Meediakeskus  

Meediakeskus kajastab Euroopa Regioonide Komitee värskemaid uudiseid. Aitame Teil end kursis hoida, edastades soovitud sisu, olgu selleks pressiteade, sotsiaalmeedia postitus, videod või fotod.

Facebook
Latest press releases
Kuulutati välja ELi maheauhindade konkurss!
Kuulutati välja ELi maheauhindade konkurss!
Press release | Agriculture;Food production;Rural development;
ELi maheauhindade konkurss on nüüd avatud kandideerimiseks Seda korraldavad ühiselt Euroopa Regioonide Komitee, Euroopa Komisjon, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, COPA-COGECA ja IFOAM Organics Europe. Auhinnaga soovitakse tunnustada kogu mahepõllumajandusliku väärtusahela eri osalejaid, kes on töötanud välja uuenduslikke, kestlikke ja inspireerivaid projekte, mis annavad tõelise lisaväärtuse mahepõllumajanduslikule tootmisele ja tarbimisele. Seitsmes eri kategoorias antakse välja kaheksa auhinda. Nendest kolm– parim mahetootmist väärtustav piirkond, parim mahetootmist väärtustav linn ja parim mahepiirkond – annab üle Euroopa Regioonide Komitee. Võitjad kuulutatakse välja Euroopa mahepäeval, 25. septembril 2023.Euroopa Regioonide Komitee loodusvarade komisjoni (NAT) esimees Isilda Gomes ütles: „Tarbijate kasvav nõudlus kvaliteetsema, kestlikuma, kohalikuma ja tervislikuma toidu, sealhulgas mahetoodete järele võib luua maapiirkondade majandusele uusi võimalusi.Mahepõllumajandus on muutunud oluliseks tööhõive- ja sissetulekuallikaks, mis aitab kaasa maapiirkondade pikaajalise visiooni eesmärkide saavutamisele.Seepärast toetab komitee kindlalt strateegias „Talust taldrikule“ seatud ELi eesmärki, mille kohaselt peaks 2030. aastaks 25 % põllumajandusmaast kasutatama mahepõllumajanduslikuks tootmiseks.Seda eesmärki on võimalik saavutada ainult poliitikameetmetega, mis toetavad mahepõllumajanduse sektori arengut (sh auhinnad nagu kõnealune, millega tunnustatakse mahepõllumajandusliku toiduahela tipptaset) ja stimuleerivad mahepõllumajandustoodete tootmist ja tarbimist.Minu kodulinnas Portimãos toetame me kindlalt strateegiat „Talust taldrikule“ ja teeme selle eesmärkide saavutamiseks koostööd kohalike tootjatega, aidates neil parandada oma toodete müüki linnaturul ja andes kohalikele elanikele juurdepääsu kvaliteetsemale toidule, kaitstes samal ajal meie maakogukondi.“Kandideerimisavaldusi saab saata kuni 14. maini järgmiste linkide kaudu:MahepiirkonnadPiirkonnadLinnadKandideerimisavaldustega seotud küsimuste korral võtke palun ühendust aadressil EUorganicawardsCoR@cor.europa.eu 
Seonduv teave
Sotsiaalmeedia meeskond
Press officers

David Crous Duran (ES, FR, EN, PT)

Andrew Gardner (EN, CZ, FR)

Marie-Pierre Jouglain (FR, EN, DE)

Alejandro Maya Toro (EN, ES, NL)

Matteo Miglietta (IT, EN, FR)

Lauri Ouvinen (FI, SE, ES, FR)

Theresa Sostmann (DE, EN)

Wioletta Wojewodzka (PL, FR, EN)

Audiovisuaalteenused
Fototeenused