Euroopa ettevõtluspiirkond  
Manu AYERDI and Markku MARKKULA

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Euroopa ettevõtluspiirkond on projekt, mille raames selgitatakse välja ja leiavad tunnustust silmapaistvat ja innovaatilist ettevõtlusstrateegiat rakendavad ELi piirkonnad, sõltumata nende suurusest, jõukusest ja pädevusest. Vastava aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitel omistatakse kõige usaldusväärsema, paljutõotavama ja enim tulevikku suunatud visioonikavaga piirkondadele.

Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitel loodi koostöös Euroopa Komisjoniga ning seda toetavad sellised ELi tasandi sidusrühmad nagu UEAPME, Eurochambres ja Social Economy Europe. Projektiga võib liituda iga organisatsioon, kes soovib edendada selle eesmärke.

2019. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitel anti järgmistele piirkondadele: Astuuria Astuuria autonoomne piirkond (Hispaania), Gelderlandi provints (Madalmaad) ja Tessaalia piirkond (Kreeka).

EERi 10. aastapäeva animatsioon

 

 

Kuidas kandideerida?

Osalemistingimused

 • Projekt on avatud ELi liikmesriikide kõigile piirkondadele, sh vallad ja linnad ning õigusliku staatusega piiriülesed piirkonnad, nagu ETKRid ja euroregioonid.
 • Piirkonnal peab olema pädevus poliitilisel (aga mitte tingimata seadusandlikul) tasandil.
 • Piirkond peab olema suuteline rakendama üldist ettevõtlusvisiooni.
 • Osaleda võivad kõik piirkonnad, sõltumata suurusest, jõukusest või konkreetsetest pädevusvaldkondadest.
 • Projekt on avatud nii juba edu saavutanud piirkondadele kui ka neile, kes on võtnud endale kohustuse viia ellu vajalikud muudatused.

Iseäranis on kandideerima oodatud piiriülesed piirkonnad.

Vajalikud dokumendid
 • Taotlusvorm
 • Teabeleht taotleja piirkonna kohta
 • Piirkonna poliitilise visiooni kirjeldus
 • Ülevaade kavandatud juhtimismehhanismist, millega tagatakse Euroopa ettevõtluspiirkonna meetmete tõhus rakendamine
 • Tegevuskava
 • Teabevahetuskava
 • Poliitilist kohustust kinnitav dokument, mis näitab, et Euroopa ettevõtluspiirkonna strateegiat toetab asjaomase piirkonna poliitiline juhtkond (nt piirkonna volikogu, piirkondlik omavalitsus või muu pädev poliitiline organ)
Taotlemise kord

Žürii võtab otsuse langetamisel arvesse:

 • iga kandidaadi eelarvet, konkreetseid struktuurilisi või territoriaalseid väljakutseid ja majanduslikku lähtepunkti;
 • Euroopa ettevõtluspiirkonna kandidaadi visioonikava üldist esituslaadi.

Lisateave kandideerimise kohta on esitatud allpool.

Documents

Euroopa ettevõtluspiirkonna žürii

 

Kontakt:

Piotr Zajaczkowski
Euroopa Regioonide Komitee
Tel: +32 (0)2/282.24.01
eer-cdr@cor.europa.eu