Mreža regionalnih središč  

Banner  

​​​​Zaživela bo mreža RegHub 2.0

Rok za oddajo prijav za članstvo v mreži RegHub 2.0 je pretekel in zdaj poteka izbor.

Kakor se je pokazalo že ob zagonu pilotnega projekta leta 2018, veliko število prijav za članstvo v RegHub 2.0 dokazuje zanimanje lokalnih in regionalnih oblasti iz vse EU za ta projekt, kar je moč razumeti kot veliko potrditev za prihodnost mreže. Vsem, ki ste oddali prijave, se zahvaljujemo za izraženo zanimanje za sodelovanje v RegHub 2.0.

Nov seznam središč bo kmalu objavljen tukaj​ in veselimo se, da bo v novem letu zaživela mreža RegHub 2.0!

Katera so ta središča?

Izbor središč je temeljil na treh merilih: geografski uravnoteženosti, političnih in upravnih prizadevanjih ter izkušnjah z izvajanjem politik EU. Glede na presenetljivo veliko število odličnih prijav je OR sklenil povečati število članov – v pilotni fazi projekta (2019–2020) tako zdaj sodeluje 36 središč. Dolgoročni cilj tega pilotnega projekta je ustvariti podlago za širšo mrežo, ki bi začela delovati z letom 2021, v katero bi bile vključene vse regije EU, ki bi želele sodelovati in pokrivati vsa politična področja, v zvezi s katerimi so pomembne povratne informacije z lokalne in regionalne ravni.

Člani RegHub

Naš novi interaktivni zemljevid nudi pregled vseh regij, ki sodelujejo v mreži regionalnih središč. Vsebuje tudi kontaktne podatke vseh regionalnih središč: s klikom na „Details and Region members“ (Podrobnosti in člani iz regije) se izpišejo imena članov OR, ki zastopajo sodelujoče regije.

map
 


Kontaktna oseba:
Rainer Steffens
Evropski odbor regij
Tel.: +32 (0)2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Banner
​​
Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Podobne informacije
Povezave