Predseda Európskeho výboru regiónov

​Apostolos Tzitzikostas


​Apostolos Tzitzikostas sa narodil 2. septembra 1978. Študoval verejnú správu a medzinárodné vzťahy na Georgetownskej univerzite vo Washingtone, D.C. Po promócii v roku 2000 začal pracovať v kancelárii predsedu Výboru pre zahraničné veci Kongresu Spojených štátov. V roku 2002 získal titul magister v odbore európska verejná politika a ekonomika na University College v Londýne. Po ukončení štúdia založil vlastný podnik venovaný výrobe, spracovaniu a štandardizácii mliečnych výrobkov na základe ekologických noriem.

V roku 2007 bol za stranu Nea Demokratia (EĽS) zvolený za poslanca gréckeho parlamentu za prvý okrsok mesta Solún. V regionálnych voľbách, ktoré sa konali v novembri 2010, bol zvolený za viceguvernéra regiónu Stredné Macedónsko a predsedu metropolitnej oblasti Solúna. V regionálnych voľbách v máji 2014 bol zvolený za guvernéra regiónu Stredné Macedónsko a tento mandát si potvrdil aj v regionálnych voľbách v máji 2019. V novembri 2019 bol zvolený za predsedu Združenia gréckych regiónov.​

Od roku 2015 je členom Európskeho výboru regiónov. V júli 2017 bol zvolený za predsedu gréckej delegácie a podpredsedu Európskeho výboru regiónov. Hovorí plynule po anglicky a francúzsky a pravidelne publikuje v gréckej aj zahraničnej tlači.

Aktuálne správy
Prejavy
Môj tím

Kontakt na kabinet Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
default
Aurel Trandafir 
Head of Cabinet 
  +32 2 282 2094
 
default
Dani Marcheva 
Policy Assistant 
  +32 2 282 2051
 
default
Rita Muscat 
Administrative Assistant 
  +32 2 546 9594
 
Prejavy
Twitter