ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete Euroopa võrgustik  

Iga päev mõjutab meie piirkondade, linnade ja külade elu Euroopa Liit Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner ja Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas​​


​​

Euroopa Liidu piirkondades ja linnades on rohkem kui miljon valitud poliitikut. Iga päev tegelevad nad Euroopa õigusaktide, rahastamisprogrammide ja aruteludega. Võrgustik tugineb edukatele kogemustele, mis on saadud näiteks Austrias, Prantsusmaal ja Saksamaal ELi küsimustega tegelevate riikliku või kohaliku tasandi poliitikutega.

Kellele on võrgustik mõeldud ja kuidas sellega liituda?

Võrgustik on suunatud piirkondliku ja kohaliku tasandi poliitikutele, kes on valitud esindajad piirkonna, linna, maakonna, valla või küla valitsuses, parlamendis või volikogus. Kui poliitik esitab soovi võrgustikuga liituda, kinnitab ta sellega, et tema valimisringkonna esinduskogu on nimetanud ta seda valimisringkonda esindama. Esinduskogu võib nimetada ühe või mitu poliitikut, kes võivad oma ametiaja jooksul olla Euroopa Regioonide Komitee korraldatava ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete võrgustiku liikmed.

Võrgustik on vabatahtlik alt üles suunatud projekt. Valikumenetlust ei toimu: kõik võrgustikku registreeritud poliitikud saavad võrgustiku liikmeks.

Mida võrgustik pakub?

Euroopa Regioonide Komitee pakub võrgustiku liikmetele järgmist:

  • sihtotstarbeline teave uudiskirjade ja ülevaadete kaudu;
  • kutsed komitee üritustele, lingid komitee poliitilistele aruteludele;
  • teabevahetus komitee täis- ja asendusliikmete ning teiste võrgustiku liikmetega.

Komitee ei paku võrgustiku liikmetele rahalist toetust.

Kuidas saavad ELi asjade eest vastutavad volikoguliikmed teha koostööd Euroopa Regioonide Komiteega?

Võrgustiku liikmetel palutakse võtta ühendust enda valitud Euroopa Regioonide Komitee liikmega. Samuti võivad nad aktiivselt osaleda komitee tegevuses, mis hõlmab näiteks ELiga seotud ürituste korraldamist kohalikes ja piirkondlikes volikogudes, kodanikega arutelude korraldamist, osalemist komitee konsultatsioonides ja küsitlustes ning sellistel üritustel nagu iga-aastane Euroopa piirkondade ja linnade nädal või komitee korralised Euroopa tippkohtumised. Lisaks võivad võrgustiku liikmed võtta komitee administratsiooniga ühendust oma emakeeles, et küsida küsimusi, materjale või abi ürituste korraldamisel.


                                ​Esita taotlus

No results.

 Previous Events

No results.

 Upcoming Events

No results.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
No results.
Share: