An tArdrúnaí: Jiří Buriánek
Jiří Buriánek

I mo cháil mar Ardrúnaí ar Choiste Eorpach na Réigiún, táim i gceannas ar chóras riaracháin atá comhdhéanta de 600 státseirbhíseach. Is éard is aidhm dó cinntí a dhéanann comhlachtaí polaitiúla an Choiste, an tionól d'ionadaithe áitiúla agus réigiúnacha, an Biúró, Comhdháil Uachtarán na ngrúpaí polaitiúla agus an tUachtarán a chur chun feidhme, agus tacaíocht a thabhairt do chomhaltaí lena ngníomhaíochtaí reachtacha agus polaitiúla.

Tugaim tacaíocht don Uachtarán ina ról mar urlabhraí ar son leasanna Choiste na Réigiún i leith na n-institiúidí agus na gcomhlachtaí Eorpacha eile agus déanaim gnóthaí laethúla a bhaineann le cúrsaí riaracháin, leis an mbuiséad agus le cúrsaí cumarsáide a bhainistiú.

Is éard atá á éileamh ag saoránaigh na hEorpa ná go gcuirfí leis an ról a bhíonn acu sna réimsí sin is mó is cás leo. Tá sainordú soiléir ag institiúidí uile an Aontais éisteacht leis na saoránaigh ar dhóigh níos fearr agus a chur ar a súile dóibh go bhfuil tábhacht leo. Táim meáite air gur féidir leis an gCoiste, i bhfianaise na hionadaíochta a dhéanann sé ar na polaiteoirí áitiúla agus réigiúnacha, arb iad is gaire do na saoránaigh féin, gur féidir leis ról tábhachtach a bheith aige sa chomhthéacs seo.

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise fúmsa agus faoin obair a dhéanann Coiste Eorpach na Réigiún.

An nuacht is déanaí
Aithisc
No results.
M'Fhoireann

Teagmháil leis an gComh-Aireacht Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Spinaci Gianluca
Spinaci Gianluca
Head of Cabinet
  +32 2 282 2541
 
Maartje Wouters
Maartje Wouters
Member of Cabinet
  +32 2 282 2111
 
Klaus Boele
Klaus Boele
Deputy Head of Cabinet
  +32 2 282 2594
 
Anna Passera
Anna Passera
Member of Cabinet
  +32 2 282 2421
 
Christian Gsodam
Christian Gsodam
Advisor to the Secretary General
  +32 2 282 2121
 
Annette Hagemann
Annette Hagemann
Personal assistant to the Secretary General
  +32 2 282 2009
 
Christina-Melania Dunare
Christina-Melania Dunare
Team assistant
 
Andrea Partoune
Andrea Partoune
Team assistant
  +32 2 282 2481
 
Aithisc
No results.