Euroopa ettevõtluspiirkond  
Award 2021

Euroopa ettevõtluspiirkond on projekt, mille raames selgitatakse välja ja leiavad tunnustust silmapaistvat ja innovaatilist ettevõtlusstrateegiat rakendavad ELi piirkonnad, sõltumata nende suurusest, jõukusest ja pädevusest. Vastava aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitel omistatakse kõige usaldusväärsema, paljutõotavama ja enim tulevikku suunatud visioonikavaga piirkondadele.

Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitel loodi koostöös Euroopa Komisjoniga ning seda toetavad sellised ELi tasandi sidusrühmad nagu SME United, Eurochambres ja Social Economy Europe. Projektiga võib liituda iga organisatsioon, kes soovib edendada selle eesmärke.

2020. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitligi pärjati järgmised piirkonnad: Gdańsk ja Pomorze vojevoodkond (Poola), Göteborgi ettevõtluspiirkond (Rootsi) ning Navarra piirkond (Hispaania).

Lisateavet tiitli võitnud piirkondade kohta leiab pressiteatest.

 

Kuidas kandideerida?

Osalemistingimused

 • Projekt on avatud ELi liikmesriikide kõigile piirkondadele, sh vallad ja linnad ning õigusliku staatusega piiriülesed piirkonnad, nagu ETKRid ja euroregioonid.
 • Piirkonnal peab olema pädevus poliitilisel (aga mitte tingimata seadusandlikul) tasandil.
 • Piirkond peab olema suuteline rakendama üldist ettevõtlusvisiooni.
 • Osaleda võivad kõik piirkonnad, sõltumata suurusest, jõukusest või konkreetsetest pädevusvaldkondadest.
 • Projekt on avatud nii juba edu saavutanud piirkondadele kui ka neile, kes on võtnud endale kohustuse viia ellu vajalikud muudatused.

Iseäranis on kandideerima oodatud piiriülesed piirkonnad.

Vajalikud dokumendid
 • Taotlusvorm
 • Teabeleht taotleja piirkonna kohta
 • Piirkonna poliitilise visiooni kirjeldus
 • Ülevaade kavandatud juhtimismehhanismist, millega tagatakse Euroopa ettevõtluspiirkonna meetmete tõhus rakendamine
 • Tegevuskava
 • Teabevahetuskava
 • Poliitilist kohustust kinnitav dokument, mis näitab, et Euroopa ettevõtluspiirkonna strateegiat toetab asjaomase piirkonna poliitiline juhtkond (nt piirkonna volikogu, piirkondlik omavalitsus või muu pädev poliitiline organ)
Taotlemise kord

Žürii võtab otsuse langetamisel arvesse:

 • iga kandidaadi eelarvet, konkreetseid struktuurilisi või territoriaalseid väljakutseid ja majanduslikku lähtepunkti;
 • Euroopa ettevõtluspiirkonna kandidaadi visioonikava üldist esituslaadi.

Lisateave kandideerimise kohta on esitatud allpool.

Documents (2021.-2022. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli konkurss)

Euroopa ettevõtluspiirkonna žürii

 

Kontakt:

Piotr Zajaczkowski
Euroopa Regioonide Komitee
Tel: +32 (0)2/282.24.01
eer-cdr@cor.europa.eu

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share: