Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kölnin ylipormestarille palkinto vapauden, solidaarisuuden ja tasa-arvon edistämisestä  

Euroopan alueiden komitea on yhdessä International Cities of Refuge Network - verkoston (ICORN) ja puolalaisen Gdańskin kaupungin kanssa myöntänyt Paweł Adamowicz - palkinnon Kölnin ylipormestarille Henriette Rekerille tämän rohkeudesta ja työstä vapauden, solidaarisuuden ja tasa-arvon edistämisessä.

Palkinto, joka myönnettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa, perustettiin jatkamaan vuonna 2019 traagisesti kuolleen Paweł Adamowiczin perintöä. Palkinnon saajaksi voidaan nimetä kuka tahansa vaaleilla valittu edustaja, virkamies tai tavallinen kansalainen, joka on riskeistä huolimatta sitoutunut edistämään avointa, tehokasta ja suvaitsevaa demokratiaa.

Palkintolautakunta myönsi palkinnon ylipormestari Henriette Rekerille tämän poikkeuksellisesta omistautumisesta ja työstä suvaitsevaisuuden, osallisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi maahanmuuttajataustaisten kansalaisten hyväksi, vihapuheen ja muukalaisvihan torjumiseksi ja kotouttamisen helpottamiseksi erilaisilla toimilla ja hankkeilla sekä rohkeilla ja selkeillä julkisilla kannanotoilla. Reker on ensin Kölnin apulaispormestarina ja vuodesta 2015 ylipormestarina edistänyt kuluneiden 20 vuoden aikana työssään monimuotoisuutta, solidaarisuutta ja kotoutumista kiinteänä osana Kölnin identiteettiä.

Ylipormestari Henriette Reker : ”Otan nöyränä vastaan saamani tunnustuksen Paweł Adamowiczin muistoksi. Hän uskoi vakaasti vapaaseen lehdistöön, vapaaseen taiteeseen ja kaikkien oikeuteen ilmaista avoimesti mielipiteensä demokratiassa. Meillä oli samat vakaumukset ja taistelimme niiden puolesta. Olen kiitollinen siitä, että olen ylipormestarina avomielisessä ja avarakatseisessa kaupungissa, minne ovat tervetulleita niin pakolaiset kuin ylipäätään kaikki, jotka etsivät kotikaupunkia, joka arvostaa monikulttuurisia juuriaan. Meilläkin on silti vakavia ongelmia. Kaupunginjohtajilla koko maailmassa on vastassaan rasismin ja antisemitismin kaltaisia haasteita. Yksi keino tukea monimuotoisia yhteisöjämme on perustaa tämän palkinnon kaltaisia kansainvälisiä tunnustuksia, toimia yhdessä ja vastustaa päättäväisesti äärioikeistolaisia suuntauksia. Väkivalta ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan ratkaisu, vaan se on aina ensimmäinen askel väärään suuntaan. Sen vuoksi meidän on puolustettava rauhaa, avointa vuoropuhelua ja yhtenäisyyttä.”

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja, Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas sanoi: ”Paweł Adamowicz - palkinto on pysyvä muistutus siitä, että vapauden, solidaarisuuden ja syrjimättömyyden suojelu ja edistäminen alkaa paikallistasolta. Meidän on ruohonjuuritasolla suojeltava unioniamme, sen periaatteita ja arvoja. Ylipormestari Henriette Rekerille annetaan tämän palkinnon ensimmäisenä saajana tunnustusta omistautumisesta tasa-arvon, solidaarisuuden ja kotouttamisen edistämiseen sekä sitoutumisesta yhteisten perusarvojemme puolustamiseen.”

Euroopan komission varapuheenjohtaja ja arvoista ja avoimuudesta vastaava komission jäsen Věra Jourová sanoi:

”Olen erittäin tyytyväinen tämän palkinnon perustamiseen. Erityisen iloinen olen siitä, että sen saaja, Kölnin ylipormestari Henriette Reker, edustaa rohkeutta ja sitoutuneisuutta pyrittäessä toteuttamaan vapaus, solidaarisuus ja tasa-arvo. Hän on laajalti tunnettu sitoutumisestaan osallisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseen. Mielestäni hän on paras henkilö tämän ensimmäisen palkinnon saajaksi.”

Euroopan parlamentin jäsen ja Paweł Adamowiczin leski Magdalena Adamowicz : ”Pawełin sanoin: ’Moninaisuus ei ole ongelma vaan voimavara! Ei ole hyvä käpertyä itseensä. Vain kohtaamalla toisia kulttuureja ja erilaisuutta meistä tulee rikkaampia.’ Jos ajattelemme menestyneiden kaupunkien, alueiden ja maiden historiaa, huomaamme niiden yhteisenä piirteenä monimuotoisuuden, avoimuuden ja suvaitsevaisuuden sekä kaikkien ihmisten kunnioittamisen taloudellisen, kulttuurisen, tieteellisen ja kulinaristisen rikkauden kantavana voimana. Gdańsk on epäilemättä yksi näistä kaupungeista. Jos haluamme säilyttää demokratian, emme voi luopua demokraattisista arvoistamme taistelutta. Meidän on puolustettava niitä ja palautettava niiden todellinen merkitys. Paweł ymmärsi tämän ja tuki sen vuoksi etenkin kansalaiskasvatusta. Luotankin siihen, että tulevat Paweł Adamowicz - palkinnon saajat kehittävät kansalaiskasvatusta kunnissamme ja alueillamme. Onnittelen vielä kerran ylipormestari Henriette Rekeriä, ja toivon meidän kaikkien muistavan ja osoittavan päivittäisessä työssämme, että ilman yhteistyötä ei ole sosiaalista tai taloudellista kehitystä eikä vaurautta ja että yhteistyö ei ole mahdollista ilman keskinäistä luottamusta ja kunnioitusta. Tämä koskee kaikkia ihmisiä. Nämä olivat Pawełin periaatteita, ja niiden noudattaminen tekee hänen mukaansa nimettyä palkintoa tunnetuksi.”

Gdańskin kaupunginjohtaja ja International Cities of Refuge Network -verkoston (ICORN) edustaja Aleksandra Dulkiewicz sanoi: ”Olen vakuuttunut siitä, että Paweł Adamowicz olisi halunnut meidän kääntävän kuolemansa herättämät tunteet jatkuviksi päivittäisiksi toimiksi, jotka tuottavat mielihyvää lähimmäisillemme. Pienillä teolla – eleellä, hymyllä ja kauniilla sanoilla – voidaan moninkertaistettuina saada aikaan muutos parempaan. Tämä on mielestäni paras ja suurin muistomerkki, jonka voimme pystyttää kaupunginjohtaja Paweł Adamowiczille. Kölnin ylipormestari Henriette Reker on ensimmäinen Paweł Adamowicz - palkinnon saaja, ja hän on toiminut johdonmukaisesti Kölnin asukkaiden hyväksi ja vastustanut rohkeasti suvaitsemattomuutta, vihamielisyyttä ja muukalaisvihaa. Hän on niiden arvojen puolestapuhuja, joiden vuoksi Gdańskin kaupunginjohtaja antoi henkensä.”

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmaisi Euroopan alueiden komiteassa joulukuussa pitämässään puheessa tyytyväisyytensä palkinnon luomiseen puolustettaessa Euroopan unionin perustana olevia arvoja. Presidentti Macron korosti, että ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, ovat keskeisen tärkeitä ja muodostavat erottamattoman kokonaisuuden. Presidentti Macronin mukaan Paweł Adamowicz eli ja valitettavasti kuoli näiden arvojen puolesta.

Taustaa:

  • Kölnin ylipormestari Henriette Reker selvisi vuonna 2015 veitsi-iskusta, jonka syynä oli hänen sitoumuksensa auttaa maahanmuuttajayhteisöjä ja helpottaa muuttajien kotoutumista. Tästä väkivallanteosta huolimatta hän on edelleen pitänyt kiinni samoista arvoista julkisessa elämässään ja edistämissään toimintapolitiikoissa ja hankkeissa.

  • Kölnissä asuu 1 089 984 henkilöä, joista maahanmuuttajataustaisia on 426 646. Heistä 212 191 on ulkomaalaisia 184 maasta. Lisäksi Kölnissä oleskelee noin 6 000 pakolaista. Kölnissä on myös 130 eri uskonnollista yhteisöä. Niistä 26 on edustettuna uskontoneuvostossa, joka pyrkii edistämään uskontojen välistä vuoropuhelua.

  • Paweł Adamowiczia puukotettiin 13. tammikuuta 2019, kun hän oli puhumassa hyväntekeväisyystapahtumassa, ja hän kuoli vammoihinsa seuraavana päivänä 53-vuotiaana. Ennen murhaansa hän oli joutunut yhä yltyneen vihapuheen kohteeksi. Hänen kuolemansa synnytti keskustelun julkisen puheen raaistumisen vaikutuksesta väkivallan, ääriliikkeiden, propagandan ja suvaitsemattomuuden yleistymiseen. Hänen viimeiset sanansa juuri ennen hyökkäystä olivat: ”Gdańsk on avomielinen, Gdańsk jakaa hyvää ympärilleen, Gdańsk haluaa olla solidaarisuuden kaupunki. Nyt on juuri oikea aika jakaa hyvää. Olette suurenmoisia. Gdańsk on maailman paras kaupunki. Kiitos!”

  • Adamowicz oli vakaumuksellinen EU:n perusarvojen edistäjä ja Euroopan alueiden komitean aktiivinen jäsen. Vuonna 2016 kaupunginjohtaja Adamowicz ryhtyi toteuttamaan ”Gdańskin mallia maahanmuuttajien kotouttamiseksi” tavattuaan paavi Franciscuksen. Se on palvellut esimerkkinä muille Puolan kaupungeille.

  • Euroopan alueiden komitea hyväksyi EU:n paikallis- ja aluetason päättäjien poliittisena edustuselimenä ja Puolan valtuuskunnan aloitteesta 7. helmikuuta 2019 yksimielisesti päätöslauselman , jossa tuomitaan kaikenlainen poliittisiin johtajiin kohdistettu vihapuhe ja uhkailu.

  • International Cities of Refuge Network (ICORN) - verkosto on kansainvälinen järjestö, johon kuuluu 75 kaupunkia ja aluetta Euroopasta ja sen ulkopuolelta ja joka tarjoaa turvapaikan vainotuille kirjoittajille ja taiteilijoille, tukee sananvapautta, puolustaa demokraattisia arvoja ja edistää kansainvälistä solidaarisuutta. Yli 250 kirjoittajalle ja taiteilijalle on tarjottu asuinpaikkaa ICORN-verkostoon kuuluvassa kaupungissa. Turvallisessa ympäristössä he ovat edelleen keskeisiä vaikuttajia ja tuovat esiin ihmisoikeuksien ja sananvapauden loukkauksia kotimaassaan ja tukevat kollegoitaan alkuperämaassaan. Kaupunginjohtaja Paweł Adamowicz toi Gdańskin kaupungin mukaan ICORN-verkostoon 30. elokuuta 2017.

Kaupunginjohtaja Paweł Adamowicz - palkinnon verkkosivusto : #AdamowiczAward

Palkintosäännöt, kelpoisuusehdot ja valintaperusteet

Verkkosivusto, josta löytyy tietoa Paweł Adamowiczista ja hänen murhansa vuosipäivästä

Kölnin ylipormestarista ensimmäisen Paweł Adamowicz - palkinnon saaja

Yhteydenotot:

Euroopan alueiden komitea

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Gdańskin kaupunki

Maciej Buczkowski

P. +48 583236284

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

International Cities of Refuge Network

Helge Lunde

P . + 47 99582488

helge@icorn.org

Jaa :
 
Aiheeseen liittyvää tietoa
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MAYOR-OF-COLOGNE-RECEIVES-AWARD.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023