Territoriaalse mõju hindamine  

Alates arvamuse „Territoriaalse mõju hindamine“ vastuvõtmisest 2013. aastal on Euroopa Regioonide Komitee kasutanud territoriaalse mõju hindamist, et analüüsida ELi poliitika ja seadusandlike ettepanekute võimalikku asümmeetrilist territoriaalset mõju.

2023. aasta territoriaalse mõju hindamise uuendatud strateegias keskendutakse kahele eesmärgile:

· võimaldada komitee raportööridele ligipääs asjakohastele analüüsidele ja teabele, mida saab kasutada komitee arvamuste territoriaalse mõõtme tõhustamiseks;

· edendada territoriaalse mõju hindamist Euroopa institutsioonides parema õigusloome olulise elemendina.

Komitee territoriaalse mõju hindamisega seotud tegevust juhib COTERi komisjoni sekretariaat tihedas koostöös teiste komisjonide sekretariaatidega.​

Dokumendid

Kontakt

Jaga:
 
Back to top