Pomembno pravno obvestilo  

Za ogled ali uporabo tega spletišča je treba v celoti sprejeti splošne pogoje, ki so navedeni spodaj.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Odbor regij (OR) želi s tem spletiščem izboljšati dostop javnosti do informacij o svojih pobudah in politikah Evropske unije na splošno. Naš cilj je pravočasna objava točnih informacij. Če nas boste opozorili na morebitne napake, jih bomo poskusili odpraviti.

Vendar OR ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti za informacije na tem spletišču.

Te informacije:

so zgolj splošne in ne upoštevajo posebnih okoliščin posameznikov ali subjektov;

niso nujno celovite, popolne, točne in posodobljene;

včasih vsebujejo povezave na zunanje spletne strani, nad katerimi OR nima nadzora in za katere ne prevzema nobene odgovornosti;

niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete individualno svetovanje, se posvetujete z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Opozarjamo vas, da ne moremo jamčiti, da so dokumenti, ki so na voljo na spletu, vedno natančne reprodukcije uradno sprejetih besedil. Za verodostojne se štejejo samo uradni dokumenti, objavljeni v Uradnem listu Evropske unije.

Prizadevamo si čim bolj zmanjšati motnje zaradi tehničnih napak. Vendar so lahko nekateri podatki ali informacije na našem spletišču pripravljeni ali strukturirani v datotekah ali oblikah, ki niso povsem brez napak, zato ne moremo zagotoviti, da takšne težave ne bodo motile ali kako drugače vplivale na naše storitve. OR ne prevzema nikakršne odgovornosti za takšne težave, ki so posledica uporabe tega spletišča ali povezanih zunanjih spletnih strani.

Izjava ne omejuje odgovornosti, ki jo ima OR na podlagi člena 340 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Obvestilo o avtorskih pravicah

Vsebina te spletne strani obsega besedilne podatke ali multimedijske informacije, kot so besedila, risbe, grafike, logotipi, ikone, slike, avdio in video gradivo, fotografije ter uporabljeni programi in tehnologija, ki jih ščitijo nacionalni in mednarodni predpisi o pravicah intelektualne lastnine.

Besedilni podatki in multimedijske informacije so izključna lastnina Evropske unije, ki jo predstavlja OR, in/ali njihovih avtorjev in imetnikov pravic. Imetniki pravic intelektualne lastnine se odrečejo prikazu svojega imena ali kakršne koli druge oznake na elementih, ki jih prispevajo za to spletišče.

Uporabniki se zavezujejo k spoštovanju pravic intelektualne lastnine Evropske unije in tretjih strani, ne glede na pravice in izjeme v skladu z morebitnimi zavezujočimi določbami.

Ponovna uporaba (reprodukcija ali uporaba) besedilnih podatkov in multimedijskih informacij, ki pripadajo Evropski uniji (in ki so označeni tako: © Evropska unija, [letnica(-ci)] – Vir: Odbor regij; ali © Evropska unija, [letnica(-ci)] – OR) ali tretjim stranem (in ki so označeni tako: © zunanji vir, [letnica(-ci)]) in za katere si Evropska unija pridržuje pravico do uporabe, je dovoljena za osebne namene ali za nadaljnje razširjanje v nekomercialne ali komercialne namene, če se reproducirajo podatki in elementi v celoti ter če je naveden vir. Za ponovno uporabo določenih podatkov lahko v nekaterih primerih veljajo drugačni pogoji; tovrstne podatke spremlja zaznamek, ki opredeljuje posebne pogoje, ki veljajo zanje.

Poleg tega se pri vsaki delni reprodukciji podatkov ali multimedijskih informacij s tega spletišča navede povezava URL na celotno vsebino ali na izvorno spletno stran.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo ne odstranil ne spremenil omemb avtorja ali izvornega besedila ter da ne bo poskušal zaobiti tehničnih ukrepov za zaščito dokumentov in multimedijskih informacij, kot so omejitve tiskanja ali nalaganja ter vidne in nevidne oznake. Vsaka kršitev teh pravil lahko privede do civilne in kazenske tožbe.

Prevod besedil ali dokumentov v jezike, ki niso uradne jezikovne različice, dostopne na spletišču, je dovoljen, če sta na primerno vidnem mestu navedena vir in naslednje obvestilo, oba prevedena v zadevni jezik:

„Prevedeno iz [navedite jezik] izvirnika, ki ga je Evropska unija objavila na spletišču [navedite URL spletišča]: © Evropska unija, [letnica(-ci)] – Vir: Odbor regij; ali © Evropska unija, [letnica(-ci)] – OR. Za prevod v [navedite ciljni jezik] je v celoti odgovoren [ime imetnika avtorskih pravic za prevod].“

V primeru dvoma o identiteti imetnikov pravic ali o pogojih uporabe določenega elementa se lahko za nadaljnje informacije obrnete na skrbnika spletišča.

Kljub temeljitim raziskavam je mogoče, da Odboru regij ni uspelo identificirati določenih avtorjev ali imetnikov pravic za dokumente na spletišču. Če ste eden od teh imetnikov pravic ali če ste identificirali imetnika pravic ali v primeru napake z naše strani, vas prosimo, da stopite v stik s skrbnikom spletišča.

Uporaba logotipov OR

Logotipi OR se lahko uporabljajo zgolj s predhodnim soglasjem OR.

Varstvo osebnih podatkov

OR pripisuje velik pomen spoštovanju zasebnosti posameznikov. Politika varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti temelji na Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000.

Čeprav za dostop do večine tega spletišča ne potrebujemo vaših osebnih podatkov, pa so ti v nekaterih primerih nujni za zagotovitev zaželene spletne storitve.

Glede tega velja naslednje:

OR bo takšne osebne podatke zbral samo v obsegu, ki je nujen za dosego točno določenega namena, ki ga za vsako spletno storitev opredeli upravljavec podatkov. Ti podatki se ne uporabljajo za namene, ki niso združljivi z opredeljenim namenom.

OR teh podatkov ne bo posredoval tretjim stranem, razen če je to nujno za doseganje opredeljenih namenov, in samo navedenim kategorijam prejemnikov. OR vaših osebnih podatkov ne bo razkril za namene neposrednega trženja. Poleg tega se obvezuje, da bo sprejel ustrezne varnostne ukrepe, da se tretjim stranem prepreči zloraba teh podatkov.

OR lahko podatke shranjuje samo toliko časa, kolikor je nujno za izpolnitev namena zbiranja.

OR lahko te podatke pozneje shrani za daljše obdobje v zgodovinske, statistične ali znanstvene namene, ne glede na druge določbe Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000.

Vse zadevne osebe (posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki) imajo pravico dostopa do svojih popravkov in njihovega popravka. V nekaterih okoliščinah lahko zahtevajo blokiranje obdelave svojih osebnih podatkov kot tudi izbris podatkov, za katere menijo, da so bili obdelani nezakonito. Poleg tega imajo pravico, da iz tehtnih razlogov nasprotujejo obdelavi svojih osebnih podatkov.

Za posebne vrste obdelave podatkov (npr. video nadzor, program za upravljanje odnosov s strankami, posnetki s sej in dogodkov ipd.) so na tem spletišču na voljo posebne izjave o varstvu osebnih podatkov.

Za uveljavljanje vaših pravic ali za pridobitev vseh dodatnih informacij se lahko obrnete neposredno na pristojnega upravljavca podatkov.

Če želite pridobiti mnenje o postopku obdelave, ki vas zadeva ali ki ste ga izvedli sami, se lahko posvetujete tudi z uradno osebo za varstvo podatkov, ki v vsaki instituciji Evropske unije skrbi za to, da obdelava podatkov ne krši pravic in svoboščin posameznikov, na katere se podatki nanašajo.

Če menite, da so bile pri obdelavi osebnih podatkov kršene vaše pravice, lahko vložite tožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov .

Spletišče OR včasih vključuje povezave do zunanjih spletnih strani. OR nima nadzora na temi stranmi, zato vam svetujemo, da preverite njihovo politiko spoštovanja zasebnosti.

Podobne informacije
Izjava o varstvu osebnih podatkov: Akreditacija za obiskovalce
Izjava o varstvu osebnih podatkov: videonadzor
Izjava o varstvu osebnih podatkov - upravljanje zbirke kontaktnih podatkov