Broneerige külastus / virtuaalne külastus  

Hea külastaja!

Külastused komitee ruumidesse võivad toimuda üksnes kooskõlas Belgias kehtivate COVID-19-alaste tervisekaitse eeskirjadega.

Kui soovite korraldada virtuaalse külastuse digivahendi abil või kui Teil on küsimusi, võtke meiega kindlasti ühendust.

Kui tulete Brüsselisse ja leiate esitluseks sobiva paiga, võime saata oma töötaja Teie juurde komiteed tutvustama.​

Regioonide Komitee korraldab tutvustavaid külastusi neile, kes soovivad saada rohkem teada komitee tegevuse ja piirkondade rolli kohta Euroopa Liidu õigusaktide sisu kujundamisel.

Umbes tund aega kestev külastus Regioonide Komitee töötaja juhatusel sisaldab komitee üldist tutvustust. Külastusi korraldatakse esmaspäevast neljapäevani kell 9.30–16.30, reedel kuni kella 14.30-ni.

Sooviavalduse palume saata külastajate teenindamise talitusele kaks kuud varem ja see peab sisaldama järgmist teavet:

  • osalejate arv;
  • rühma liik;
  • keelteoskus;
  • osalejate vanus;
  • rühmajuhi kontaktandmed (nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber ja e-posti aadress).

Oma taotluse esitamiseks palume kasutada vastavat vormi ( EN - DE - FR ).

Pidage silmas, et

  • rühmas peab olema vähemalt 15 inimest;
  • osalejad peavad olema vähemalt 14-aastased;
  • võimalik on korraldada virtuaalseid külastusi (webexi vahendusel)​.

Täiendav teave:

European Committee of the Regions 
rue Belliard 99-101
B-1040 Brussels

visitesCdR@cor.europa.eu 
Visitors' Service (Klaus Hullmann​) 
Tel.: + 32 (0) 2 282 2124​

Share: