Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi piirkonnad ja linnad tunnustavad liikmesriike lubaduse eest käsitleda ühtekuuluvuspoliitikat ka edaspidi Euroopa Liidu ühe põhisambana  

#CohesionAlliance – tugevamat ühtekuuluvuspoliitikat taotlev12 000allakirjutanuga üleeuroopaline koalitsioon – reageerib täna ELi üldasjade nõukogus vastu võetud ühtekuuluvuspoliitika järeldustele.

Ühtekuuluvuspoliitika allianss (#CohesionAlliance) tunnustab üldasjade nõukogu järeldusi, milles toonitatakse ühtekuuluvuse kui ELi põhimõtte, poliitika, eesmärgi ja nurgakivi tähtsust, rõhutades samas, et ühtekuuluvus on pikaajaline poliitika, millest peaksid jätkuvalt kasu saama kõik ELi piirkonnad. Kuigi ühtekuuluvuspoliitika on aidanud leevendada hiljutiste kriiside, näiteks COVID-19 pandeemia ja Venemaa Ukraina-vastase sõja mõju, peab see jääma ELi kõige olulisemaks pikaajaliseks poliitikaks, mille eesmärk on vähendada piirkondadevahelisi erinevusi.

Allianss on valmis tegema koostööd Euroopa Komisjoni ja liikmesriikidega, et määratleda täpsemalt ühtekuuluvuse mittekahjustamise põhimõte, mis peaks ära hoidma uue ebavõrdsuse tekkimise Euroopas. Ühtekuuluvuse kui Euroopa Liidu üldise väärtuse tugevdamine on pakilisem kui kunagi varem.

#CohesionAlliance tunnustab tõdemust, et ühtekuuluvuspoliitika peaks jätkuvalt põhinema jagatud eelarve täitmisel ja partnerluslepingutel Euroopa, riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste vahel kohalike sidusrühmade osalusel. Lisaks rõhutab allianss ministrite üleskutset seista vastu rahastamisvahendite dubleerimisele ja killustamisele, et vältida kattumist ühtekuuluvuspoliitikaga. Üleskutses võetakse arvesse #CohesionAlliance liikmete poolt oktoobris vastu võetud uude avaldusse lisatud taotlust.

Kogu ELi hõlmav koalitsioon tuletab meelde oma pühendumust muuta ühtekuuluvuspoliitika tulevikus veelgi lihtsamaks ning parandada selle tõhusust ja positiivseid tulemusi Euroopa kodanike jaoks. Partnereid kaasatakse 2021.–2027. aasta investeerimiskavade tõhusasse rakendamisse ja nad on valmis andma oma panuse ühtekuuluvuspoliitika tulevikku käsitlevasse arutellu.

Euroopa Regioonide Komitee president Vasco Alves Cordeiro märkis:„Peame tugevdama ja edendama ühtekuuluvuspoliitika aluspõhimõtteid kui pikaajalist struktuuripoliitikat, mis viiakse ellu partnerluses piirkonnade ja linnadega, valmistudes samas poliitikat ajakohastama, et muuta see tõhusamaks ning Euroopa linnades ja piirkondades hõlpsamini elluviidavaks.Peame õppima sellest, kuidas ühtekuuluvuspoliitika abil on tegeletud hiljuti Euroopat raputanud kriisiga, et muuta ühtekuuluvuspoliitika tulevikukindlaks.Mul on hea meel, et liikmesriigid on täna võtnud kohustuse parandada Euroopa ühtekuuluvusele eraldatud ELi vahendite koordineerimist.Üheskoos – osana uuest ühtekuuluvuspoliitika alliansist – suudame tugevdada ühtekuuluvuspoliitikat, mis tagab edu ja heaolu kõigile Euroopa kodanikele.“

Kontakt:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023