Evropski teden regij in mest 

event logo

​​Letošnji evropski teden regij in mest (#EURegionsWeek) bo potekal od 9. do 12. oktobra 2023 in bo v sejnih prostorih Odbora in razstavnih prostorih v Bruslju gostil še več udeležencev.

Če želite na dogodku sodelovati kot partner, se tukaj prijavite za udeležbo na uvodnem sestanku 13. februarja.

Veselimo se vašega sodelovanja na 21. evropskem tednu regij in mest!​

Prijavite se do 30. septembra!

Vsebina

​Kako pr​​avzaprav poteka?

Evropski teden regij in mest (#EURegionsWeek) je največji letni dogodek s področja regionalne politike. Mesta in regije v okviru tega letnega štiridnevnega dogodka predstavijo svoje zmožnosti za ustvarjanje rasti in delovnih mest ter izvajanje kohezijske politike Evropske unije, hkrati pa tudi opozorijo na pomen lokalne in regionalne ravni za dobro evropsko upravljanje.

Dogodek se je od leta 2003, ko je bil prvič organiziran, razvil v edinstveno platformo za komuniciranje in mreženje, ki povezuje regije in mesta iz vse Evrope, vključno z njihovimi političnimi predstavniki, uradniki, strokovnjaki in predstavniki akademskega sveta. #EURegionsWeek je veliko pripomogel k ozaveščanju, kako regije in mesta s sredstvi EU izboljšujejo vsakdanje življenje državljanov.

Oktobra bo več kot 10.000 udeležencev – med njimi več kot 1000 govornikov iz celotne Evrope in zunaj nje – sodelovalo v obsežnem programu konferenc, razstav in dogodkov za navezovanje stikov na temo regionalnega in lokalnega razvoja. Program je vsako leto posebej prilagojen aktualnim temam z agende EU. Udeležba na dogodku je brezplačna.

Zakaj tede​​n, posvečen regijam in mestom?

Regije in mesta sodelujejo pri oblikovanju večine politik EU. V EU je javna uprava na podnacionalni ravni pristojna za upravljanje tretjine javnih izdatkov (2100 milijard EUR letno) in dve tretjini javnih naložb (okoli 200 milijard EUR), pri čemer je treba slednje pogosto porabiti v skladu s pravnimi določbami EU.

Kako se je zače​​lo?

Leta 2003 je Evropski odbor regij (skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU) bruseljska lokalna in regionalna predstavništva pri Evropski uniji povabil, naj hkrati odprejo svoja vrata obiskovalcem kot del skupnega koncepta dni odprtih vrat (Open Days). Z leti se je pobuda razvila v glavni letni dogodek, na katerem sodelujejo Evropska komisija in drugi akterji. Leta 2016 je bil dogodek preimenovan v evropski teden regij in mest, naziv „Open Days“ pa je bil opuščen. Tako smo se izognili zmedi z bruseljskim dnevom odprtih vrat, ki ga vse institucije EU organizirajo vsako leto maja v počastitev dneva Evrope, ter s podobnimi dogodki, ki jih ob tej priložnosti organizirajo predstavništva Komisije v državah članicah.

Kdo so ​​​organizatorji?

Evropski teden regij in mest skupaj organizirata Evropski odbor regij (OR) in generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko (GD REGIO). Razpis za partnerje je objavljen na začetku leta, običajno januarja. Na podlagi razpisa se izberejo partnerji iz celotne Evrope, in sicer regije in mesta, večinoma povezani v konzorcije na podlagi skupnih problematik (regionalna partnerstva), podjetja, finančne institucije, mednarodna združenja in izobraževalne ustanove. Partnerji morajo organizirati seminarje o temah, ki so v skupnem interesu in so pogosto povezane z izvajanjem evropskih strukturnih in investicijskih skladov in drugih programov EU.

Kako je pripravljen pr​​ogram?

Program je oblikovan na podlagi ključnega slogana in vrste podtem. Seje organizirajo tri kategorije partnerjev: 1) regije ali mesta, 2) institucionalni partnerji EU in 3) podjetja, finančne institucije ter lokalna in evropska združenja. ​

Kdo so udeleženci evropskega tedna reg​​ij in mest?

Udeleženci so posebej zainteresirani za regionalno in mestno politiko, zato gre večinoma za uradnike na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Tipični udeleženec je uradnik regionalne ali lokalne uprave.

Kakšen je vpliv evropsk​​​ega tedna regij in mest?

Vplivnost dogodka se že od začetka sistematično ocenjuje. Udeleženci so poudarili predvsem, kako so informacije, ki jih dobijo od institucij EU, in navezovanje stikov s kolegi iz drugih držav koristni za njihovo strokovno upravljanje sredstev EU. O pomenu dogodka priča tudi njegova velika medijska odmevnost. Že vrsto let prihaja v Bruselj do 300 novinarjev tiskanih in elektronskih medijev, radia ter televizije iz vse Evrope, da poročajo o dogodku.

Kako se prijaviti kot partn​​er?

Prijave se običajno začnejo sprejemati vsako leto konec januarja. Več informacij o postopku prijave je v razdelku za partnerje na spletišču evropskega tedna regij in mest.

Kako se prijaviti kot udelež​​enec?

Več informacij o tem, kako se registrirati kot udeleženec dogodka, je na spletišču evropskega tedna regij in mest. Registracija se začne poleti.

Kako se naroč​​iti na bilt​​en?

Naročite se na bilten evropskega tedna regij in mest.​


Pretekli dogodki

Podcasts

#4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda

 

​Close to one-third of EU citizens live and work in Europe's border regions. They often encounter peculiar challenges, whether it is finding a job, accessing healthcare, everyday commuting etc. In this episode, member of the European Committee of the Regions Pavel Branda, rapporteur for the opinion on cross-border public services in Europe, explains what EU is doing to improve cross-border public services that would address the real needs of the citizens living in border regions 

Oglejte si

 • #4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda
  #4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda
 • #1 European Citizens Ask - Small urban areas w/ Kieran McCarthy
  #1 European Citizens Ask - Small urban areas w/ Kieran McCarthy
 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Multimedijske vsebine

Opening Session

 

Oglejte si

 • Opening Session
  Opening Session
 • Europe's cohesion: building together the future of the EU
  Europe's cohesion: building together the future of the EU
 • Europe's cohesion: making the EU deliver for people
  Europe's cohesion: making the EU deliver for people
 • Europe's cohesion: a key for social progress
  Europe's cohesion: a key for social progress
 • Good morning regions: episode #1
  Good morning regions: episode #1
 • Good morning regions: episode #2
  Good morning regions: episode #2
 • Good morning regions: episode #3
  Good morning regions: episode #3
 • Good morning regions: episode #4
  Good morning regions: episode #4
 • EU Regions Week - Be part of it - Register!
  EU Regions Week - Be part of it - Register!
 • Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
  Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • A summer street programme to give back the streets to citizens
  A summer street programme to give back the streets to citizens
 • Improving public health services in cross-border territories
  Improving public health services in cross-border territories
 • How green cities lead the way to European recovery?
  How green cities lead the way to European recovery?
 • Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery
  Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery

Spremljajte nas

Kontakt

Deli:
 
Back to top