Líonra na Mol Réigiúnach  

Banner  

Seoladh RegHub 2.0 faoi lán seoil

Tá an spriocdháta le haghaidh iarratais ar pháirt a ghlacadh in RegHub 2.0 caite anois agus tá an próiseas roghnúcháin tugtha chun críche.

Mar a tharla nuair a seoladh an treoirthionscadal in 2018, tugann an líon ard iarratas a cuireadh isteach le fios dúinn go bhfuil an-spéis ag údaráis réigiúnacha agus áitiúla ar fud an Aontais Eorpaigh sa tionscadal agus gur féidir glacadh leis gur comhartha mór muiníne i dtodhchaí an líonra an spéis sin. Gabhaimid buíochas leis na hiarratasóirí go léir as an spéis atá léirithe acu in RegHub 2.0.

Tá an liosta nua de mhoil foilsithe anseo agus táimid ag súil le RegHub 2.0 a sheoladh!

Cad iad na moil féin?

Leis an léarscáil idirghníomhach seo, beidh ar do chumas na moil uile atá mar chuid de RegHub 2.0 a fheiceáil láithreach bonn. ​

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Eolas gaolmhar
Naisc