Líonra na Mol Réigiúnach  

Banner

I mbliana, sheolamar RegHub 2.0...

An 3 Márta 2021, sheol CnaR glúin nua de Líonra na Mol Réigiúnach (RegHub). Déanann a chuid comhaltaí faireachán ar chur chun feidhme bheartais an Aontais ar an leibhéal réigiúnach agus cinntíonn siad go gcuirfear guth na gcéadta geallsealbhóirí réigiúnacha agus áitiúla san áireamh agus meastóireacht á déanamh ar na beartais sin ar an leibhéal Eorpach.

Faoi láthair, áirítear i Líonra RegHub 46 chomhalta, 10 mbreathnóir agus aon chomhlacht gaolmhar amháin. Is foghrúpa seanbhunaithe den ardán ‘Réidh don Todhchaí’ atá ag an gCoimisiún é RegHub.

Tá liosta na mol le fáil anseo.

...agus chuamar i gcomhairle lenár gcomhaltaí maidir le ríomhsholáthar, INSPIRE agus bonneagar áitiúil

In 2021, chuaigh RegHub i gcomhairle lena chuid comhaltaí maidir le cur chun feidhme an ríomhsholáthair agus Threoir INSPIRE ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach. Rinneadh anailís ar na freagraí a fuarthas agus chuir siad le dhá thuairim a fhoilseofar amach anseo ar na hábhair sin.

Anuas air sin, d’eagraigh RegHub comhairliúchán dhá chéim maidir le rialacha an 21ú haois do bhonneagar an 21ú haois. Leis na torthaí uaidh sin, gheofar sonraí le haghaidh tuarascáil speisialta RegHub a chuirfear i láthair le linn an tseisiúin iomlánaigh a thiomnófar don ardán ‘Réidh don Todhchaí’ i mí Eanáir 2022.

Cad iad na moil féin?

Leis an léarscáil idirghníomhach seo, beidh ar do chumas na moil uile atá mar chuid de RegHub 2.0 a fheiceáil láithreach bonn.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Eolas gaolmhar
Naisc