Nuacht  
ExtentedCQWP
Nasc idir na hinstitiúidí Eorpacha agus na saoránaigh: is gá go mbeadh tionchar ag na Tionscnaimh Eorpacha ó na Saoránaigh ar phróiseas reachtach an Aontais Eorpaigh
Nasc idir na hinstitiúidí Eorpacha agus na saoránaigh: is gá go mbeadh tionchar ag na Tionscnaimh Eorpacha ó na Saoránaigh ar phróiseas reachtach an Aontais Eorpaigh
Press release04.02.2021 | Citizenship;Fundamental rights and rule of law;
Le linn an 142ú seisiún iomlánach de Choiste Eorpach na Réigiún (CnaR), thug ceannairí áitiúla agus réigiúnacha cuireadh den chéad uair do lucht eagraithe dhá Thionscnamh ó na Saoránaigh cur i láthair a dhéanamh. Bhí Leas-Uachtarán na Parlaiminte atá freagrach as an Daonlathas Eorpach agus as na Tionscnaimh Eorpacha ó na Saoránaigh, Pedro Silva Pereira, agus Uachtarán nuathofa Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, Christa Schweng, i láthair freisin. Tríd an mbeart seo, chuir CnaR tús leis an díospóireacht ar an daonlathas mar ullmhúchán don Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa agus léirigh sé tiomantas an Choiste tacú leis na tionscnaimh sin a thagann faoina shainchúram polaitiúil agus a bhfuil baint pholaitiúil acu le hobair na n-údarás áitiúil agus réigiúnach. Éascaíonn na tionscnaimh ó na saoránaigh an tosaíocht pholaitiúil atá ag CnaR an Eoraip a thabhairt níos gaire don saoránach agus neartaíonn siad an tosaíocht sin dar ndóigh. Toisc CnaR a bheith ina ionadaí don leibhéal rialtais is gaire do na saoránaigh, tá ról tábhachtach aige maidir leis na tionscnaimh sin a chur chun cinn. Nuair nach ndéanann an Coimisiún Eorpach beart reachtach cuí bunaithe ar na tionscnaimh sin, ní hamháin go gcuireann sé frustrachas ar na milliúin daoine san Aontas, ach tá an baol ann freisin go mbeidh an pobal míshásta leis na hinstitiúidí Eorpacha. 
Eolas gaolmhar
International Cooperation