Riikide delegatsioonid 

Sisu

Riikide delegatsioonidesse kuuluvad komitee liikmed kõigist ELi 27 liikmesriigist. Nad kajastavad iga liikmesriigi üldist poliitilist, geograafilist ning kohalikku ja piirkondlikku tasakaalu.

Komitee liikmed nimetab ametlikult ametisse Euroopa Liidu Nõukogu liikmesriikide ettepanekul.

Koos moodustavad liikmed Euroopa Regioonide Komitee 329-liikmelise täiskogu, mis kohtub Brüsselis mitu korda aastas, et arutada poliitilisi prioriteete ja võtta vastu arvamusi ELi õigusaktide kohta.

Iga riigi delegatsioon valib endi seast delegatsiooni esimehe ja määrab koordineerija. Koordineerija ülesanne on tagada side komitee administratsiooni ja oma riigi delegatsiooni liikmete vahel.

NB! Nende lehekülgede sisu eest vastutavad riikide delegatsioonide koordineerijad.

Euroopa Regioonide Komitee ei võta endale neis sisalduva teabega seoses mingit vastutust ega kohustust.

Jaga :
 
Back to top