Arutame kodanikega kohapeal ja piirkondades meie Euroopa tulevikku!  

Euroopa Liit on algatanud Euroopa tuleviku konverentsi, millest kujuneb avatud arutelu kodanikega meie ees seisvate väljakutsete ja selle üle, kuidas oma tulevikku ühiselt kavandada.

Euroopa päeval 9. mail kutsume kohalikke ja piirkondlikke juhte konverentsi edule kaasa aitama, muu hulgas ühinedes Euroopa Regioonide Komitee loodud võrgustikuga, mis ühendab kohalike ja piirkondlike volikogude ELi asjade eest vastutavaid liikmeid.

Selle algatusega palub komitee kõigil Euroopa kohalikel ja piirkondlikel volikogudel nimetada ühe oma liikmetest ELi asjade eest vastutavaks liikmeks.​

Demokraatlik ja kaasav liit, mida me soovime, peab rajanema Euroopa vundamendil, st selle piirkondadel, linnadel ja küladel. Inimestele kõige lähemal asuva ja kõige usaldusväärsema valitsemistasandina esitame üleskutse miljonile piirkondlikul ja kohalikul tasandil valitud poliitikule: „Palun arutage oma kodanikega kohapeal ja tehke nende hääl kuuldavaks, et tagada konverentsi edu!“

                             Esita taotlus

Miks peaksime selles osalema?

Meil on võimalus tagada, et ELi tulevikku ei ehitata mitte ainult Brüsselis ja pealinnades, vaid koos meie inimestega nende kodukohtades. Kujutlegem, et igas kohalikus või piirkondlikus volikogus hoolitseks üks valitud poliitik selle eest, kuidas EL mõjutab nende kogukonda. Kujutlegem, et kohalik juht suhtleb kodanikega ja tagab, et nende häält võetakse konverentsil kuulda.

Mida me saame teha ja kuidas jõuda koos konkreetsete tulemusteni?

Euroopa Regioonide Komitee on Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike valitud juhtide esindaja. Üheskoos suudame

1. tutvustada meie kodanike seisukohti: kuulata meie kodanike arvamusi piirkondlikust ja kohalikust vaatepunktist ning jagada neid konverentsil poliitiliste rühmituste ja territoriaalsete ühenduste kaudu;

2. korraldada kohalikke dialooge kodanikega: korraldada piirkondades, linnades ja külades üle Euroopa dialooge osalusüritustena, kaasates kodanikke ja nende kogukondi;

3. liituda meie ELi asjade eest vastutavate kohalike ja piirkondlike volikogude liikmete võrgustikuga : saate nimetada ühe valitud liikme oma kohalikust või piirkondlikust volikogust Euroopa asjade eest vastutavaks liikmeks ja edendada osalemist kodanikega peetavate kohalike dialoogide abil;

4. korraldada oma kohalikus ja piirkondlikus volikogus poliitilisi arutelusid : ELi tuleviku üle peetava arutelu kaudu saab juhtida tähelepanu oma piirkonnale, linnale või külale;

5. luua ühise visiooni Euroopa Liidust: visiooni arutatakse ja see võetakse vastu piirkondade ja linnade tippkohtumisel 2022. aastal Marseille’s. Kõigest sellest kujuneb meie panus konverentsi.

Mida algatus pakub ja kust saab rohkem teavet?

Viime Euroopa üheskoos inimesteni nende kodukohtades!

Pandeemiast väljudes usaldavad kodanikud kohalikke ja piirkondlikke juhte veelgi enam kui kunagi varem.

Kui me kõik tegutseme omaette, on igaüks meist vaid üks miljoni seas. Kui me aga kõik tegutseme koos, saame muuta Euroopa mitte ainult oma majaks, vaid ka oma tõeliseks koduks.

Jääme rõõmuga ootama koostööd teiega.

***

Toetajad:

1. Euroopa Regioonide Komitee president ja Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas (Kreeka)

2. Euroopa Komisjoni demokraatia ja demograafiaküsimuste eest vastutav volinik ja asepresident Dubravka Šuica

3. Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse kaasesimees Guy Verhofstadt

4. Portugali Euroopa asjade riigisekretär Ana Paula Zacarias

5. Prantsusmaa territoriaalse ühtekuuluvuse ja kohalike omavalitsustega suhtlemise minister Jacqueline Gourault

6. Prantsusmaa piirkondade liidu esimees, Provence-Alpes-Côte d’Azuri piirkonna valitsuse juht Renaud Muselier

7. Alsace’i Euroopa territoriaalühenduse valitsuse juht Frédéric Bierry

8. Prantsusmaa linnapeade ja vallavanemate liidu esimees, Troyes’ linnapea François Baroin

9. Strasbourg’i linnapea ja Strasbourg’i eurometropoli esimene asejuht Jeanne Barseghian

10. Euroopa Regioonide Komitee Prantsusmaa delegatsiooni juht, Aude’i departemanguvolikogu liige André Viola

11. Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident ja Assooride autonoomse piirkonna parlamendi liige Vasco Alves Cordeiro

12. Euroopa Regioonide Komitee EPP fraktsiooni esimees, Lääne-Pomorze vojevoodkonnavanem Olgierd Geblewicz

13. Euroopa Regioonide Komitee PESi fraktsiooni esimees, Coulaines’i linnapea Christophe Rouillon

14. Euroopa Regioonide Komitee fraktsiooni „Renew Europe“ esimees, Saint-Omeri linnapea François Decoster

15. Euroopa Regioonide Komitee ECRi fraktsiooni esimees, Podkarpacie vojevoodkonnavanem Władysław Ortyl

16. Euroopa Regioonide Komitee EA fraktsiooni esimees, Corki linnavolikogu liige Kieran McCarthy

17. Euroopa Regioonide Komitee Roheliste fraktsiooni kaasesimees, Oulu linnavolikogu liige Satu Haapanen


Contact​​
Directorate for communication
Dir-D-contact-point@cor.europa.eu​​​