ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete Euroopa võrgustik 

summit
© European Union

​​​Euroopa Liidu piirkondades ja linnades on rohkem kui miljon valitud poliitikut. Iga päev tegelevad nad Euroopa õigusaktide, rahastamisprogrammide ja aruteludega. Võrgustik tugineb edukatele kogemustele, mis on saadud näiteks Austrias, Prantsusmaal ja Saksamaal ELi küsimustega tegelevate riikliku või kohaliku tasandi poliitikutega.

Esita taotlus võrgustikuga liitumiseks

Sisu

Kellele on võrgustik mõeldud ja kuidas sellega liituda?

Võrgustik on suunatud piirkondliku ja kohaliku tasandi poliitikutele, kes on valitud esindajad piirkonna, linna, maakonna, valla või küla valitsuses, parlamendis või volikogus. Kui poliitik esitab soovi võrgustikuga liituda, kinnitab ta sellega, et ta on valitud oma valimisringkonna esinduskogusse seda valimisringkonda esindama. Euroopa Regioonide Komitee korraldatava ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete võrgustiku liikmeks võib samast esinduskogust oma ametivolituste kehtivuse ajaks saada üks või mitu poliitikut.

Võrgustik on vabatahtlik alt üles suunatud projekt. Valikumenetlust ei toimu: kõik võrgustikku registreeritud poliitikud saavad võrgustiku liikmeks.

​Mida võrgustik pakub?

Euroopa Regioonide Komitee pakub võrgustiku liikmetele järgmist:

 • eraldi teave uudiskirjade, ülevaadete, komitee veebisaidil oleva spetsiaalse veebilehe ja Futuriumi platvormi privaatrühma „CoR EU Councillors“ kaudu, millest saab peamine teabe- ja ürituste foorum;
 • kutsed komitee üritustele, lingid komitee poliitilistele aruteludele;
 • teabevahetus ja suhete loomine Euroopa Regioonide Komitee täis- ja asendusliikmete ning teiste ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmetega.

Komitee ei paku võrgustiku liikmetele rahalist toetust.

​Kuidas saavad ELi asjade eest vastutavad volikoguliikmed teha koostööd Euroopa Regioonide Komiteega?

Nad võivad aktiivselt osaleda komitee tegevuses, mis hõlmab näiteks ELiga seotud ürituste korraldamist kohalikes ja piirkondlikes volikogudes, kodanikega arutelude korraldamist, osalemist komitee konsultatsioonides ja küsitlustes ning sellistel üritustel nagu iga-aastane Euroopa piirkondade ja linnade nädal või komitee korralised Euroopa tippkohtumised. Lisaks võivad võrgustiku liikmed võtta komitee administratsiooniga ühendust oma emakeeles, et küsida küsimusi, materjale või abi ürituste korraldamisel. ELi asjade eest vastutavad volikoguliikmed võivad võtta ühendust ka komitee liikmetega oma piirkonnast või liikmesriigist, et küsida komitees või nende piirkonnas parasjagu tehtava töö kohta. Komitee liikmed võivad otsustada hakata ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete mentoriteks.

Futurium

​Futurium on Euroopa Komisjoni veebiplatvorm, mis pakub suhtlusruume (rühmad või kogukonnad), kus liikmed saavad postitada ja kommenteerida sisu ning jagada dokumente, pilte, videoid ja ürituste teavet. Liides on mitmekeelne ja pakub kiirtõlkevahendit, mis võimaldab igaühel lugeda sisu ja väljenduda oma keeles (ELi ametlikus keeles).

Kuigi kõigil on juurdepääs Futuriumile, on kogukonnaga ühinemiseks vaja EU Logini kontot. Enne kui kasutaja saab rühmas postitada, peab ta olema rühma liige. Avalikes rühmades (https://futurium.ec.europa.eu/en/digital-compass) on igaühel võimalik näha ja lugeda, mida postitatakse, kuid ainult rühma liikmed saavad sisu kommenteerida või luua. Privaatrühmades saavad ainult liikmed suhelda ja näha, mis on rühmas postitatud.

ELi asjade eest vastutavad volikoguliikmed moodustavad privaatrühma „EU Councillors“, mida jagatakse Euroopa Komisjoni katseprojektiga „Building Europe with Local Councillors“ („Euroopa ülesehitamine kohalike volikogude liikmetega“), kus Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni administraatorid saavad postitada uudiseid, üritusi, meistriklasse, ülevaateid ja kasulikke dokumente.

​Seal on komitee ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete privaatne allrühm „CoR EU Councillors“, kus nad saavad sisu postitada ja kommenteerida: nad saavad postitada oma ürituste ja heade tavade kohast teavet, uudiseid, dokumente, fotosid või videolinke. Et saada kutse selle privaatrühmaga liitumiseks Futuriumis, peab soovija olema kohalikul või piirkondlikul tasandil valitud poliitik ja Euroopa Regioonide Komitee ELi asjade eest vastutavad volikoguliikmete võrgustiku registreeritud liige.​

Üritused

Toimunud üritused

Multimeedia

Plamena Marinova, BG: Europe is safety

 


Veel videoid

 • Plamena Marinova, BG: Europe is safety
  Plamena Marinova, BG: Europe is safety
 • Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
  Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
 • Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
  Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
 • Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
  Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
 • Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
  Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March

Fotod

Kontakt

Jaga:
 
Back to top