Piirkondlike keskuste võrgustik (RegHub)  

Banner

Sel aastal käivitasime võrgustiku RegHub 2.0

  1. märtsil 2021 käivitas komitee oma piirkondlike keskuste (RegHub) võrgustiku uue põlvkonna. Selle liikmed jälgivad ELi poliitika rakendamist kohapeal ning tagavad, et meetmete hindamisel Euroopa tasandil võetakse arvesse sadade piirkondlike ja kohalike sidusrühmade häält.

RegHubi võrgustikul on praegu 46 liiget, 10 vaatlejat ja 1 seotud asutus. RegHub toimib ka Euroopa Komisjoni tulevikukindluse platvormi (F4F) allrühmana.

Keskuste nimekiri on avaldatud siin.

... ja konsulteerisime oma liikmetega e-riigihangete, INSPIRE ja kohaliku taristu teemal

  1. aastal konsulteeris RegHub oma liikmetega e-riigihangete ja INSPIRE direktiivi kohaldamise suhtes kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Vastuseid analüüsiti ja neid kasutati kahes neid teemasid käsitlenud tulevikukindluse platvormi arvamuses.

Samuti korraldas RegHub 2021. aastal kaheetapilise konsulteerimise teemal „21. sajandi eeskirjad 21. sajandi taristu jaoks“. Selle tulemuste põhjal saadakse andmeid RegHubi eriaruande jaoks, mida tutvustatakse tulevikukindluse platvormi 2022. aasta jaanuari üldkoosolekul.

Kes on piirkondlikud keskused?

Interaktiivne kaart võimaldab näha korraga kõiki piirkondlike keskuste võrgustikus (RegHub 2.0) osalevaid piirkondi.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Seonduv teave
Lingid