Вашку Алвъш Кордейру 

председател на Европейския комитет на регионите 

Вашку Алвъш Кордейру беше избран за председател на Европейския комитет на регионите през юни 2022 г.

Роден на 28 март 1973 г. на Азорските острови, автономен регион на Португалия и най-отдалечен регион на ЕС, Вашку Алвъш Кордейру, адвокат, женен и баща на две деца, е член на Законодателното събрание на автономния регион Азорски острови.

След дипломирането си по право в Университета в Коимбра и следдипломна квалификация по регионално право от Лисабонския университет и Университета на Азорските острови, Вашку Алвъш Кордейру започва професионалната си кариера като адвокат на Азорските острови през 1995 г., където практикува до 2003 г.

През 1996 г. е избран за пръв път за член на Законодателното събрание на автономната област Азорски острови като представител на социалистическата партия и ръководи групата на тази партия в регионалния парламент между 2000 г. и 2003 г.

Оттогава е заемал няколко поста в регионалната изпълнителна власт, включително регионален министър на икономиката (2008—2012 г.), секретар на Регионалното правителство на Азорските острови, (2004—2008 г.), отговарящ за европейските въпроси и външните работи, и регионален секретар по въпросите на земеделието и рибарството (2003—2004 г.).

През 2012 г. за пръв път е избран за председател на регионалното правителство на Азорските острови, длъжност, на която е преизбран през 2016 г., и в това си качество представлява региона на европейско и международно равнище като член на Европейския комитет на регионите, както и на организации като Конференцията на периферните и морските региони на Европа, Конференцията на председателите на най-отдалечените региони на ЕС, Асамблеята на регионите на Европа, R20 — Региони за действия в областта на климата, както и в рамките на отношенията със страните, които са приели азорски общности, включително САЩ, Канада и Бразилия. От 2014 г. до 2020 г. е председател на Конференцията на периферните морски региони в Европа.

Кордейру е лидерът на Социалистическата партия на Азорските острови от януари 2013 г.Силен поддръжник на неотложната необходимост от разглеждане на въпроса за подкрепата на гражданите за европейския проект, Вашку Алвъш Кордейру се е посветил и на укрепването на социалното, икономическото и териториалното сближаване в Европейския съюз, като се застъпва за европейски политики, които действително отговарят на интересите и амбициите на гражданите и засилват ролята на регионите като основи на вътрешната демокрация на Съюза и неговия икономически и социален напредък.

Член на Европейския комитет на регионите от 2013 г., а преди това от 2004 г. до 2008 г. като заместник-член, Кордейру е първи заместник-председател на институцията от февруари 2020 г. до юни 2022 г.

Съдържание

Речи

Моят екип

 • portrait of Jean-Paul BuffatJean-Paul BuffatHead of Cabinet
  • ​​​Strategy, coordination, management ​
  +32 2 282 2256JeanPaul.Buffat@cor.europa.eu
 • portrait of Anne MorinAnne MorinDeputy Head of Cabinet
  • Deputising the HoC
  • Statutory meetings
  • Inter-institutional relations
  • Political parties
  • Ukraine, enlargeme​​nt, neighborhood
  • EU presidency: CZ  ​​​
  +32 2 282 2189Anne.Morin@cor.europa.eu
 • portrait of Monica TiberiMonica TiberiPresident's spokesperson
  • Press and strategic communications
  • Communication lead for flagship events, such as CoR Summit, European Week of Regions and Cities, and Barometer​
  • Social media ​​
  +32 2 282 2381Monica.Tiberi@cor.europa.eu
 • portrait of Alessandra AntoniniAlessandra AntoniniMember of Cabinet
  • Green Deal
  • Sustainable developement
  • CoR Commission : NAT – ENVE
  • EU Presidency: Spain​​​
  • Administrative bodies and internal procedures​
  +32 2 282 2308Alessandra.Antonini@cor.europa.eu
 • portrait of François BalateFrançois BalateMember of Cabinet
  • Future of Europe (incl. Barometer)
  • Subsidiarity
  • Youth (incl. YEP programme), education, culture
  • Relations with think tanks
  • EU presidencies: Sweden and Belgium
  • CoR Commission: CIVEX  ​​
  +32 2 282 2459Francois.Balate@cor.europa.eu
 • portrait of Nicolas BrookesNicolas BrookesMember of Cabinet
  • Cohesion, rural developpement
  • Cohesion alliance
  • EU budget
  • public finances, public procurement
  • financial instruments
  • economic governance and EU Semester
  • Relations with European Investment Bank and European Central Bank
  • CoR UK Contact Group
  • CoR Commission : COTER ​– ECON ​​
  +32 2 282 2241Nicolas.Brookes@cor.europa.eu
 • portrait of Francisco TavaresFrancisco TavaresMember of Cabinet
  • Social Europe
  • Relations with national, EU and international territorial associations and delegations
  • Foreign relations (except  Ukraine, enlargement and neighborhood)
  • Outermost regions​
  • EU presidency : Spain (support to Alessandra Antonini)
  • CoR commission : SEDEC​​
  +32 2 282 2501Francisco.Tavares@cor.europa.eu
 • portrait of Rita MuscatRita MuscatPersonal Assistant to the President
  • Organization of President's agenda
  • Financial matters missions
  • Protocol ​​​
  +32 2 546 9594Rita.Muscat@cor.europa.eu
 • portrait of Marta Vaz SilvaMarta Vaz SilvaAssistant to Head of Cabinet and to the Deputy Head of Cabinet
  • Support to HoC and Deputy HoC
  • Portuguese press (su​pport to Monica Tiberi) ​
  +32 2 282 2499MartaSofia.VazSilva@cor.europa.eu
 • portrait of Doriane Henry De FrahanDoriane Henry De FrahanAssistant to the Cabinet members
  • Logistical and policy support to cabinet members
  • Administrative support and mailing ​​​
  +32 2 282 2286Doriane.HenryDeFrahan@cor.europa.eu
Cabinet's photo

Мултимедийни материали

Press conference by Vasco Alv​​es Cordeiro, newly-elected CoR President

 

Вижте повече

 • Press conference by Vasco Alv​​es Cordeiro, newly-elected CoR President
  Press conference by Vasco Alv​​es Cordeiro, newly-elected CoR President
 • Speech by Vasco Alves Cordeiro, newly-elected CoR President
  Speech by Vasco Alves Cordeiro, newly-elected CoR President

Twitter

More Tweets

За контакт

Cabinet +32 2 282 2314
Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Споделяне :
 
Back to top