Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Primátorka Kolína nad Rýnom získala cenu za výnimočnosť ‎ a odvahu pri presadzovaní slobody, solidarity a rovnosti  

Európsky výbor regiónov spolu s Medzinárodnou sieťou miest poskytujúcich útočisko (ICORN) a mestom Gdansk udelili primátorke Kolína nad Rýnom Henriette Rekerovej za jej odvahu a mimoriadny prínos k presadzovaniu slobody, solidarity a rovnosti Cenu primátora Pawła Adamowicza.

Cena, ktorá bola prvýkrát udelená v tomto roku, bola vytvorená s cieľom pokračovať v odkaze zosnulého Pawła Adamowicza, zákerne zavraždeného v roku 2019. Nominovať bolo možné volených zástupcov, úradníkov a bežných občanov, ktorí napriek rizikám zasvätili svoj život tomu, aby naša demokracia bola otvorenejšia, účinnejšia a ústretovejšia.

Porota ocenila mimoriadne odhodlanie a úsilie, s ktorým primátorka Henriette Rekerová presadzovala toleranciu, inkluzívnosť a nediskrimináciu občanov s migrantským pôvodom, pôsobila proti nenávistným prejavom a xenofóbii a rôznymi opatreniami, projektmi i odvážnymi a jednoznačnými verejnými postojmi podporovala integráciu. Svojou prácou za posledných 20 rokov, najprv ako námestníčka primátora a od roku 2015 ako primátorka Kolína nad Rýnom podporuje rozmanitosť a solidaritu ako neoddeliteľnú súčasť identity tohto mesta.

„Je mi naozaj cťou, že mi bolo udelené ocenenie pripomínajúce prácu Pawła Adamovicza,“ uviedla skromne Henriette Rekerová . „Bol rozhodným zástancom slobody tlače, slobodného umenia a práva každého slobodne vyjadrovať v demokracii svoj názor. Mali sme spoločné presvedčenie, za ktoré sme bojovali. Som vďačná za to, že som primátorkou mesta s občanmi, ktorí majú otvorené srdce a otvorenú myseľ, mesta, ktoré je ústretové voči utečencom a každému, kto hľadá miesto, kde sú ľudia hrdí na svoje multikultúrne korene. Aj keď ešte stále čelíme niektorým vážnym problémom. Primátori a starostovia na celom svete sa stretávajú s rasizmom a antisemitizmom. Jedným zo spôsobov, ako môžeme podporiť naše rozmanité komunity, sú takéto medzinárodné signály, že sa zjednotene a neoblomne postavíme proti akýmkoľvek krajne pravicovým tendenciám. Násilie nikdy nebolo a nikdy nebude riešením. Bude vždy prvým krokom nesprávnym smerom. Preto sa musíme zasadzovať za mier, otvorený dialóg a jednotnosť.“

Podľa predsedu Európskeho výboru regiónov Apostolosa Tzitzikostasa , ktorý je zároveň predsedom regiónu Stredné Macedónsko, je Cena primátora Pawła Adamowicza trvalou pripomienkou, že ochrana a presadzovanie slobody, solidarity a nediskriminácie vždy začínajú lokálne. „Práve tu v prvej línii musíme chrániť našu úniu, jej zásady a hodnoty. Ako prvú laureátku tejto ceny vyznamenávame primátorku Henriette Rekerovú za jej oddanosť rovnosti, solidarite a integrácii a jej záväzok brániť naše spoločné základné hodnoty.“

Věra Jourová , podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka zodpovedná za hodnoty a transparentnosť, uviedla:

„Som veľmi spokojná, že sa udeľovanie tejto ceny stalo skutočnosťou. A som mimoriadne rada, že jej laureátka pani Rekerová, primátorka Kolína nad Rýnom, stelesňuje výnimočnosť a odvahu, takú potrebnú pri podpore slobody, solidarity a rovnosti. Je všeobecne známa svojou angažovanosťou za podporu začleňovania, rovnosti a nediskriminácie. Neviem si predstaviť lepšieho víťaza tohto prvého ročníka ceny.“

Magdalena Adamowiczová , poslankyňa Európskeho parlamentu a vdova po Pawłovi Adamowiczovi sa vyjadrila, že rozmanitosť nie je problémom, ale niečím pozitívnym. „Utiahnuť sa do seba nikdy nie je dobré. Bohatšími sa stávame len vtedy, ak sa stretávame s inými kultúrami a s rozdielmi. Tak to vnímal Paweł. Treba sa pozrieť na príbehy tých miest, regiónov a krajín, ktoré dosiahli úspech. Ich spoločným znakom je rešpektovanie rozmanitosti, otvorenosti a tolerancie, rešpektovanie každej ľudskej bytosti, pretože to je hnacou silou hospodárstva, kultúry, vedy aj kulinárskeho bohatstva. Gdansk je nepochybne jedným z takýchto miest. Ak nechceme prísť o demokraciu, nemôžeme sa svojich demokratických hodnôt vzdávať bez boja. Musíme sa za ne postaviť a obnoviť ich skutočný význam. Paweł to pochopil, a preto tak veľmi podporoval občiansku výchovu. Preto sa veľmi spolieham na ďalšie ročníky ceny Pawła Adamowicza, že sa aj vďaka nim bude rozvíjať občianska výchova v našich mestách a regiónoch. Ešte raz Vám, pani primátorka, blahoželám a želám si, aby sme si všetci pamätali a svojou každodennou prácou ukázali, že bez spolupráce niet sociálneho a hospodárskeho rozvoja, ani prosperity, a niet spolupráce bez vzájomnej dôvery a úcty. Platí to o každom človeku. Týmto Paweł žil a takéto postoje pomáhajú propagovať cenu odovzdávanú na jeho počesť.“

Primátorka Gdanska Aleksandra Dulkiewiczová , ktorá je aj zástupkyňou Medzinárodnej siete miest poskytujúcich útočisko (ICORN), vyslovila presvedčenie, že „Paweł Adamowicz by si želal, aby sme emócie, ktoré vyvolala jeho smrť, premenili na dôsledné každodenné činy. Na činy v prospech našich susedov. Môže ísť o maličkosti: prejav priazne, úsmev a dobré slovo, ktoré ak sa zopakujú tisíckrát, prispejú k tým správnym zmenám. Myslím si, že to bude najlepším a najväčším pamätníkom, aký môžeme primátorovi Pawłovi Adamowiczovi vybudovať. Henriette Rekerová, laureátka prvého ročníka ceny Pawła Adamowicza svojím dôsledným konaním dobra pre obyvateľov svojho mesta a odvahou bojovať proti neznášanlivosti, nenávisti a xenofóbii, je práve takou osobou, ktorá identifikuje hodnoty, za ktoré primátor Gdanska položil svoj život.“

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo svojom decembrovom prejave v Európskom výbore regiónov vyzdvihol vytvorenie ceny za obranu hodnôt, na ktorých je založená Európska únia. Zdôraznil, že „rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu, ako aj dodržiavanie ľudských práv vrátane práv menšín, majú zásadný význam a tvoria jeden celok. Sú to hodnoty, podľa ktorých Paweł Adamowicz žil a pre ktoré žiaľ aj zomrel,“ povedal prezident Macron.

Súvislosti

  • V roku 2015 primátorka Rekerová prežila útok nožom, ktorý bol motivovaný jej angažovanosťou za pomoc komunitám migrantov a ich integráciu. Tento násilný čin ju neodradil od toho, aby pokračovala v presadzovaní rovnakých hodnôt vo svojom verejnom živote a v opatrenia a projektoch, za ktoré sa zasadzovala.

  • Kolín nad Rýnom je domovom 1 089 984 ľudí, pričom 426 646 z nich má migrantské pozadie vrátane 212 191 cudzích štátnych príslušníkov zo 184 krajín. Mesto prijalo približne 6 000 utečencov. Pôsobí v ňom 130 rôznych náboženských spoločenstiev, z ktorých 26 je zastúpených v Rade náboženstiev, ktorá je dobrovoľným združením na podporu dialógu medzi ľuďmi odlišného vierovyznania.

  • Paweł Adamowicz bol dobodaný nožom 13. januára 2019 počas dobročinného podujatia. V nasledujúci deň zomrel na následky zranení. Mal 53 rokov. V období pred svojím zavraždením bol čoraz častejšie terčom nenávistných prejavov. Jeho smrť vyvolala debatu o tom, ako úpadok verejnej diskusie prispieva k násiliu, extrémizmu, propagande a neznášanlivosti. Jeho posledné slová, vyslovené tesne pred útokom, boli: „Gdansk je štedrý, Gdansk sa delí o dobro, Gdansk chce byť mestom solidarity. Toto je skvelý čas podeliť sa o dobro. Ste milovaní. Gdansk je najúžasnejšie mesto na svete. Ďakujem Vám.

  • Paweł Adamowicz sa zaviazal podporovať základné hodnoty EÚ a bol aktívnym členom Európskeho výboru regiónov. Po stretnutí s pápežom Františkom rozbehol v roku 2016 „model integrácie prisťahovalcov“. Ďalšie poľské mestá sa týmto modelom inšpirovali.

  • Európsky výbor regiónov ako politické zhromaždenie miestnych a regionálnych politikov v EÚ z iniciatívy svojej poľskej delegácie 7. februára 2019 jednomyseľne prijal uznesenie , v ktorom odsúdil nenávistné prejavy a všetky druhy hrozieb voči politickým predstaviteľom.

  • Medzinárodná sieť miest poskytujúcich útočisko (ICORN) je medzinárodná organizácia 75 miest a regiónov Európy a krajín mimo nej, ktorá poskytuje bezpečné útočisko prenasledovaným spisovateľom a umelcom, presadzuje slobodu prejavu, obraňuje demokratické hodnoty a podporuje medzinárodnú solidaritu. Viac ako 250 spisovateľom a umelcom bolo poskytnuté prístrešie v mestách siete ICORN. V bezpečnom prostredí naďalej zohrávajú kľúčovú úlohu, keďže poukazujú na prípady porušovania ľudských práv a slobody prejavu vo svojej domovskej krajine a podporujú svojich kolegov, ktorí tam zostali. Zásluhou primátora Pawła Adamowicza sa 30. augusta 2017 stalo mesto Gdansk súčasťou tejto siete.

Cena primátora Pawła Adamowicza : #AdamowiczAward

Pravidlá a podmienky udeľovania ceny, kritériá oprávnenosti, výberové kritériá

Informácie o Pawłovi Adamowiczovi a výročí jeho zavraždenia

Primátorka Kolína nad Rýnom vyhlásená za víťazku prvého ročníka Ceny primátora Pawła Adamowicza

Kontakt:

Európsky výbor regiónov

Wioletta Wojewodzka

tel.: +32 22822289

mobil: +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Mesto Gdansk

Maciej Buczkowski

tel.: +48 583236284

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

Medzinárodná sieť miest poskytujúcich útočisko

Helge Lunde

tel.: +47 99582488

helge@icorn.org

Zdieľať :
 
Súvisiace informácie
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023