jelzéseket adjunk, összefogjunk, és határozottan szembeszálljunk minden szélsőjobboldali tendenciával. Az erőszak sosem volt, és soha nem is lesz megoldás. Mindig az első lépést jelenti a rossz irányba. Ezért kell kiállnunk a békéért, a nyílt párbeszédért és az egységért.”

Apostolos Tzitzikostas , a Régiók Európai Bizottsága elnöke és Közép-Makedónia régió kormányzója elmondta: „Az Adamowicz-díj mindig emlékeztetni fog bennünket arra, hogy a szabadság, a szolidaritás és a megkülönböztetésmentesség védelme és előmozdítása helyi szinten kezdődik. Ez az a frontvonal, ahol meg kell védenünk az Uniót, annak elveit és értékeit. Az első kitüntetett, Reker főpolgármester asszony, az egyenlőség, a szolidaritás és az integráció melletti kiállásával, valamint közös alapvető értékeink védelme iránti elkötelezettségével érdemelte ki a díjat.”

Věra Jourová , az Európai Bizottság alelnöke, az értékekért és az átláthatóságért felelős biztos így nyilatkozott:

„Nagyon örülök, hogy létrejött ez a díj. Különösen örülök annak, hogy a díj nyertese, Henriette Reker, Köln főpolgármestere a szabadság, a szolidaritás és az egyenlőség előmozdítása terén megtestesíti a bátorság és a kiválóság elvét. Polgármester asszony széles körben ismert a befogadás, az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség előmozdítása iránti elkötelezettségéről. Úgy gondolom, nála jobban senki sem érdemelte volna meg, hogy ennek a díjnak az első kitüntetettje legyen.”

Magdalena Adamowicz európai parlamenti képviselő és Paweł Adamowicz özvegye leszögezte: „A sokféleség nem probléma, hanem előny! A bezárkózás nem tesz jót. Csak úgy gazdagodhatunk, ha más kultúrákkal találkozunk, ha különbségeket fedezünk fel” – ezek Paweł szavai. Vessünk egy pillantást a sikeres városok, régiók és országok történetére. Közös vonásuk a sokféleség tisztelete, a nyitottság és a tolerancia, és minden ember tisztelete, mivel ezek jelentik a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a gazdag gasztronómia hajtóerejét. Gdańsk kétségtelenül egyike ezeknek a városoknak. Ha nem akarjuk elveszíteni a demokráciát, nem adhatjuk fel küzdelem nélkül demokratikus értékeinket. Harcolnunk kell értük, és vissza kell állítanunk valódi jelentésüket. Paweł megértette ezt, ezért is támogatta annyira az állampolgári ismeretek oktatását. Nagyon remélem tehát, hogy újabb és újabb díjazottak vehetik majd át a Paweł Adamowicz-díjat, hogy városainkban és régióinkban fejlődjön az állampolgári ismeretek oktatása. Hadd gratuláljak még egyszer Henriette Reker főpolgármester asszonynak, és kérem, hogy mindennapi munkánk során mindannyian tudatosítsuk és bizonyítsuk, hogy együttműködés nélkül nincs társadalmi vagy gazdasági fejlődés és nincs jólét, ugyanakkor kölcsönös bizalom és tisztelet nélkül nincs együttműködés. Ez mindenkire érvényes. Paweł így élt, és ez a hozzáállás segíti díjának népszerűsítését.”

Gdańsk polgármestere, egyben a Menedéket Nyújtó Városok Nemzetközi Hálózatának (ICORN) képviselője, Aleksandra Dulkiewicz elmondta: „Meggyőződésem, hogy Paweł Adamowicznak nagyon tetszene, ha a halála által kiváltott érzelmeket mindennapos, következetes fellépésbe ültetnénk át. Olyan cselekedetekre gondolok, amelyekkel a szomszédainkat segítjük. Apró jótettekre: egy gesztusra, egy mosolyra, egy kedves szóra, amely, ha kitartóan ismételjük, sok mindent jóra fordít. Úgy gondolom, hogy Paweł Adamowicz polgármesternek ezekből építhetjük a legjobb, legnagyszerűbb műemléket. Henriette Reker, Köln főpolgármestere, a Paweł Adamowicz-díj első kitüntetettje, aki következetesen kiáll a kölni lakosok érdekei mellett és bátran fellép az intoleranciával, a gyűlölettel és az idegenellenességgel szemben, pontosan azokat az értékeket képviseli, amelyekért Gdańsk elnöke az életét adta.”

Emmanuel Macron francia elnök a Régiók Európai Bizottságánál tartott, decemberi beszédében üdvözölte, hogy létrejött egy díj az Európai Uniót megalapozó értékek védelméért. Macron elnök hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság tiszteletben tartása, valamint az emberi jogoknak – többek között a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak – a tiszteletben tartása alapvetően fontos, és elválaszthatatlan egységet alkot. Ezek azok az értékek, amelyekért Paweł Adamowicz élt és sajnos meghalt – mondta Macron elnök.

Háttér:

  • 2015-ben Henriette Reker polgármester túlélt egy késes támadást, amelyet a migráns közösségek és integrációjuk támogatása iránti elkötelezettsége miatt követtek el ellene. Ez az erőszakos cselekmény nem tántorította el attól, hogy továbbra is ugyanazokat az értékeket vallja közszereplőként, valamint az általa támogatott intézkedésekben és projektekben.

  • Köln 1 089 984 embernek ad otthont, akik közül 426 646-an migráns háttérrel rendelkeznek, közülük 212 191-en külföldi állampolgárok, 184 országból. Köln városa mintegy 6 000 menekültet fogadott be. A városban 130 különböző vallási közösség működik, amelyek közül 26 képviselteti magát a Vallások Tanácsában. Ez az önkéntes szervezet a vallások közötti párbeszéd előmozdításán munkálkodik.

  • Paweł Adamowiczot 2019. január 13-án sebesítették meg késsel, miközben épp egy karitatív rendezvényen szólalt fel. Másnap belehalt sérüléseibe. 53 éves volt. Meggyilkolását a vele szemben terjedő gyűlöletbeszéd felerősödése előzte meg. Halála vitát váltott ki arról, hogy a közbeszéd elfajulása miként vezet az erőszak, a szélsőségesség, a propaganda és az intolerancia elharapózásához. Utolsó szavai, közvetlenül a támadás előtt, a következők voltak: „Gdańsk nagyvonalú, Gdańsk osztozik a jóban, Gdańsk a szolidaritás városa szeretne lenni. Csodálatos idő ez arra, hogy osztozzunk a jóban. Árad felétek a szeretet. Gdańsk a világ legcsodálatosabb városa. Köszönöm Nektek!”

  • Paweł Adamowicz elkötelezett volt az EU alapvető értékeinek előmozdítása mellett, és aktív tagja volt a Régiók Európai Bizottságának. 2016-ban, Ferenc pápával való találkozását követően, Paweł Adamowicz polgármester elindította a „Gdańsk – a bevándorlók integrációs modellje” kezdeményezést, amely modellként szolgált más lengyel városok számára.

  • A Régiók Európai Bizottsága, azaz a helyi és regionális politikusok uniós politikai közgyűlése a lengyel delegáció kezdeményezésére 2019. február 7-én egyhangúlag állásfoglalást fogadott el, amelyben elítélte a gyűlöletbeszédet és a politikai vezetők ellen irányuló fenyegetések valamennyi formáját.

  • A menedéket nyújtó városok nemzetközi hálózata (ICORN) 75 európai és Európán kívüli városból és régióból álló nemzetközi szervezet, amely biztonságos menedéket kínál az üldözött íróknak és művészeknek, előmozdítja a véleménynyilvánítás szabadságát, védi a demokratikus értékeket és támogatja a nemzetközi szolidaritást. Több mint 250 író és művész kapott tartózkodási engedélyt az ICORN városaiban. Jelenlegi biztonságos környezetükben továbbra is alapvető szerepet játszanak egyrészt azáltal, hogy rávilágítanak az emberi jogok és a szólásszabadság hazájukban történő megsértésére, másrészt azzal, hogy támogatják származási országukban dolgozó kollégáikat. Paweł Adamowicz polgármester vezetésével Gdańsk 2017. augusztus 30-án csatlakozott az ICORN-hoz.

A Paweł Adamowicz polgármesterről elnevezett díj honlapja : #AdamowiczAward

A díjjal kapcsolatos szabályok, nevezési feltételek, kiválasztási kritériumok

Weboldal Paweł Adamowiczról és meggyilkolásának évfordulójáról

Köln főpolgármesterét nevezték meg az első Paweł Adamowicz-díj kitüntetettjeként

Kapcsolat:

Régiók Európai Bizottsága

Wioletta Wojewódzka

Tel. +32 (0)2 282 2289

Mobile: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Gdańsk városa

Maciej Buczkowski

Tel.: + 48 58 323 62 84

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

Menedéket nyújtó városok nemzetközi hálózata

Helge Lunde

Tel.: + 47 99582488

helge@icorn.org

Megosztás :
 
Kapcsolódó információ
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023