Keelepoliitika 

Meie eesmärk on pakkuda teile teavet emakeeles või muus teile mõistetavas keeles – sõltuvalt sellest, millist teavet te otsite.
Sisu

ELi ametlikud keeled 

Bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari. 

Millistes keeltes avaldatakse teave Euroopa Regioonide Komitee veebilehel 

 • Veebilehe navigeerimisstruktuur. Avaldatakse ELi ametlikes keeltes. 
 • Üldine teave. Avaldatakse ELi ametlikes keeltes niipea, kui valmib tõlge. 
 • Ametlikud dokumendid, poliitiliselt olulised dokumendid ning täiskogu istungjärkude teave ja dokumendid. Avaldatakse kõigis ELi ametlikes keeltes. 
 • Kiireloomuline või kiiresti aeguv teave (uudised, üritused jms). Ei avaldata kõigis keeltes. Keel(t)e valik sõltub teabe sihtrühmast. 
 • Spetsiifiline teave. (tehniline teave, käimasolevad tööd, hankemenetlused) Avaldatakse enamasti inglise keeles. 
 • Liikmesriigile või piirkonnale mõeldud teave (Euroopa minu piirkonnas). Avaldatakse asjaomase riigi keeles. 
 • ​Päringuvormid ja vastused päringutele. Päringu võib esitada ükskõik millises ELi ametlikus keeles ning võimalusel esitatakse vastus samas keeles. Kiirema vastuse saamiseks palume ​

Olete üllatunud, et osa teabest ei ole teie keeles kättesaadav? 

Veebilehe külastajad on mõnikord üllatunud, et üks või teine lehekülg ei ole nende keeles kättesaadav. Üldiselt piiravad Euroopa Regioonide Komitee veebilehe eri keeleversioonide kättesaadavust järgmised tegurid: 

 • (õiguslik) tähtsus – üldsusel peab olema juurdepääs kõigile ametlikele dokumentidele, seepärast avaldatakse need kõigis ametlikes keeltes. Muud dokumendid (näiteks teabevahetus riigiasutuste, organisatsioonide või üksikisikutega) tõlgitakse ainult vajalikesse keeltesse; 
 • kiireloomulisus – teatud asjaoludel tuleb teave avaldada kiiresti. Kuna tõlkimine võtab aega, eelistame avaldada sellise teabe kiiresti neis keeltes, mida mõistab kõige rohkem eurooplasi, selle asemel et jääda ootama tõlget kõigisse keeltesse; 
 • kulutasuvus – et säästa maksumaksja raha, on äärmiselt spetsiifiliste, suhteliselt vähestele inimestele huvi pakkuvate lehekülgede puhul eesmärk tagada, et enamik saaks aru teabe põhisisust; 
 • tehnilised piirangud – rohkem kui 20 keeles avaldatud veebilehe haldamine on äärmiselt keeruline ja nõuab suuri inim- ja finantsressursse; 
 • tõlkimine – meil on (kättesaadav) ainult piiratud arv tõlkijaid ja piiratud tõlke-eelarve (kõik maksumaksja raha eest). 

Teatud lehekülgedel on teil aga võimalik taotleda automaatset masintõlget Euroopa Komisjoni teenuse eTranslation abil. 

 • Masintõlke abil saate teile mõistetavas keeles ülevaate teksti põhisisust. Pidage siiski meeles, et sellesse protsessi ei sekku ükski inimene ning masintõlke kvaliteet ja täpsus võib eri tekstides ja eri keelepaarides olla väga erinev. 

Meil oleks hea meel, kui annate meile tagasisidet masintõlke kohta. Esitage seesiin​.​

Jaga :
 
Back to top