Mreža regionalnih središč  

Banner

Mreža RegHub 2.0 je zaživela!

OR je 3. marca 2021 zagnal novo generacijo regionalnih središč, ki bodo spremljala izvajanje politik EU na terenu in skrbela, da se bo pri njihovem ocenjevanju upoštevalo tudi mnenje stotin regionalnih in lokalnih akterjev.

V nova središča je vključenih 46 članov, 10 opazovalcev in en pridruženi organ. So tudi uveljavljena podskupina platforme Evropske komisije Pripravljeni na prihodnost (Fit for Future).

Novi seznam središč je na voljo tukaj.

Katera so sedanja središča?​

Naš interaktivni zemljevid (v pripravi) nudi pregled vseh središč, ki sodelujejo v mreži RegHub 2.0.


_____________

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Podobne informacije
Povezave