Subsidiaarsuse järelevalve võrgustik 

Subsidiaarsuse järelevalve võrgustiku eesmärk on lihtsustada Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning ELi tasandi vahel toimuvat teabevahetust kogu poliitikatsükli jooksul seoses mitmesuguste dokumentide ja seadusandlike ettepanekutega, mis pärast vastuvõtmist mõjutavad otseselt kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ning nende vastutusalasse kuuluvaid poliitikavaldkondi.

Selle liikmed on seadusandliku võimuga piirkondade parlamendid ja valitsused, seadusandliku võimuta kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ning Euroopa Liidu kohalike omavalitsuste liidud. Siia võivad kuuluda ka komitee riigidelegatsioonid ja riikide parlamentide kojad.

Sisu

Ülesanded

  • Võimaldada kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel aktiivselt osaleda subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte rakendamise järelevalves.
  • Toetada seadusandliku võimuga piirkondi REGPEXi platvormi kaudu – see on subsidiaarsuse järelevalve võrgustiku alamvõrgustik, mis on avatud seadusandliku võimuga piirkondade parlamentidele ja valitsustele.

Põhitegevus

  • Toetada seadusandliku võimuga piirkondade parlamente ja valitsusi spetsiaalse REGPEXi platvormi kaudu varajase hoiatamise süsteemi kohaldamise ajal.
  • Suurendada teadlikkust subsidiaarsuse põhimõtte praktilisest kasutusest ja aidata vahetada parimaid tavasid.
  • Teavitada komitee raportööre ja liikmeid kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi esindava võrgustiku panusest subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse valdkonnas.
  • Määrata kindlaks meetmed, mille abil parandada õigusloomet, vähendada bürokraatiat ja suurendada ELi kodanike toetust ELi meetmetele.
  • Hõlbustada institutsioonidevahelist dialoogi subsidiaarsuse valdkonnas iga kahe aasta järel toimuva subsidiaarsuse konverentsi abil.​
Jaga:
 
Back to top