An Comhthionól Eora-Mheánmhara (ARLEM)  

arlem logo

Tionól d'ionadaithe áitiúla agus réigiúnacha ón Aontas Eorpach agus óna chomhpháirtithe sa Mheánmhuir is ea an Comhthionól Réigiúnach agus Áitiúil Eora-Mheánmhara (ARLEM).


ARLEM Award 2022

Ábhar

ARLEM

Is iad Coiste Eorpach na Réigiún maille le comhlachais chríochacha atá gníomhach sa réimse seo a bhunaigh an Tionól in 2010. A bhuí leis an Tionól, is féidir le hionadaithe tofa ó thrí chladach na Meánmhara an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • ionadaíocht pholaitiúil a dhéanamh ar a n-údaráis áitiúla agus réigiúnacha, lena n-áirítear i leith an Aontais Eorpaigh agus an Aontais don Réigiún Meánmhuirí
 • idirphlé polaitiúil a chothú agus
 • comhar idir-réigiúnach a chur chun cinn

Cé na tí​ortha atá páirteach ann?

An Éigipt, an Tuirc, an Ailgéir, Maracó, an tSiria (tá a ballraíocht siúd ar fionraí faoi láthair), an Túinéis, an Albáin, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, Iosrael, an Iordáin, an Liobáin, an Mháratáin, an Phalaistín, Monacó, Montainéagró. Ina cheann sin, tá an Libia páirteach ann ina cáil mar bhreathnóir.​

Cén ai​​dhm atá ag ARLEM?

Is éard is aidhm dó:

 • gné chríochach a thabhairt don Aontas don Réigiún Meánmhuirí
 • an daonlathas a chur chun cinn ar bhonn áitiúil mar aon leis an rialachas il-leibhéil agus an comhar díláraithe timpeall na dtrí chladach den Mheánmhuir
 • idirphlé Thuaidh-Theas agus Theas-Theas a spreagadh idir na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha
 • malartú dea-chleachtais, eolais agus taithí teicniúla a chur chun cinn sna réimsí sin a bhfuil údaráis áitiúla agus réigiúnacha freagrach astu
 • lánpháirtiú réigiúnach agus comhtháthú a chur chun cinn

Cén c​​haoi a n-oibríonn ARLEM?

Ar bhonn polaitiúil, is fóram le haghaidh an idirphlé pholaitiúil leanúnaigh é ARLEM. Cabhraíonn sé le hobair chomhairleach an Choiste de thoradh a thuarascálacha téamacha. Déanann sé ionadaíocht thar ceann an leibhéil áitiúil agus réigiúnaigh ag cruinnithe mullaigh an Aontais don Réigiún Meánmhuirí.

Ina chuid oibre, cruthaíonn ARLEM sineirgí lena chomhpháirtithe, ar a bhfuil an tAontas don Réigiún Meánmhuirí (ar síníodh a Dhearbhú Intinne in 2013), na Comhlachais Eorpacha d'Údaráis Áitiúla agus Réigiúnacha a ndéantar ionadaíocht in ARLEM thar a gceann, an Chomhdháil um Údaráis Áitiúla agus Réigiúnacha na hEorpa (stádas breathnóra), Tionól Parlaiminteach an Aontais don Réigiún Meánmhuirí (stádas breathnóra), an Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (ar síníodh a Dearbhú Intinne in 2013) agus Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (stádas breathnóra).

Le linn a sheisiúin bhliantúil iomlánaigh tugtar comhaltaí ARLEM le chéile faoi scáth an Tionóil agus glactar na tuarascálacha téamacha lena linn. Tugtar le chéile iad freisin le haghaidh chruinnithe na gCoimisiún agus an Bhiúró. Ina theannta sin, féadfar ceardlanna nó comhdhálacha faoi leith a reáchtáil agus cur le gnéithe sonracha trí mheán staidéar.

Cén comhdhé​​anamh atá ar ARLEM?

Tugann ARLEM le chéile 80 comhalta agus 2 bhreathnóir ón Aontas Eorpach agus óna thíortha comhpháirtíochta sa réigiún Meánmhuirí. Is ionadaithe iad na comhaltaí sin ar réigiúin agus ar chomhlachtaí áitiúla agus tá sainordú acu ó údarás áitiúil nó réigiúnach.

Is comhuachtaránacht a dhéanann cathaoirleacht ar ARLEM agus déanann sí ionadaíocht chomhionann ar chomhpháirtithe na Meánmhara agus ar an Aontas Eorpach. Dearbhaíonn comhpháirtithe na Meánmhara a gcomhuachtarán de chomhthoil le haghaidh tréimhse dhá bhliain go leith. Maidir leis an gcomhuachtarán a thoghann an tAontas Eorpach, is é Uachtarán-in-Oifig Choiste na Réigiún é. 

Is é Biúró ARLEM a shainíonn straitéis agus réimse gníomhaíochtaí an Tionóil.

Faoi scáth an Choimisiúin um Fhorbairt Chríochach Inbhuanaithe, leagann rapóirtéirí ARLEM amach tuarascálacha téamacha faoi ábhair a bhaineann leis na réimsí seo a leanas:

 • dílárú
 • forbairt chríochach agus uirbeach
 • comhar cultúrtha
 • an tsochaí faisnéise
 • imirce agus lánpháirtiú
 • fiontair bheaga agus mheánmhéide
 • trádáil
 • forbairt inbhuanaithe
 • bainistiú uisce
 • bainistiú dramhaíola
 • fuinneamh, go háirithe grianfhuinneamh
 • iompar
 • talmhaíocht agus turasóireacht
 • etc.​


An nuacht is déanaí

Imeachtaí

Imeachtaí atá thart

Doiciméid

Staidéir

 • The role of Mediterranean cities and regions in building urban health policies, in particular through sustainable urban mobility measures

  Publication date: 17/04/2023Theme: Euro-Mediterranean Partnership, Urban policy, Sustainable mobility, Public healthAuthor: Raffaele Alfonsi, Gabriele Giustiniani, Matteo Grassi
 • Boosting international subnational climate diplomacy ahead of COP27 and COP28

  Publication date: 28/06/2022Theme: Green Deal, Covenant of Mayors, Eastern Partnership, Development cooperation, Climate change policy, Enlargement, Western Balkans regionAuthor: Anna Maria Augustyn, Giulia Sofia Sarno, Marie-Eve Ciparisse (A.R.S. Progetti S.P.A.)
 • EU financial assistance available to LRAs in Mediterranean partner countries

  Publication date: 14/12/2021Theme: Euro-Mediterranean PartnershipAuthor: Katarzyna Sidło, Aleksandra Chmielewska, Virginia Dicuonzo, and Abdoul Karim Zanhouo
  Teangacha atá ar fáil (2)
  1. Arabic | العربية(1014.13 KB-PDF)Íoslódáil
  2. français(686.27 KB-PDF)Íoslódáil
   Aide financière de l’UE mise à la disposition des collectivités locales et régionales des pays partenaires méditerranéens
  An raibh teanga eile uait nach bhfuil ar an liosta?  Eolas faoinár mbeartas teanga.
 • Service sector re-orientation- transferring skills from the tourism sector

  Publication date: 02/09/2021Theme: Tourism, Euro-Mediterranean PartnershipAuthor: Robert Lanquar, Aleksandra Teliszewska, Katarzyna Sidło
 • Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis

  Publication date: 02/09/2021Theme: Entrepreneurship, Euro-Mediterranean PartnershipAuthor: Katarzyna Sidło (CASE)
 • Digitalisation of small and medium enterprises (SMEs) in the Mediterranean

  Publication date: 16/09/2020Theme: Euro-Mediterranean Partnership, Digital policy and connectivity, EntrepreneurshipAuthor: Katarzyna W. Sidło, Kateryna Karunska, Claudio Salmeri, Stanislav Bieliei (CASE) and Roger Albinyana (IEMed)
 • Agriculture and food security in climate sensitive areas in the Mediterranean

  Publication date: 16/09/2020Theme: Agriculture, Water policy, Euro-Mediterranean PartnershipAuthor: Karolina Zubel (CASE) and Antoine Apprioual (IEMed)
 • The contribution of local and regional authorities to regional integration in the Mediterranean

  Publication date: 10/10/2019Theme: Multi-level governance and devolution, Euro-Mediterranean PartnershipAuthor: Aleksandra Chmielewska, Emmanuel Cohen-Hadria, Krzysztof Głowacki, Agnieszka Kulesa, Justine Renard and Katarzyna Sidło (CASE)
 • Contribution of local and regional authorities to the development of the blue economy in the Mediterranean

  Publication date: 09/10/2019Theme: Euro-Mediterranean Partnership, Fisheries and maritime affairs, TourismAuthor: Roger Albinyana, Krzysztof Głowacki, Maria Krell, Anna Malinowska, Daniel Ruiz-Giménez, Katarzyna Sidło, Karolina Zubel (CASE)
 • Youth Entrepreneurship in Mediterranean Partner Countries

  Publication date: 21/12/2018Theme: Euro-Mediterranean PartnershipAuthor: LSE Enterprise Limited
 • Preventing corruption at local and regional level in South Mediterranean countries

  Publication date: 11/12/2018Theme: Public administration, Euro-Mediterranean PartnershipAuthor: Clara Volintiru, PhD (Bucharest Academy of Economic Studies - ASE) and Jose Javier Olivas Osuna, PhD (The London School of Economics and Political Science - LSE).
  Teangacha atá ar fáil (1)
  1. Turkish | Türkçe(1.13 MB-PDF)Íoslódáil
  An raibh teanga eile uait nach bhfuil ar an liosta?  Eolas faoinár mbeartas teanga.
 • EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries

  Publication date: 11/10/2018Theme: Euro-Mediterranean PartnershipAuthor: Dr Katarzyna Sidło and Karolina Zubel (Center for Social and Economic Research - CASE)
  Teangacha atá ar fáil (2)
  1. Arabic | العربية(1.82 MB-PDF)Íoslódáil
  2. français(1.59 MB-PDF)Íoslódáil
  An raibh teanga eile uait nach bhfuil ar an liosta?  Eolas faoinár mbeartas teanga.
 • The Role of the Sub-National Authorities from the Mediterranean Region in Addressing Radicalisation and Violent Extremism of Young People

  Publication date: 30/07/2017Theme: Euro-Mediterranean PartnershipAuthor: Prof. David A. Winter, Dr. Aitemad Muhanna-Matar, Dr. Mohammad Haj Salem, Dr Mohammed Musbah, Dr. Ahmed Tohamy (NAMA Strategic Intelligence Solutions and LSE Enteprise).
 • Sustainable tourism in the Mediterranean

  Publication date: 04/05/2012Author: Aston Centre for Europe - Aston University
 • Technical and vocational training in the Mediterranean

  Publication date: 02/05/2012Author: Aston Centre for Europe - Aston University
 • The Role of Small and Medium-Sized Enterprises in the Mediterranean

  Publication date: 04/09/2011Author: Aston Centre for Europe - Aston University
 • The Preservation and Enhancement of Cultural Heritage in the Mediterranean

  Publication date: 14/05/2011Theme: CitizenshipAuthor: Aston Centre for Europe, Aston University (Dr Nathaniel Copsey Dr Carolyn Rowe)
 • The relationship between desertification and climate change in the Mediterranean

  Publication date: 08/05/2011Author: Aston Centre for Europe - Aston University
 • Renewable Energy in the Mediterranean

  Publication date: 01/05/2011Author: Aston Centre for Europe - Aston University (authors: Dr. J. Bloomfield, Dr. N.Copsey, Dr. C. Rowe)
 • EU Funds for South Eastern Mediterranean Countries - Info Guide EN

 • EU Funds for South Eastern Mediterranean Countries - Info Guide FR

 • EU Funds for South Eastern Mediterranean Countries - Info Guide AR

Reports

Pointe Teagmhála

Roinn:
 
Back to top