Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az uniós régiók és városok üdvözlik, hogy a tagállamok a kohéziós politikát továbbra is az Unió egyik alappillérének kívánják tekinteni  

A kohéziós politika megerősítését szorgalmazó,12000 aláírót tömörítő#CohesionAlliance uniós szintű koalíció tagjaireagáltak az EU Általános Ügyek Tanácsa által a mai napon elfogadott,a kohéziós politikáról szóló következtetésekre.

A #CohesionAlliance üdvözli az Általános Ügyek Tanácsa által elfogadott következtetéseket, amelyek hangsúlyozzák a kohézió mint az Európai Unió egyik alapelve, politikája, célkitűzése és pillére jelentőségét, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a kohézió olyan hosszú távú politika, amelynek továbbra is valamennyi uniós régió javát kell szolgálnia. Bár hozzájárult a közelmúltbeli válságok – például a Covid19-világjárvány és Oroszország Ukrajna elleni háborúja – hatásainak enyhítéséhez, a kohéziós politikának továbbra is a legfontosabb hosszú távú uniós politikának kell maradnia a régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.

A szövetség készen áll arra, hogy együttműködjön az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal a „ne árts a kohéziónak” elv alaposabb kidolgozása érdekében, hiszen annak meg kell akadályoznia az újabb egyenlőtlenségek kialakulását Európában. Minden eddiginél sürgősebb, hogy megerősítsük a kohéziót mint az Európai Unió általános értékét.

A #CohesionAlliance üdvözli annak elismerését, hogy a kohéziós politikának továbbra is az európai, nemzeti, regionális és helyi hatóságok közötti megosztott irányítási és partnerségi megállapodásokon kell alapulnia, a helyi érdekelt felek bevonásával. A szövetség kiemeli továbbá, hogy a miniszterek figyelmeztettek a finanszírozási eszközök megsokszorozódásának és szétaprózódásának veszélyére a kohéziós politikával való átfedések kockázatának elkerülése érdekében. A dokumentum figyelembe veszi a #CohesionAlliance tagjai által októberben elfogadott új nyilatkozatban foglalt kérést.

Az uniós szintű koalíció emlékeztet a kohéziós politika jövőbeli egyszerűsítése, valamint hatékonyságának javítása és az európai polgárok számára kedvező eredmények biztosítása melletti elkötelezettségére. A partnereket mozgósítják a 2021–2027-es időszakra vonatkozó beruházási tervek hatékony végrehajtása érdekében, akik készen állnak arra, hogy hozzájáruljanak a kohéziós politika jövőjéről szóló vitához.

A Régiók Európai Bizottsága elnöke, Vasco Alves Cordeiro kijelentette: „Meg kell erősítenünk a kohéziós politika alapelveit, amelyek értelmében az egy a régiók és városok közötti partnerségeken keresztül megvalósuló, hosszú távra szóló strukturális politika. Emellett aktualizálnunk is kell a kohéziós politikát, hogy hatékonyabban és egyszerűbben lehessen azt végrehajtani Európa városaiban és régióiban. Le kell vonnunk a tanulságokat abból, ahogyan a kohéziós politika kezelte a közelmúlt európai válságát azért, hogy képes legyen megfelelni a jövő kihívásainak. Örülök annak, hogy a tagállamok a mai napon elkötelezték magukat amellett, hogy javítják az európai kohéziót célzó uniós alapok koordinációját. Együtt, az új kohéziós szövetség részeként sikerülni fog megerősíteni a kohéziós politikát, amely előrelépést és jólétet fog biztosítani valamennyi európai polgár számára.”

Kapcsolat:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023