Lárionad Meán  

Déanann Lárionad na Meán an nuacht is déanaí ó Choiste Eorpach na Réigiún a thuairisciú. Cuideoimid leat teacht ar pé eolas atá uait ionas go mbeidh tú eolach ar a bhfuil ag tarlú, bíodh an t-eolas sin i bhfoirm preaseisiúintí, postálacha ar na meáin shóisialta, físeán nó grianghraf.

​​​​​​​​​​​​

Facebook

​​

Latest press releases
An tArdán 'Fit for Future (Réidh don Todhchaí)’: is gá athmhacnamh a dhéanamh ar phróiseas cinnteoireachta an Aontais chun freagairt ar bhealach níos fearr do dhúshláin a bheidh ann amach anseo
An tArdán 'Fit for Future (Réidh don Todhchaí)’: is gá athmhacnamh a dhéanamh ar phróiseas cinnteoireachta an Aontais chun freagairt ar bhealach níos fearr do dhúshláin a bheidh ann amach anseo
Press release | REFIT and better law-making;Fundamental rights and rule of law;
Tionóladh an chéad chruinniú iomlánach den Ardán 'Fit for Future (F4F, Réidh don Todhchaí)’ , faoi chathaoirleacht Maroš Šefčovič, Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh um Chaidreamh Idirinstitiúideach agus Fadbhreathnaitheacht, agus bhí triúr comhaltaí de chuid CnaR i láthair, mar atá, Mark Speich (DE/PPE), Anne Karjalainen (FI/PSE) agus Ulrika Landergren (SE/Renew Europe). Is é an t-ardán F4F an phríomhionstraim de Chlár Oibre an Choimisiúin Eorpaigh um Rialáil Níos Fearr , arb é is cuspóir dó laghdú a dhéanamh ar an ualach riaracháin neamhriachtanach ar shaoránaigh agus ar ghnólachtaí d’fhonn a chinntiú go mbeidh reachtaíocht an Aontais slán i bhfad na haimsire, níos digití agus gur fearr is féidir dul i ngleic le dúshláin a bheidh ann amach anseo a bhuí léi. Déantar ionadaíocht ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach rialtais, arb é an leibhéal is gaire do na saoránaigh é, i gcruinnithe den Ardán 'Réidh don Todhchaí’ sna céimeanna luatha dréachtaithe agus meastóireachta de reachtaíocht an Aontais. Tá sé sin ar ceann de na héachtaí atá bainte amach a bhuí le hobair CnaR sa Tascfhórsa maidir le Coimhdeacht agus Comhréireacht . 
Eolas gaolmhar
Foireann meán sóisialta
Press officers

David Crous Duran (ES, FR, EN, PT)

Andrew Gardner (EN, CZ, FR)

Marie-Pierre Jouglain (FR, EN, DE)

Matteo  Miglietta (IT, EN, FR))

Lauri Ouvinen (FI, SE, ES, FR)

Carmen Schmidle (DE, EN)

Wioletta Wojewodzka (PL, FR, EN)

Seirbhís closamhairc
Seirbhís grianghraf