Territoriaalse mõju hindamine  

Territoriaalse mõju hindamise eesmärk on koostada Euroopa Regioonide Komitee raportööridele analüüs ELi seadusandlike ettepanekute võimaliku territoriaalse mõju kohta.

2013. aasta arvamuse „Territoriaalse mõju hindamine“ kohaselt kavatseb komitee edendada territoriaalse mõju hindamist kui ELi parema poliitikakujundamise vahendit, et võtta arvesse poliitika ja seadusandlike ettepanekute võimalikku territoriaalset mõju. Seda eesmärki tugevdas veelgi 2015. aasta territoriaalse mõju hindamise uuendatud strateegia .

Komitee territoriaalse mõju hindamise tegevusi juhib COTERi komisjoni sekretariaat tihedas koostöös teiste komisjonide sekretariaatidega.Dokumendid

Kontakt

Jaga:
 
Back to top