Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Burmistrzyni Kolonii otrzymuje nagrodę za doskonałość i odwagę ‎ w promowaniu wolności, solidarności i równości  

Europejski Komitet Regionów, Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia (ICORN) i miasto Gdańsk wręczyły burmistrzyni Kolonii Henriette Reker Nagrodę im. Pawła Adamowicza za jej odwagę i dążenie do promowania wolności, solidarności i równości.

Nagroda, przyznawana po raz pierwszy w tym roku, została utworzona w celu kontynuowania spuścizny zmarłego Pawła Adamowicza, który został zamordowany w 2019 r. Nominacje były otwarte dla wszystkich wybranych przedstawicieli, urzędników i zwykłych obywateli, którzy pomimo zagrożeń dążą do tego, by demokracja stała się bardziej otwarta, skuteczna i akceptująca.

Jury przyznało nagrodę burmistrzyni Reker za jej nadzwyczajne zaangażowanie i działania na rzecz propagowania tolerancji, inkluzywności i niedyskryminacji obywatelek i obywateli ze środowisk migracyjnych, zwalczania mowy nienawiści i ksenofobii oraz wspierania integracji za pośrednictwem szeregu strategii politycznych i projektów, jak również dzięki szerzonym przez nią odważnym i jasnym przekazom publicznym. W ciągu ostatnich ponad 20 lat jako zastępczyni burmistrza, a od 2015 r. jako burmistrzyni Kolonii, promowała różnorodność i solidarność jako integralne elementy tożsamości Kolonii.

Henriette Reker powiedziała: Jest dla mnie zaszczytem otrzymać tę nagrodę przyznawaną dla upamiętnienia Pawła Adamowicza. Zdecydowanie wierzył on w wolną prasę, wolność sztuki i prawo wszystkich do wyrażania opinii w sposób otwarty w demokracji. Podzielaliśmy wspólne przekonania i walczyliśmy o nie. Mam szczęście stać na czele wolnego od uprzedzeń i otwartego miasta, które wita uchodźców i wszystkich, którzy szukają miejsca o wielokulturowych korzeniach. Oczywiście nie brakuje też wyzwań. Burmistrzynie i burmistrzowie na całym świecie stawiają czoła takim problemom jak rasizm i antysemityzm. Jednym ze sposobów wspierania naszych różnorodnych społeczności jest międzynarodowe uznanie w postaci np. tej nagrody, co pozwala nam zjednoczyć się i zdecydowanie przeciwstawiać wszelkim ekstremistycznym prawicowym tendencjom. Przemoc nigdy nie była i nigdy nie będzie rozwiązaniem. Może być tylko pierwszym krokiem w złym kierunku. Dlatego musimy bronić pokoju, otwartego dialogu i jedności.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa, zaznaczył: Nagroda im. Pawła Adamowicza przypomina nam, że ochrona i promowanie wolności, solidarności i niedyskryminacji zaczynają się na poziomie lokalnym. To właśnie tam, na pierwszej linii, musimy bronić Unii, jej zasad i wartości. Jako pierwsza laureatka nagrody burmistrzyni Reker zostaje doceniona za dążenie do równości, solidarności i integracji oraz zaangażowanie w obronę naszych wspólnych podstawowych wartości.

Věra Jourová , wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz do spraw wartości i przejrzystości, stwierdziła:

Cieszę się, że udało nam się ustanowić tę nagrodę, a szczególnie z tego, że laureatka Henriette Reker, burmistrzyni Kolonii, ucieleśnia zasady odwagi i doskonałości w promowaniu wolności, solidarności i równości. Jest powszechnie znana ze swojego zaangażowania w promowanie włączenia społecznego, równości i niedyskryminacji. Nie mogę sobie wyobrazić osoby bardziej zasługującej na zdobycie pierwszej edycji tej nagrody.

Magdalena Adamowicz , posłanka do Parlamentu Europejskiego i wdowa po Pawle Adamowiczu, powiedziała: Różnorodność nie jest problemem, jest bogactwem! Życie wsobne nic nie daje. Dopiero spotkanie z inną kulturą, z odmiennością czyni nas bogatszym – to słowa Pawła. Przyjrzyjmy się historii tych miast, regionów i krajów, które osiągnęły sukces. Ich cechą wspólną jest szacunek do różnorodności, otwartość i tolerancja, szacunek do każdego człowieka, bo to te wartości napędzają gospodarkę, kulturę, naukę czy też bogactwo kulinarne. Gdańsk do takich miast bez wątpienia należy. Jeżeli nie chcemy stracić demokracji, nie możemy oddać wartości demokratycznych walkowerem. Musimy o nie walczyć i przywrócić im prawdziwe znaczenie. Paweł to też rozumiał i dlatego tak bardzo wspierał edukację obywatelską. Dlatego bardzo liczę na to, że kolejne edycje Nagrody im. Pawła Adamowicza będą rozwijać edukację obywatelską w naszych miastach i regionach. Po raz kolejny gratuluję też burmistrzyni Henriette Reker. Nie zapominajmy, że bez współpracy nie ma rozwoju społecznego ani gospodarczego, że nie ma dobrobytu i współpracy bez wzajemnego zaufania i szacunku. I pokazujmy to w naszej codziennej pracy. Dla każdego człowieka. Tak żył Paweł i takie postawy promuje nagroda jego imienia.

Prezydentka Gdańska i przedstawicielka Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia (ICORN) Aleksandra Dulkiewicz powiedziała: Wierzę, że Paweł Adamowicz chciałby, abyśmy wykorzystali emocje towarzyszące jego śmierci na spójne, codzienne działania. Działania, które są korzystne dla naszego otoczenia. Drobne uczynki: gest, uśmiech i dobre słowo, które – zwielokrotnione tysiąc razy – pomogą szerzyć dobro. Myślę, że będzie to najlepszy i największy pomnik postawiony Pawłowi Adamowiczowi. Henriette Reker, burmistrzyni Kolonii i laureatka pierwszej edycji Nagrody im. Pawła Adamowicza, jest właśnie takim człowiekiem dzięki konsekwencji w działaniu na korzyść mieszkańców Kolonii i odwadze w przeciwstawianiu się nietolerancji, nienawiści i ksenofobii. Ucieleśnia ona wartości, za które prezydent Gdańska oddał życie.

W przemówieniu na grudniowej sesji plenarnej w Europejskim Komitecie Regionów prezydent Francji Emmanuel Macron wyraził uznanie dla utworzenia nagrody honorującej wartości, na których opiera się Unia Europejska. Prezydent Macron podkreślił, że poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność, a także poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, mają zasadnicze znaczenie i stanowią nierozerwalną całość. Zaznaczył, że to właśnie dla tych wartości Paweł Adamowicz żył i niestety zmarł.

Kontekst:

  • W 2015 r. Henriette Reker została zaatakowana nożem w reakcji na swoje zaangażowanie na rzecz wspierania społeczności migrantów i ich integracji. Ten akt przemocy nie zniechęcił jej do dalszego podtrzymywania tych samych wartości w życiu publicznym oraz w ramach prowadzonych przez nią polityk i projektów.

  • Kolonia liczy 1 089 984 mieszkańców, z czego 426 646 pochodzi ze środowisk migracyjnych, w tym 212 191 cudzoziemców ze 184 narodów. W Kolonii przebywa ok. 6 000 uchodźców. Współistnieje tam 130 różnych wspólnot religijnych, z których 26 jest reprezentowanych w Radzie Religii, wolontariackiej organizacji propagującej dialog międzyreligijny.

  • 13 stycznia 2019 r. Paweł Adamowicz został pchnięty nożem podczas wydarzenia charytatywnego. Zmarł następnego dnia w wyniku odniesionych obrażeń. Miał 53 lata. Zabójstwo poprzedziły nasilające się akty mowy nienawiści skierowane przeciwko niemu. Jego śmierć wywołała debatę na temat wpływu, jaki degradacja dyskursu publicznego wywiera na narastanie przemocy, ekstremizmu, propagandy i nietolerancji. Ostatnie słowa, jakie wymówił tuż przed atakiem, brzmiały: „Gdańsk jest szczodry. Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję Wam!”

  • Prezydent Adamowicz angażował się na rzecz promowania podstawowych wartości UE i był aktywnym członkiem Europejskiego Komitetu Regionów. W 2016 r. po spotkaniu z papieżem Franciszkiem zainaugurował gdański „model integracji imigrantów”, który stał się inspiracją dla innych polskich miast.

  • 7 lutego 2019 r. Europejski Komitet Regionów, jako zgromadzenie polityczne polityków lokalnych i regionalnych w UE oraz z inicjatywy delegacji polskiej, jednomyślnie przyjął rezolucję potępiającą nawoływanie do nienawiści i wszelkiego rodzaju groźby wobec przywódczyń i przywódców politycznych.

  • Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia (ICORN) jest organizacją międzynarodową skupiającą 75 miast i regionów w Europie i poza nią, która oferuje bezpieczne schronienie prześladowanym pisarzom i artystom, propaguje wolność słowa, broni wartości demokratycznych i działa na rzecz międzynarodowej solidarności. Ponad 250 pisarzy i artystów otrzymało możliwość pobytu w mieście należącym do sieci ICORN. W bezpiecznym środowisku nadal odgrywają oni kluczową rolę, uwypuklając naruszenia praw człowieka i wolności wypowiedzi w swoich krajach pochodzenia i wspierając koleżanki i kolegów w kraju pochodzenia. 30 sierpnia 2017 r. prezydent Paweł Adamowicz włączył Gdańsk do sieci ICORN.

Strona internetowa poświęcona Nagrodzie im. Prezydenta Pawła Adamowicza : #AdamowiczAward

Zasady i przepisy dotyczące przyznawania nagrody, kryteria kwalifikowalności, kryteria wyboru

Strona internetowa z informacjami na temat Pawła Adamowicza i rocznicy jego zabójstwa

Burmistrzyni Kolonii laureatką pierwszej Nagrody im. Pawła Adamowicza

Kontakt:

Europejski Komitet Regionów

Wioletta Wojewódzka

tel. +32 (0)2 282 2289

tel. kom. +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Miasto Gdańsk

Maciej Buczkowski

tel. + 48 58 323 62 84

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia

Helge Lunde

tel . + 47 99582488

helge@icorn.org

Udostępnij :
 
Podobne informacje
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Gmina Michałowo w Polsce zdobyła nagrodę za pomoc udzielaną uchodźcom na granicy z Białorusią
Gmina Michałowo w Polsce zdobyła nagrodę za pomoc udzielaną uchodźcom na granicy z Białorusią
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CAPITALS-INCLUSION-DIVERSITY-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022