Líonra na Mol Réigiúnach  

Banner

Tá RegHub 2.0 faoi lánseol!

An 3 Márta 2021, sheol CnaR glúin nua de Mhoil Réigiúnacha. Déanfaidh siad faireachán ar chur chun feidhme bheartais an Aontais ar an leibhéal réigiúnach agus cinnteoidh siad go gcuirfear guth na gcéadta geallsealbhóirí réigiúnacha agus áitiúla san áireamh agus meastóireacht á déanamh ar na beartais sin.

Áirítear sna moil nua 46 chomhalta, 10 mbreathnóir agus aon chomhlacht gaolmhar amháin. Is foghrúpa seanbhunaithe den ardán “Fit for Future” (Réidh don Todhchaí) atá ag an gCoimisiún é RegHub.

Tá liosta nua na mol le fáil anseo.

Cad iad na moil féin?

Leis an léarscáil idirghníomhach seo (atá á tógáil), beidh ar do chumas na moil uile atá mar chuid de RegHub 2.0 a fheiceáil láithreach bonn.​

_____________

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Eolas gaolmhar
Naisc