Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Kölns borgmästare får pris för sitt enastående och modiga arbete för att främja frihet, solidaritet och jämlikhet  

Europeiska regionkommittén har tillsammans med ICORN (fristäder för författare och kulturpersonligheter) och den polska staden Gdańsk tilldelat Henriette Reker, borgmästare i Köln, Paweł Adamowicz-priset för hennes mod och arbetsinsatser när det gäller främjandet av frihet, solidaritet och jämlikhet.

Priset, som i år delas ut för första gången, inrättades för att hedra minnet av Paweł Adamowicz, borgmästare i Gdańsk, som tragiskt mördades 2019. Folkvalda företrädare, tjänstemän och vanliga medborgare som, trots riskerna, är fast beslutna att göra demokratin mer öppen, effektiv och välkomnande kunde nomineras till priset.

Juryns val föll på borgmästare Reker för hennes utomordentliga engagemang och arbete för att främja tolerans, inkludering och icke-diskriminering av medborgare med invandrarbakgrund, bekämpa hatpropaganda och främlingsfientlighet och stödja integration genom en rad strategier och projekt och genom de modiga och tydliga ståndpunkter som hon har antagit offentligt. I sitt arbete under de senaste 20 åren, först som vice borgmästare och sedan 2015 som borgmästare i Köln, har hon bidragit till att göra mångfald och solidaritet till en självklar del av Kölns identitet.

Henriette Reker sade: ”Jag känner mig ödmjuk och hedrad över att ha fått ta emot priset till Paweł Adamowicz minne. Han stod orubbligt upp för fri press, fri konst och allas rätt att öppet uttrycka sina åsikter i en demokrati. Vi hade flera gemensamma övertygelser som vi kämpade för. Jag är tacksam över att vara borgmästare i en stad med öppet hjärta och öppet sinne, som välkomnar flyktingar och alla som letar efter en hemstad som älskar sina mångkulturella rötter. Men, det finns fortfarande allvarliga saker att ta itu med. Rasism och antisemitism är några av de problem som borgmästare över hela världen måste hantera. Ett sätt att stödja mångfalden i våra samhällen är att upprätta internationella fyrbåkar som denna, och att med förenade krafter stå emot alla högerextrema tendenser. Våld har aldrig varit och kommer aldrig att vara en lösning. Det kommer alltid att vara ett första steg i fel riktning. Därför måste vi stå upp för fred, öppen dialog och gemenskap.”

Apostolos Tzitzikostas , Europeiska regionkommitténs ordförande och regionpresident i Mellersta Makedonien, sade: ”Paweł Adamowicz-priset är en ständig påminnelse om att skyddet och främjandet av frihet, solidaritet och icke-diskriminering börjar på lokal nivå. Det är just här i frontlinjen som vi måste stå upp för vår union, och för dess principer och värden. Som första mottagare av detta pris hedras Henriette Reker för sitt ihärdiga arbete för jämlikhet, solidaritet och integration och för sina insatser för att försvara våra gemensamma grundläggande värden.”

Věra Jourová , Europeiska kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för värden och öppenhet, sade:

”Jag är mycket glad över att det här priset nu har blivit verklighet. Särskilt glädjande är att mottagaren, Kölns borgmästare Henriette Reker, förkroppsligar principerna om mod och enastående kompetens när det gäller att främja frihet, solidaritet och jämlikhet. Hon är välkänd för sitt engagemang när det gäller att främja inkludering, jämlikhet och icke-diskriminering. Jag kan inte föreställa mig en lämpligare mottagare av denna första upplaga av priset.”

Magdalena Adamowicz , ledamot av Europaparlamentet och änka efter Paweł Adamowicz, sade: ”Mångfald är inte ett problem, det är en tillgång! Att vända sig inåt är ingen lösning. Det är endast i mötet med en annan kultur, med det annorlunda, som vi kan bli rikare som människor – detta är Pawełs egna ord. Om vi blickar bakåt i historien, hur ser det ut i de städer, regioner och länder som har lyckats? Det som förenar dem är respekten för mångfald, öppenhet och tolerans, samt respekten för alla människor, eftersom de är drivkraften bakom ekonomin, kulturen, vetenskapen och den kulinariska rikedomen. Gdańsk är utan tvekan en av dessa städer. Om vi vill förhindra att demokratin går förlorad får vi inte ge upp våra demokratiska värden utan kamp. Vi måste kämpa för dem och ge dem tillbaka deras verkliga innebörd. Paweł insåg detta, och det var därför han var en stor förespråkare av medborgarutbildning. Så, jag räknar starkt med att de kommande upplagorna av Paweł Adamowicz-priset kommer att främja medborgarutbildning i våra städer och regioner. Jag vill än en gång framföra mina gratulationer till dig, Henriette Reker, och påminna om att vi genom vårt dagliga arbete måste visa att utan samarbete så kan vi inte åstadkomma vare sig socioekonomisk utveckling eller välstånd, och utan förtroende och respekt för varandra finns det inte heller något samarbete. Varje människa räknas. Paweł levde efter denna devis, och ett sådant synsätt bidrar till att främja hans pris.”

Aleksandra Dulkiewicz , borgmästare i Gdańsk och företrädare för ICORN, sade: ”Jag tror att Paweł Adamowicz verkligen hade velat att våra känslor efter hans död skulle omsättas i konsekvent och konkret handling i vår dagliga verksamhet. Handling som kommer din nästa till godo. Det kan handla om små saker – en gest, ett leende eller ett vänligt ord – som, om de upprepas tusenfalt, kommer att göra världen lite bättre. Det här tror jag kommer att vara det bästa och största monumentet vi någonsin kommer att kunna resa till borgmästare Paweł Adamowicz minne. Henriette Reker, borgmästare i Köln och vinnare av den första upplagan av Paweł Adamowicz-priset, har konsekvent arbetat för Kölnbornas bästa och modigt stått upp mot intolerans, hat och främlingsfientlighet, och just därför personifierar hon de värden som Gdańsks borgmästare gav sitt liv för.”

Frankrikes president Emmanuel Macron lovordade i ett tal vid Europeiska regionkommittén i december inrättandet av priset, eftersom det värnar de värden som Europeiska unionen vilar på. President Macron underströk att respekten för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna, inbegripet rättigheter för personer som tillhör minoriteter, är grundläggande och utgör en odelbar helhet. Det var för dessa värden som Paweł Adamowicz levde och, tragiskt nog, dog, sade president Macron.

Bakgrund:

  • År 2015 överlevde borgmästare Henriette Reker en attack där hon knivhöggs på grund av sitt engagemang i fråga om att hjälpa migrantgrupper och främja deras integration. Detta våldsdåd har inte avskräckt henne från att stå fast vid dessa värderingar i sitt offentliga liv och i den politik och de projekt som hon har kämpat för.

  • Köln har 1 089 984 invånare varav 426 646 med invandrarbakgrund, och av dessa är 212 191 utländska medborgare från 184 länder. Omkring 6 000 flyktingar bor i Köln. Det finns 130 olika religiösa samfund i Köln, varav 26 är representerade i stadens religionsråd, Rat der Religionen, en frivillig sammanslutning som arbetar för att främja dialog mellan olika religioner.

  • Paweł Adamowicz knivhöggs den 13 januari 2019 när han talade vid ett välgörenhetsevenemang. Han dog av sina skador följande dag. Han var 53 år gammal. Tiden före mordet utsattes han för eskalerande hatpropaganda. Hans död väckte en debatt om hur den offentliga debatten urartat och ger upphov till våld, extremism, propaganda och intolerans. Hans sista ord, ögonblicket innan han attackerades, var: ”Gdańsk är generöst, Gdańsk delar med sig av det goda, Gdańsk vill vara en solidarisk stad. Detta är ett fantastiskt tillfälle för att dela med sig av det som är gott. Ni är älskade. Gdańsk är världens underbaraste stad. Tack!ˮ

  • Paweł Adamowicz uppvisade ett stort engagemang för att främja EU:s grundläggande värden och var en aktiv ledamot av Europeiska regionkommittén. Efter ett möte med påve Franciskus lanserade han 2016 en modell för integration av migranter i Gdańsk. Modellen har inspirerat andra polska städer.

  • I egenskap av politisk ledamotsförsamling för lokala och regionala politiker i EU och på initiativ av den polska delegationen antog Europeiska regionkommittén den 7 februari 2019 enhälligt en resolution där hatpropaganda och hot av alla slag mot politiska ledare fördöms.

  • ICORN är ett internationellt nätverk av 75 städer och regioner i och utanför Europa, som erbjuder fristäder åt förföljda författare och konstnärer, främjar yttrandefriheten, försvarar demokratiska värden och uppmuntrar internationell solidaritet. Mer än 250 författare och konstnärer har erbjudits hemvist i en stad i nätverket. I en säker miljö fortsätter de att spela en viktig roll, både när det gäller att synliggöra kränkningar av de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten i sina hemländer och att stödja kollegor i sina ursprungsländer. Borgmästare Paweł Adamowicz såg till att staden Gdańsk blev medlem i ICORN den 30 augusti 2017.

Borgmästare Paweł Adamowicz-priset – webbplats : #AdamowiczAward

Stadgar för priset, behörighetskriterier, urvalskriterier

Webbplats med information om Paweł Adamowicz och årsdagen för mordet

Kölns borgmästare utsedd till vinnare av det första Paweł Adamowicz-priset

Kontaktperson:

Europeiska regionkommittén

Wioletta Wojewodzka

Tfn +32 22822289

Mobil +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Staden Gdańsk

Maciej Buczkowski

Tfn +48 583236284

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

ICORN

Helge Lunde

Tfn + 47 99582488

helge@icorn.org

Dela :
 
Ytterligare information
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Ett grönare, säkrare och friare Europa – ett ömsesidigt mål för EU:s regioner och det svenska ordförandeskapet
Ett grönare, säkrare och friare Europa – ett ömsesidigt mål för EU:s regioner och det svenska ordförandeskapet
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023