Keskkonnaaruanne 

EMAS logo
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Euroopa Regioonide Komitee on kaks Euroopa Liidu nõuandvat organit. Oma nõuandetegevuses on komiteed juba pikka aega pühendunud kestlikule arengule ja kliimamuutustevastasele võitlusele. Ent kas me ise viime kontorites oma soovitusi tegelikult ellu? 

Tagamaks, et komiteede tegevus on võimalikult keskkonnahoidlik, tegeleme me 2008. aastast keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi (EMAS) nõuetele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi loomisega.
Jaga:
 
Back to top