Mreža regionalnih središč  

Banner

Letos smo ustanovili mrežo RegHub 2.0

OR je 3. marca 2021 zagnal novo generacijo regionalnih središč, povezanih v mrežo RegHub. Njeni člani spremljajo izvajanje politik EU na terenu in skrbijo za to, da se pri ocenjevanju teh politik na evropski ravni upoštevajo mnenja stotin regionalnih in lokalnih akterjev.

Mreža RegHub ima trenutno 46 članov, 10 opazovalcev in en pridruženi organ. Je tudi uveljavljena podskupina platforme Evropske komisije Pripravljeni na prihodnost (Fit for Future).

Seznam središč je na voljo tukaj.

... in se z njenimi člani posvetovali o e-javnem naročanju, direktivi INSPIRE in lokalni infrastrukturi

Mreža RegHub je leta 2021 izvedla posvetovanje s svojimi člani o e-javnem naročanju in izvajanju direktive INSPIRE na lokalni in regionalni ravni. Odgovori so bili analizirani in vključeni v mnenji platforme Pripravljeni na prihodnost o teh temah.

Poleg tega je mreža v letu 2021 opravila posvetovanje v dveh korakih o pravilih 21. stoletja za infrastrukturo 21. stoletja. Ugotovitve bodo upoštevane v posebnem poročilu RegHub, ki bo predstavljeno na plenarnem zasedanju platforme Fit For Future januarja 2022.

Katera so sedanja središča?

Naš interaktivni zemljevid nudi pregled vseh središč, ki sodelujejo v mreži RegHub 2.0.


_____________

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Podobne informacije
Povezave