Komisjonid 

Euroopa Regioonide Komitee õigusloomealase töö eest vastutavad kuus temaatilist komisjoni, kes käsitlevad paljusid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks olulisi valdkondi.

Komisjonides koostavad komitee liikmed arvamusi ELi seadusandlike ettepanekute ja algatuste kohta ning arutavad muid Euroopa rohkem kui miljoni kohaliku poliitiku tööd puudutavaid küsimusi.

 • civex banner

  CIVEX

  The Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs (CIVEX) is responsible for coordinating the Committee of the Regions' work on issues which include the future of Europe, justice and home affairs such as migration and integration, fundamental rights and freedoms, better regulation and active subsidiarity, and broader institutional issues. The commission also intensively deals with the Union's external dimension, focusing on neighbourhood and enlargement countries as well as on development cooperation from a local and regional angle.​

  Read more
 • COTER logo

  COTERi komisjon

  Lisaks ühtekuuluvuspoliitikale jälgib COTERi komisjon tähelepanelikult mitmeaastast finantsraamistikku ja ELi eelarvet, samuti transpordipoliitikat, territoriaalset arengut, piiriülest koostööd, ruumilist planeerimist ja linnaküsimusi.

  Read more
 • ECON logo

  ECON

  The Commission for Economic Policy (ECON) coordinates ECON members' input on issues related to economic and industrial policy, such as competition and State Aid policy, public procurement, SME policy and entrepreneurship, Economic Governance and European Semester, Sustainable Development Goals (SDG), Internal Market and Digital Single Market. Its activities also encompass Economic and Monetary Policy, Taxation policy, International Trade and Tariffs (including WTO issues) and local/regional finances.

  Read more
 • ENVE logo

  ENVE

  Keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon (ENVE) vastutab Euroopa Regioonide Komitee töö koordineerimise eest Euroopa rohelise kokkuleppega seotud valdkondades, mis hõlmavad keskkonda, elurikkust, ringmajandust ja nullsaastet, kliimamuutusi, energia- ja kosmosepoliitikat. ENVE komisjon vastutab ka töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ ning muude võrgustike ja platvormide eest, nagu linnapeade pakti riiklikud saadikud, komitee kliimapaktisaadikud ja nullsaasteteemaline sidusrühmade platvorm. Ülemaailmsel tasandil on ENVE komisjonil juhtiv roll Euroopa Regioonide Komitee kaasamisel ÜRO kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse konverentsi istungjärkudele.

  Read more
 • NAT logo

  NAT

  NATi komisjoni kuulub üle 100 linnapea, volikogu liikme ja piirkonnajuhi ning see tegeleb mitmesuguste maaelu arengu, tervishoiu, põllumajanduse, metsanduse, kalanduse, elanikkonnakaitse, tarbijakaitse ja turismiga seotud teemadega. Praeguse ametiaja poliitilised prioriteedid on Euroopa maaelu arengu tegevuskava ja rahvatervis.

  Read more
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Read more
Jaga:
Back to top