Võtke osa 

Euroopa Regioonide Komitee julgustab osalema kõigil tasanditel , alates kohalikest ja piirkondlikest omavalitsustest kuni kaaskodanikeni. Vaadake, kuidas Teie saate kaasa lüüa!

Veebiküsitlused , konsultatsioonid ja üritused on avatud kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, liitudele, valitsusvälistele organisatsioonidele, ekspertidele ja akadeemilise ringkonna esindajatele.

Komitee ja raamatukogu on rahvale külastuseks avatud.​


Sisu

​Kons​ultatsioonid  

Sidusrühmadega konsulteerimise eesmärk on luua kontakte raportööride ning eri sidusrühmade, näiteks kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liitude ja kohalike või piirkondlike asutuste vahel. Nende konsultatsioonide käigus arutavad osalevad sidusrühmad oma seisukohti raportööriga, kes võib otsustada neid seisukohti arvamuse eelnõu koostamisel arvesse võtta.​


Broneerige külastus​

Euroopa Regioonide Komitee korraldab tutvustavaid külastusi neile, kes soovivad rohkem teada saada komitee tegevuse ja piirkondade rolli kohta Euroopa Liidu õigusaktide kujundamisel.
​Kavandage külaskäik komiteesse.​


Jaga :
 
Back to top