Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Primátorka Kolína nad Rýnem obdržela cenu za mimořádné výsledky a za statečnost při podpoře svobody, solidarity a rovnosti.  

Evropský výbor regionů společně s Mezinárodní sítí měst poskytujících útočiště (ICORN) a polským městem Gdaňsk předal primátorce Kolína nad Rýnem Henriette Reker Cenu starosty Pawła Adamowicze, která jí byla udělena za statečnost a za úsilí o podporu svobody, solidarity a rovnosti.

Myšlenkou tohoto ocenění, jež bylo poprvé uděleno letos, je pokračovat v odkazu tragicky zesnulého Pawła Adamowicze, který byl zavražděn v roce 2019. Nominováni mohli být všichni volení představitelé, úředníci a řadoví občané, kteří se navzdory rizikům odhodlaně zasazují o otevřenější, účinnější a vstřícnější demokracii.

Porota paní primátorce tuto cenu udělila za její mimořádnou a neúnavnou snahu o prosazování tolerance, inkluzivnosti a nediskriminace občanů přistěhovaleckého původu, boj proti nenávistným verbálním projevům a xenofobii a podporu integrace prostřednictvím řady politik a projektů a také svými odvážnými a jednoznačnými veřejnými postoji. Za dobu svého více než dvacetiletého působení – jako zástupkyně primátora a od roku 2015 jako primátorka Kolína nad Rýnem – učinila Henriette Reker z rozmanitosti a solidarity nedílnou součást identity Kolína.

Primátorka Henriette Reker řekla: „Je mi ctí převzít cenu, která připomíná odkaz Pawła Adamowicze, a přebírám ji s pokorou. Starosta Adamowicz neochvějně věřil ve svobodný tisk, svobodné umění a právo každého v demokratickém zřízení otevřeně vyjadřovat svůj názor. Měli jsme stejná přesvědčení a bojovali za ně. Jsem vděčná, že mohu být primátorkou města, které má otevřenou náruč i mysl a přijímá uprchlíky a každého, kdo by chtěl být doma v místě, jež je hrdé na své multikulturní kořeny. Je však třeba zmínit i to, že se ještě stále potýkáme s některými vážnými výzvami. Primátoři a starostové na celém světě musí řešit problémy, jako je rasismus a antisemitismus. Jedním ze způsobů, jak můžeme podpořit naše rozmanité komunity, je vytvářet mezinárodní vzory, jako tento, a jednotně se postavit všem extrémně pravicovým tendencím. Násilí nikdy nebylo a nikdy nebude řešením. Bude vždy prvním krokem špatným směrem. Proto musíme hájit mír, otevřený dialog a jednotu.“

Předseda Evropského výboru regionů a guvernér regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas uvedl: „Adamowiczova cena je trvalou připomínkou toho, že ochrana a prosazování svobody, solidarity a nediskriminace začínají na místní úrovni. Právě zde, v první linii, musíme chránit naši Unii, její zásady a hodnoty. Paní primátorka je první laureátkou této ceny, která jí byla udělena jako uznání za její oddanost rovnosti, solidaritě a začleňování a za její odhodlání bránit naše společné základní hodnoty.“

Místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová prohlásila:

„Jsem velmi ráda, že se tato cena skutečně začala udělovat. A jsem obzvláště potěšena, že primátorka Kolína nad Rýnem Henriette Reker, jež ji obdržela, ztělesňuje zásady odvahy a excelence při podpoře svobody, solidarity a rovnosti. Paní primátorka je obecně známá svým odhodláním podporovat začleňování, rovnost a nediskriminaci. Nenapadá mě, kdo by si toto ocenění v rámci prvního ročníku zasloužil více.“

Poslankyně Evropského parlamentu a vdova po Pawłu Adamowiczovi Magdalena Adamowicz řekla: „Rozmanitost není problém, nýbrž výhoda!“ Zahleděnost do sebe samých nám ničím neprospěje. Setkání s jinými kulturami a s odlišnostmi nás obohacují. To jsou Pawłova slova. Podívejme se na historii měst, regionů a zemí, které dosáhly úspěchu. Jejich společným rysem je respektování rozmanitosti, otevřenost a tolerance a úcta ke všem lidským bytostem, neboť jsou hybnou silou ekonomiky, kultury, vědy a zdrojem kulinářského bohatství. Gdaňsk je beze sporu jedním z těchto měst. Pokud nechceme přijít o demokracii, nemůžeme se bez boje vzdát našich demokratických hodnot. Musíme za ně bojovat a vrátit jim jejich skutečný význam. Paweł toto chápal, a proto tolik podporoval výchovu k občanství. Proto velmi spoléhám na to, že příští ročníky Ceny Pawła Adamowicze povedou k rozvoji občanské výchovy v našich městech a regionech. Ještě jednou bych vám, paní primátorko, ráda poblahopřála a chtěla bych, abychom si my všichni připomněli – a abychom svou každodenní prací demonstrovali –, že bez spolupráce není sociální ani hospodářský rozvoj a není prosperita a že spolupráce nemůže existovat bez vzájemné důvěry a respektu. To platí pro každou lidskou bytost. Paweł tak žil a právě takový přístup přispívá k podpoře jeho ceny.“

Starostka města Gdaňsk a představitelka Mezinárodní sítě měst poskytujících útočiště (ICORN), Aleksandra Dulkiewicz uvedla: „Věřím, že by si Paweł Adamowicz velmi přál, abychom emoce, které jeho smrt vyvolala, přetavili v každodenní vytrvalou práci. V konání, které potěší naše sousedy. V drobné činy – gesto, úsměv či dobré slovo –, které, když se opakují tisíckrát, mají pozitivní účinek. Myslím, že by to byl ten nejlepší a největší pomník, který bychom panu starostovi Pawłu Adamowiczovi mohli postavit. Laureátka prvního ročníku Ceny Pawła Adamowicze primátorka Kolína nad Rýnem Henriette Reker, jež soustavně usiluje o dobro obyvatel jejího města a ukazuje odvahu, když se staví proti nesnášenlivosti, nenávisti a xenofobii, je přesně tou osobou, která představuje hodnoty, za něž dal gdaňský starosta život.“

Francouzský prezident Emmanuel Macron ocenil vznik této ceny udělované za obranu hodnot, na nichž byla Evropská unie založena, ve svém prosincovém projevu v Evropském výboru regionů. Zdůraznil, že úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a také dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, mají zcela zásadní význam a tvoří nedělitelný celek. Podle prezidenta Macrona jde o hodnoty, pro něž Paweł Adamowicz žil a bohužel i zemřel.

Souvislosti:

  • Primátorka Henriette Reker přežila v roce 2015 útok muže, který ji pobodal kvůli její angažovanosti v otázkách pomoci přistěhovaleckým komunitám a jejich integrace. Tento násilný čin ji však neodradil od toho, aby tyto hodnoty i nadále prosazovala ve veřejném životě i ve svých politikách a projektech.

  • Kolín nad Rýnem je domovem 1 089 984 osob, z nichž 426 646 má přistěhovalecký původ, přičemž 212 191 z nich tvoří cizinci ze 184 zemí. Toto město poskytuje útočiště asi 6 000 uprchlíků. Existuje zde 130 různých náboženských společenství, z nichž 26 je zastoupeno v Náboženské radě, což je dobrovolné sdružení, které prosazuje dialog mezi náboženstvími.

  • Paweł Adamowicz byl pobodán 13. ledna 2019 ve chvíli, kdy pronášel proslov na charitativní akci. Den poté svým zraněním podlehl. Bylo mu 53 let. Před svou násilnou smrtí byl terčem stupňujících se nenávistných útoků. Jeho zavraždění vyvolalo debatu o tom, nakolik úpadek veřejného diskurzu přispívá k rozmachu násilí, extremismu, propagandy a nesnášenlivosti. Poslední slova, která pronesl těsně předtím, než byl napaden, zněla: „Gdaňsk je štědrý, Gdaňsk se o dobré věci dělí, Gdaňsk chce být městem solidarity. Dobro je třeba sdílet a právě to se nyní děje, což je úžasné. Máme vás rádi. Gdaňsk je nejúžasnější město na světě. Děkuji vám!“

  • Paweł Adamowicz usilovně šířil základní hodnoty EU a byl aktivním členem Evropského výboru regionů. V roce 2016 zavedl v Gdaňsku po setkání s papežem Františkem „model pro integraci přistěhovalců“, který se stal inspirací pro řadu dalších polských měst.

  • Evropský výbor regionů ze své pozice politického shromáždění místních a regionálních politiků v EU a z podnětu polské delegace dne 7. února 2019 jednomyslně přijal usnesení , v němž odsoudil veškeré formy vyhrožování politickým představitelům a nenávistné výroky na jejich adresu.

  • Mezinárodní síť měst poskytujících útočiště (ICORN) je mezinárodní organizace sdružující 75 měst a regionů z Evropy i jiných částí světa, jež pod svá ochranná křídla berou pronásledované spisovatele a umělce a podporují svobodu projevu a mezinárodní solidaritu a hájí demokratické hodnoty. Ve městech náležících k této síti již nalezlo útočiště více než 250 spisovatelů a umělců. Díky tomu mohou v bezpečí pokračovat ve své mimořádně důležité činnosti, kdy jednak upozorňují na porušování lidských práv a svobody projevu ve své vlasti a jednak pomáhají svým tamním kolegům. Zásluhou starosty Pawła Adamowicze se k síti ICORN 30 srpna 2017 připojil i Gdaňsk.

Cena starosty Pawła Adamowicze – webová stránka : #AdamowiczAward

Pravidla a předpisy, kvalifikační kritéria a kritéria pro výběr

Internetová stránka s informacemi o Pawłu Adamowiczovi a výročí jeho zavraždění

První laureátkou Ceny starosty Pawła Adamowicze byla vyhlášena primátorka Kolína nad Rýnem

Kontakt:

Evropský výbor regionů

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

Mobilní tel.: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Město Gdaňsk

Maciej Buczkowski

Tel.: +48 58 323 62 84

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

Mezinárodní síť měst poskytujících útočiště

Helge Lunde

Tel.: +47 99582488

helge@icorn.org

Sdílet :
 
Související informace
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023