Peasekretär: Petr Blížkovský
Petr Blížkovský 

Euroopa Regioonide Komitee peasekretär kannab üldist vastutust komitee tööorganite (täiskogu, juhatus, esimeeste konverents ja komitee president) menetluste ettevalmistamise ja nende tehtud otsuste elluviimise eest. Sekretariaadi juhatajana tagab ta toe komitee liikmetele, kes esindavad enam kui miljonit ELi kohaliku ja piirkondliku tasandi valitud poliitikut.

Peasekretär toetab ka presidenti komitee huvide esindamisel teistes ELi institutsioonides ja asutustes ning hallates administratsiooni, liikmetele osutatavate teenuste, poliitilise tegevuse, eelarve ja teabevahetusega seonduvat igapäevast tööd.


 Curriculum vitae

 
Viimased uudised
No results.
Kõned
No results.
Minu meeskond

Kabineti kontaktandmed Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Christian Gsodam
Christian Gsodam 
Head of Cabinet 
  +32 2 282 2121
 
Anna Passera
Anna Passera 
Member of Cabinet 
  +32 2 282 2421
 
Maartje Wouters
Maartje Wouters  
Member of Cabinet 
  +32 2 282 2111
 
Boglarka Asztalos
Boglarka Asztalos 
Member of Cabinet 
  +32 2 282 ​2470
 
Michael Jansen
Michael Jansen 
Senior Policy Advisor 
  +32 2 282 ​2382
 
Annette Hagemann
Annette Hagemann 
Personal assistant to the Secretary General 
  +32 2 282 2009
 
Christina-Melania Dunare
Christina-Melania Dunare  
Team assistant 
 
Andrea Partoune
Andrea Partoune  
Team assistant  
  +32 2 282 2481
 
Marcial Mendez Magan
Marcial Mendez Magan 
Team assistant 
  +32 2 282 2232
 
Kõned
No results.
Uudised
No results.