Evropski teden regij in mest  

Evropski teden regij in mest (#EURegionsWeek) je največji letni dogodek s področja regionalne politike v Bruslju.

Postal je edinstvena platforma za komuniciranje in mreženje, ki povezuje regije in mesta iz vse Evrope, vključno z njihovimi političnimi predstavniki, uradniki, strokovnjaki in šolniki.

V zadnjih 17 letih je veliko pripomogel k ozaveščanju, kako regije in mesta s sredstvi EU izboljšujejo vsakdanje življenje državljanov.

Kako pravzaprav poteka?

V začetku oktobra se več kot 9000 udeležencev – med njimi več kot 1000 govornikov iz celotne Evrope in zunaj nje – sreča v Bruslju, program pa vključuje več kot 300 delovnih sej, razstav in dogodkov za navezovanje stikov na temo regionalnega in lokalnega razvoja. Program je vsako leto posebej prilagojen aktualnim temam v agendi EU. Udeležba na dogodku je brezplačna.

Zakaj teden, posvečen regijam in mestom?

Regije in mesta sodelujejo pri oblikovanju večine politik EU. V EU je javna uprava na podnacionalni ravni pristojna za upravljanje tretjine javnih izdatkov (2100 milijard EUR letno) in dve tretjini javnih naložb (okoli 200 milijard EUR), pri čemer je treba slednje pogosto porabiti v skladu s pravnimi določbami EU.

Kako se je začelo?

Leta 2003 je Evropski odbor regij (skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU) bruseljska lokalna in regionalna predstavništva pri Evropski uniji povabil, naj hkrati odprejo svoja vrata obiskovalcem kot del skupnega koncepta dni odprtih vrat (Open Days). Z leti se je pobuda razvila v glavni letni dogodek, na katerem sodelujejo Evropska komisija in drugi akterji. Leta 2016 je bil dogodek preimenovan v evropski teden regij in mest, naziv „Open Days“ pa je bil opuščen. Tako smo se izognili zmedi z bruseljskim dnevom odprtih vrat, ki ga vse institucije EU organizirajo vsako leto maja v počastitev dneva Evrope, ter s podobnimi dogodki, ki jih ob tej priložnosti organizirajo predstavništva Komisije v državah članicah.

Kdo so organizatorji?

Evropski teden regij in mest skupaj organizirata Evropski odbor regij (OR) in generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko (GD REGIO). Razpis za partnerje je objavljen na začetku leta, običajno januarja. Na podlagi razpisa je izbranih več kot 500 partnerjev iz celotne Evrope, in sicer regij in mest, večinoma razdeljenih v konzorcije na podlagi skupnih vprašanj (regionalnih partnerstev), podjetij, finančnih institucij, mednarodnih združenj in izobraževalnih ustanov. Partnerji morajo organizirati seminarje o temah, ki so v skupnem interesu in so pogosto povezane z izvajanjem evropskih strukturnih in investicijskih skladov in drugih programov EU.

Kako je pripravljen program?

Program je oblikovan na podlagi ključnega slogana in vrste podtem. Delavnice oziroma razprave organizirajo tri kategorije partnerjev: 1) regionalna partnerstva, v katera so vključene evropske regije ali mesta, 2) institucionalni partnerji EU in 3) podjetja, finančne institucije ter lokalna in evropska združenja. Udeleženci in govorniki krožijo med različnimi lokacijami v Bruslju, od konferenčnih dvoran, prostorov regionalnih partnerjev, predstavništev držav članic pa do drugih morebitnih lokacij.

Kdo so udeleženci evropskega tedna regij in mest?

Udeleženci so posebej zainteresirani za regionalno in mestno politiko, zato gre večinoma za uradnike na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Tipični udeleženec je uradnik regionalne ali lokalne uprave, ki se prvič udeležuje dogodka in je v Bruslju prav s tem namenom.

Kakšen je vpliv evropskega tedna regij in mest?

Vplivnost dogodka se že od začetka sistematično ocenjuje. Udeleženci so poudarili predvsem, kako so informacije, ki jih dobijo od institucij EU, in navezovanje stikov s kolegi iz drugih držav koristni za njihovo strokovno upravljanje skladov EU. O pomenu dogodka priča tudi njegova velika medijska odmevnost. Že vrsto let prihaja v Bruselj do 300 novinarjev tiskanih in elektronskih medijev, radia ter televizije iz vse Evrope, da poročajo o dogodku.

Kako se prijaviti kot partner?

Več informacij o tem, kako se prijaviti kot partner dogodka, je na spletišču evropskega tedna regij in mest.

Kako se registrirati kot udeleženec?

Več informacij o tem, kako se registrirati kot udeleženec dogodka, je na spletišču evropskega tedna regij in mest.

Kako se naročiti na bilten?

Share:
Podobne informacije