Vasco Alves Cordeiro 

Uachtarán Choiste Eorpach na Réigiún 

Toghadh Vasco Alves Cordeiro ina Uachtarán ar Choiste Eorpach na Réigiún i mí an Mheithimh 2022.

Rugadh Vasco Alves Cordeiro sna hAsóir, ar réigiún féinrialaitheach de chuid na Portaingéile é agus ceann de na réigiúin is forimeallaí san Aontas, ar an 28 Márta 1973. Is dlíodóir é atá pósta agus beirt pháistí aige, agus tá sé ina chomhalta de Thionól Reachtach Réigiún Féinrialaitheach na nAsór.

Thosaigh Vasco Alves Cordeiro, a bhfuil céim sa dlí aige ó Ollscoil Coimbra agus iarchéim sa dlí réigiúnach aige ó Ollscoil Liospóin agus Ollscoil na nAsór, a shlí bheatha ghairmiúil mar dhlíodóir sna hAsóir in1995, áit a raibh sé ag dlíodóireacht go dtí 2003.

In 1996, toghadh é den chéad uair mar chomhalta de Thionól Reachtach Réigiún Féinrialaitheach na nAsór don Pháirtí Sóisialach, agus bhí an grúpa sóisialach sa pharlaimint réigiúnach faoina stiúir idir 2000 agus 2003.

Ó shin i leith, bhí roinnt post aige san fheidhmeannas réigiúnach, lena n-áirítear mar Rúnaí Réigiúnach Geilleagair (2008-2012), mar Rúnaí Réigiúnach na hUachtaránachta (2004-2008) a bhí freagrach as Gnóthaí Eorpacha agus Eachtracha, agus mar Rúnaí Réigiúnach Talmhaíochta agus Iascaigh (2003-2004).

In 2012, toghadh é ina Uachtarán ar Rialtas Réigiúnach na nAsór den chéad uair, post dár atoghadh é in 2016, agus, sa cháil sin, rinne sé ionadaíocht ar an réigiún ar an leibhéal Eorpach agus ar an leibhéal idirnáisiúnta mar chomhalta de Choiste Eorpach na Réigiún, agus d’eagraíochtaí amhail Comhdháil Réigiúin Mhuirí Fhorimeallacha na hEorpa, Comhdháil Uachtaráin na Réigiún is Forimeallaí san Aontas Eorpach, Tionól Réigiúin na hEorpa, R20 – Réigiúin atá ag Gníomhú ar son na hAeráide, agus sa chreat le haghaidh an chaidrimh le tíortha a bhfuil pobail na nAsór á n-óstáil acu, lena n-áirítear SAM, Ceanada agus an Bhrasaíl. Ó 2014 go 2020, bhí sé ina Uachtarán ar Chomhdháil Réigiúin Mhuirí Fhorimeallacha na hEorpa.

Tá Cordeiro ina cheannaire ar Pháirtí Sóisialach na nAsór ó mhí Eanáir 2013 i leith.Tacaíonn Vasco Alves Cordeiro go láidir leis an ngéarghá atá le dul i ngleic le saincheist thacaíocht na saoránach don tionscadal Eorpach, agus tá sé tiomanta freisin don chomhtháthú sóisialta, eacnamaíoch agus críochach a neartú san Aontas Eorpach, é ag tacú le beartais Eorpacha a chomhfhreagraíonn go hiarbhír do leasanna agus d’uaillmhianta na saoránach agus a neartaíonn ról na réigiún mar sciath chosanta dhaonlathas inmheánach an Aontais agus dá dhul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta.

Tá Cordeiro ina chomhalta de Choiste Eorpach na Réigiún ó 2013 i leith agus roimhe sin, bhí sé ina chomhalta malartach ó 2004 go 2008 agus ba eisean an Chéad Leas-Uachtarán ar an institiúid ó Fheabhra 2020 go Meitheamh 2022.

Ábhar

Aithisc

 • Election speech by President Vasco Alves Cordeiro at the plenary session of the European Committee of the Regions

  Dáta: 29/06/2022
  Teangacha atá ar fáil (1)
  1. português(336.82 KB - PDF)Íoslódáil
   Intervenção pelo Presidente Vasco Alves Cordeiro por ocasião da sua eleição na sessão plenária do Comité das Regiões Europeu
  An raibh teanga eile uait nach bhfuil ar an liosta? Eolas faoinár mbeartas teanga.

M'Fhoireann

 • portrait of Jean-Paul BuffatJean-Paul BuffatHead of Cabinet
  • ​​​Strategy, coordination, management ​
  +32 2 282 2256JeanPaul.Buffat@cor.europa.eu
 • portrait of Anne MorinAnne MorinDeputy Head of Cabinet
  • Deputising the HoC
  • Statutory meetings
  • Inter-institutional relations
  • Political parties
  • Ukraine, enlargeme​​nt, neighborhood
  • EU presidency: CZ  ​​​
  +32 2 282 2189Anne.Morin@cor.europa.eu
 • portrait of Monica TiberiMonica TiberiPresident's spokesperson
  • Press and strategic communications
  • Communication lead for flagship events, such as CoR Summit, European Week of Regions and Cities, and Barometer​
  • Social media ​​
  +32 2 282 2381Monica.Tiberi@cor.europa.eu
 • portrait of Alessandra AntoniniAlessandra AntoniniMember of Cabinet
  • Green Deal
  • Sustainable developement
  • CoR Commission : NAT – ENVE
  • EU Presidency: Spain​​​
  • Administrative bodies and internal procedures​
  +32 2 282 2308Alessandra.Antonini@cor.europa.eu
 • portrait of François BalateFrançois BalateMember of Cabinet
  • Future of Europe (incl. Barometer)
  • Subsidiarity
  • Youth (incl. YEP programme), education, culture
  • Relations with think tanks
  • EU presidencies: Sweden and Belgium
  • CoR Commission: CIVEX  ​​
  +32 2 282 2459Francois.Balate@cor.europa.eu
 • portrait of Nicolas BrookesNicolas BrookesMember of Cabinet
  • Cohesion, rural developpement
  • Cohesion alliance
  • EU budget
  • public finances, public procurement
  • financial instruments
  • economic governance and EU Semester
  • Relations with European Investment Bank and European Central Bank
  • CoR UK Contact Group
  • CoR Commission : COTER ​– ECON ​​
  +32 2 282 2241Nicolas.Brookes@cor.europa.eu
 • portrait of Francisco TavaresFrancisco TavaresMember of Cabinet
  • Social Europe
  • Relations with national, EU and international territorial associations and delegations
  • Foreign relations (except  Ukraine, enlargement and neighborhood)
  • Outermost regions​
  • EU presidency : Spain (support to Alessandra Antonini)
  • CoR commission : SEDEC​​
  +32 2 282 2501Francisco.Tavares@cor.europa.eu
 • portrait of Rita MuscatRita MuscatPersonal Assistant to the President
  • Organization of President's agenda
  • Financial matters missions
  • Protocol ​​​
  +32 2 546 9594Rita.Muscat@cor.europa.eu
 • portrait of Marta Vaz SilvaMarta Vaz SilvaAssistant to Head of Cabinet and to the Deputy Head of Cabinet
  • Support to HoC and Deputy HoC
  • Portuguese press (su​pport to Monica Tiberi) ​
  +32 2 282 2499MartaSofia.VazSilva@cor.europa.eu
 • portrait of Doriane Henry De FrahanDoriane Henry De FrahanAssistant to the Cabinet members
  • Logistical and policy support to cabinet members
  • Administrative support and mailing ​​​
  +32 2 282 2286Doriane.HenryDeFrahan@cor.europa.eu
Cabinet's photo

Na hilmheáin

Press conference by Vasco Alv​​es Cordeiro, newly-elected CoR President

 

Tuilleadh físeán

 • Press conference by Vasco Alv​​es Cordeiro, newly-elected CoR President
  Press conference by Vasco Alv​​es Cordeiro, newly-elected CoR President
 • Speech by Vasco Alves Cordeiro, newly-elected CoR President
  Speech by Vasco Alves Cordeiro, newly-elected CoR President

Twitter

More Tweets

Pointe Teagmhála

Cabinet +32 2 282 2314
Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Roinn :
 
Back to top