Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Europese regio’s en steden zijn ingenomen met inspanningen van lidstaten om cohesiebeleid als dragende zuil van EU te behouden  

De leden van de #CohesionAlliance, een EU-brede coalitie van 12 000 ondertekenaars die voor een sterker cohesiebeleid pleiten, reageren op de conclusies over het cohesiebeleid die vandaag zijn goedgekeurd in de Raad Algemene Zaken van de EU.

De #CohesionAlliance is ingenomen met de conclusies van de Raad Algemene Zaken, waarin wordt onderstreept hoe belangrijk cohesie is als beginsel, beleid, doelstelling en pijler van de Europese Unie. Daarnaast wordt beklemtoond dat het cohesiebeleid langlopend is en dat alle EU-regio’s er de vruchten van moeten kunnen blijven plukken. Hoewel het cohesiebeleid geholpen heeft om de gevolgen van recente crises zoals de COVID-19-pandemie en de Russische oorlog tegen Oekraïne te verlichten, moet het toch vooral het belangrijkste langetermijnbeleid van de EU blijven om de ongelijkheid tussen gebieden te verkleinen.

De alliantie is bereid samen te werken met de Europese Commissie en de lidstaten om het beginsel “doe geen afbreuk aan de cohesie” nauwkeuriger vast te leggen, met als doel nieuwe ongelijkheden in Europa te voorkomen. Meer dan ooit moet cohesie als algemene waarde van de Europese Unie versterkt worden.

De #CohesionAlliance is tevreden met de erkenning dat het cohesiebeleid steeds op gedeeld beheer en partnerschapsovereenkomsten tussen Europese, nationale, regionale en lokale overheden gebaseerd moet zijn, in overleg met lokale belanghebbenden. Daarnaast wijst de alliantie op de oproep van de ministers om een wildgroei en versnippering van financieringsinstrumenten te voorkomen, zodat er geen overlappingen met het cohesiebeleid ontstaan. In die oproep is rekening gehouden met het verzoek in de nieuwe verklaring van de #CohesionAlliance, die de leden in oktober hebben goedgekeurd.

De EU-brede alliantie wijst nogmaals op haar inspanningen om het cohesiebeleid te vereenvoudigen en de doeltreffendheid en positieve resultaten ervan voor de Europese burgers te verbeteren. De partners worden opgeroepen om de investeringsplannen voor 2021-2027 ten uitvoer te brengen en staan klaar om hun bijdrage te leveren aan het debat over de toekomst van het cohesiebeleid.

Vasco Alves Cordeiro, voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s: “We moeten de kernbeginselen van het cohesiebeleid versterken. Het moet een structureel, langlopend beleid zijn, in partnerschap met de regio’s en steden. Tegelijk moeten we het beleid moderniseren om het efficiënter en makkelijker uitvoerbaar te maken in de Europese steden en regio’s. We moeten lessen trekken uit de manier waarop de recente crises in Europa met het cohesiebeleid werden aangepakt om het klaar te maken voor de toekomst. Het doet me genoegen dat de lidstaten zich zullen inspannen om de EU-middelen die gericht zijn op de toekomst van Europa, beter op elkaar af te stemmen. Verenigd in de nieuwe Cohesiealliantie zullen we het cohesiebeleid versterken, zodat het alle burgers in Europa vooruitgang en welvaart brengt.

Contactpersoon:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023