Cuir cuairt ar an láthair nó cuairt fhíorúil in áirithe  

A chuairteoir dhil,

Tabhair faoi deara nach féidir cuairteanna a thabhairt ar fhoirgnimh Choiste Eorpach na Réigiún ach i gcomhréir leis na rialacha sláinte atá i bhfeidhm sa Bheilg faoi láthair maidir le paindéim COVID 19. Más mian leat cuairt fhíorúil a eagrú trí úsáid a bhaint as uirlis dhigiteach, nó má tá aon cheist agat, ná bíodh aon leisce ort teagmháil a dhéanamh linn.

Má tharlaíonn sé, áfach, go dtagann tú chun na Bruiséile agus go n-aimsíonn tú ionad oiriúnach, d’fhéadfaimis duine a chur chuig an ionad sin le cur i láthair a dhéanamh.​

Eagraíonn Coiste Eorpach na Réigiún (CnaR) cuairteanna faisnéise do dhaoine den phobal ar mian leo tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi a bhfeidhmíonn CnaR agus faoin ról atá ag na réigiúin maidir le hábhar reachtaíocht an Aontais Eorpaigh a mhúnlú.

Déanann oifigeach de chuid CnaR cur i láthair ina dtugann sé léargas ginearálta ar an gCoiste agus maireann sé thart ar uair an chloig. Eagraítear cuairteanna ó Luan go Déardaoin ó 9.30 a.m. go 4.30 p.m. agus Dé Aoine ó 9.30 a.m. go 2.30 p.m.

Ba cheart iarrataí a sheoladh chuig an tSeirbhís do Chuairteoirí dhá mhí roimh ré agus ní mór an fhaisnéis seo a leanas a áireamh:

  • líon na rannpháirtithe
  • cineál an ghrúpa
  • eolas ar theangacha
  • aois na rannpháirtithe
  • sonraí teagmhála cheannaire an ghrúpa (ainm, seoladh, uimhir theileafóin, uimhir facs agus seoladh ríomhphoist).

Bain úsáid as an gceistneoir chun d'iarraidh a chur isteach (EN - DE - FR).

Tabhair do d'aire:

  • ba cheart 15 rannpháirtí ar a laghad a bheith sa ghrúpa
  • ba cheart do rannpháirtithe a bheith 14 bliana d'aois ar a laghad
  • is féidir cuairteanna fíorúla a eagrú (WEBEX).

Le tuilleadh faisnéise a fháil, is féidir teagmháil a dhéanamh le:

Coiste Eorpach na Réigiún
rue Belliard/Belliardstraat 99-101
B-1040 Bruxelles/Brussel

visitesCdR@cor.europa.eu 
Seirbhís do Chuairteoirí (Klaus Hullmann)
Teil.: + 32 (0) 2 282 2124​​

Share: