An Eoraip i mo Réigiún  

Cuir eolas ar a bhfuil ar siúl ag an Eoraip i do réigiún. Faigh amach faoin gcaoi a mbíonn na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha chomh maith le hionadaithe ó Choiste na Réigiún sna 28 mBallstát ag obair ar mhaithe le lánpháirtíocht na hEorpa agus ag feidhmiú mar "ambasadóirí thar ceann na hEorpa"  ar an láthair!

ExtentedCQWP
Eolas gaolmhar