Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regije in mesta EU pozdravljajo zavezo držav članic, da kohezijsko politiko ohranijo kot osrednji steber Unije  

Člani #CohesionAlliance – zavezništva na ravni EU z 12 000 podpisniki, ki se zavzemajo za močnejšo kohezijsko politiko – so se odzvali na sklepe o kohezijski politiki, ki jih je danes sprejel Svet EU za splošne zadeve.

Zavezništvo za kohezijo pozdravlja sklepe, ki jih je sprejel Svet za splošne zadeve, v katerih je poudarjen pomen kohezije kot načela, politike, cilja in stebra Evropske unije. Hkrati opozarja, da je kohezija dolgoročna politika, ki bi morala še naprej koristiti vsem regijam EU. Čeprav je prispevala tudi k ublažitvi posledic nedavnih kriz, kot sta pandemija COVID-19 in vojna Rusije proti Ukrajini, pa mora kohezijska politika ostati najpomembnejša dolgoročna politika EU za zmanjšanje razlik med regijami.

Zavezništvo je pripravljeno sodelovati z Evropsko komisijo in državami članicami pri nadaljnji opredelitvi načela neškodovanja koheziji, ki bi moralo preprečiti ustvarjanje novih neenakosti v Evropi. Krepitev kohezije kot splošne vrednote Evropske unije še nikoli ni bila tako pomembna kot zdaj.

Zavezništvo za kohezijo pozdravlja priznanje, da bi morala kohezijska politika še naprej temeljiti na deljenem upravljanju in sporazumih o partnerstvu med evropskimi, nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi ter vključevati lokalne deležnike. Poleg tega poudarja poziv ministrov proti povečanju števila in razdrobljenosti instrumentov financiranja, da bi se izognili morebitnemu prekrivanju s kohezijsko politiko. V pozivu je upoštevana tudi nova izjava, ki so jo oktobra sprejeli člani zavezništva za kohezijo.

Vseevropsko zavezništvo ponavlja, da se zavzema za poenostavitev kohezijske politike v prihodnosti ter izboljšanje njene učinkovitosti in pozitivnih rezultatov za evropske državljane. Partnerji podpirajo učinkovito izvajanje naložbenih načrtov za obdobje 2021–2027 in so pripravljeni prispevati k razpravi o prihodnosti kohezijske politike.

Predsednik Evropskega odbora regij Vasco Alves Cordeiro je povedal: „Okrepiti in utrditi moramo temeljna načela kohezijske politike kot dolgoročne strukturne politike, ki se izvaja v partnerstvu z regijami in mesti, hkrati pa jo posodobiti, da bi jo evropska mesta in regije lahko učinkoviteje in enostavneje izvajali. Upoštevati moramo izkušnje iz preteklosti, ko smo s kohezijsko politiko obravnavali nedavno krizo v Evropi, da bi jo pripravili na prihodnost. Pozdravljam današnjo zavezo držav članic, da bodo izboljšale usklajevanje sredstev EU, namenjenih evropski koheziji. Skupaj bomo v okviru novega zavezništva za kohezijo uspešno okrepili kohezijsko politiko, ki prinaša napredek in blaginjo za vse državljane v Evropi.

Kontakt:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023