Pomembno pravno obvestilo  

Za informacije na tem spletišču veljajo izjava o omejitvi odgovornosti, obvestilo o avtorskih pravicah in pravila o varstvu osebnih podatkov.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Evropski odbor regij želi s tem spletiščem izboljšati dostop javnosti do informacij o svojih pobudah in politikah Evropske unije na splošno. Naš cilj je zagotoviti, da bi bile te informacije ažurne in točne. Če nas boste opozorili na morebitne napake, jih bomo poskusili odpraviti.

Vendar Evropski odbor regij ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti za informacije na tem spletišču.

Te informacije:

 • so zgolj splošne in se ne nanašajo na konkretne okoliščine posamezne fizične ali pravne osebe;
 • niso nujno celovite, popolne, točne ali posodobljene;
 • včasih vsebujejo povezave na zunanje spletne strani, nad katerimi Odbor regij nima nadzora in za katere ne prevzema nobene odgovornosti;
 • niso strokovni ali pravni nasveti (za konkretne nasvete se vselej obrnite na ustrezno usposobljenega strokovnjaka).

Upoštevajte, da spletna različica dokumenta ni nujno povsem enaka uradno sprejetemu besedilu. Za verodostojne veljajo samo zakonodajni akti Evropske unije, ki so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije.

Naš cilj je čim bolj zmanjšati motnje, do katerih prihaja zaradi tehničnih napak. Vendar so lahko nekateri podatki ali informacije na našem spletišču pripravljeni ali strukturirani v datotekah ali oblikah, ki niso povsem brez napak, zato ne moremo zagotoviti, da takšne težave ne bodo prekinjale ali kako drugače motile naše storitve. Evropski odbor regij ne prevzema nikakršne odgovornosti za takšne težave, ki so posledica uporabe tega spletišča ali povezanih zunanjih spletišč.

Ta izjava o omejitvi odgovornosti nikakor ne omejuje odgovornosti Evropskega odbora regij za kakršno koli delovanje v nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo niti ne izključuje njegove odgovornosti za dejanja, za katera izključitev odgovornosti ni zakonsko dovoljena.

Obvestilo o avtorskih pravicah

© Evropska unija, 1995–2019

Če ni navedeno drugače, je reprodukcija dovoljena ob navedbi vira.

Kadar je za reproduciranje ali uporabo besedilnih ali večpredstavnih informacij (zvoka, slik, programske opreme itd.) treba predhodno pridobiti dovoljenje, pridobljeno dovoljenje razveljavi omenjeno splošno dovoljenje, v njem pa morajo biti jasno navedene vse omejitve v zvezi z uporabo zadevnih informacij.

Politika moderiranja za družbene medije

Smo na družbenih medijih!
Evropski odbor regij ponuja platformo, ki se osredotoča na regije in mesta v EU, ter je prisoten na družbenih medijih, kot so Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram in YouTube. Pozdravljamo vsa politična stališča, razmišljanja in ideje ter vas spodbujamo k sodelovanju v naših spletnih razpravah. Naše vsebine lahko komentirate in jih delite z drugimi.

Načela
Prosimo vas, da upoštevate temeljno načelo primernega obnašanja. Ne sprejemamo žaljivih komentarjev, zmerljivk in neprimernega jezika. Bodite spoštljivi do souporabnikov in temeljnih načel, ki si jih vsi delimo. Ne dovolimo rasizma, ksenofobije, diskriminacije na podlagi vere, narodnosti, spola ali spolne usmerjenosti, ne dopuščamo pozivov k nasilju in sovražnega govora. Naša pravila prepovedujejo tudi komentarje, pri katerih gre za obrekovanje, nezakonite izjave ali kršitve avtorskih pravic. Tovrstne komentarje bomo izbrisali, uporabnikom, ki se vedno znova izražajo žaljivo, pa tudi osebam, ki se izdajajo za javne osebnosti ali uporabljajo lažne profile, pa bomo onemogočili dostop. Pridržujemo si pravico do izbrisa objav, ki se čezmerno ponavljajo, so zelo dolge ali moteče za druge uporabnike ali vsebujejo neželene oglase. Prosimo vas, da se v komentarjih držite vsebine naših objav, in vas vabimo, da prispevate k aktualnim razpravam.

Upravljanje
Za te platforme družbenih medijev je odgovorna enota za družbene in digitalne medije ter publikacije Evropskega odbora regij, ki ji vsebinsko podporo zagotavljajo sodelavci iz drugih enot. Če spremljamo določene uporabniške račune, še ne pomeni, da te račune ali na njih objavljene vsebine odobravamo. Uporabljamo številne obstoječe ali nove ključnike (#), ki nam omogočajo sodelovanje v skupinskih pogovorih in pomembnih razpravah. Vendar ne prevzemamo odgovornosti za vsebine tretjih oseb, objavljene s temi ključniki.
Če nas boste opozorili na napake, jih bomo poskusili odpraviti. Ne prevzemamo odgovornosti za vsebino zunanjih spletišč ali dejavnosti tretjih oseb.
Prizadevamo si odgovoriti na čim več vprašanj, kakor hitro lahko. Smo vaše spregledali? Sporočite nam na spodnji elektronski naslov.

Fotografije
Če ni drugače navedeno, ima za vse fotografije, objavljene na naših kanalih, avtorske pravice Evropska unija. Fotografije z oznako „©European Union“ se ob navedbi vira lahko prosto uporabljajo. Ne smejo se uporabljati v komercialne namene ali na žaljiv način. Prizadevamo si, da bi bile vse vsebine, objavljene na naših kanalih, skladne s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU). Če menite, da so bile kršene vaše pravice do zasebnosti ali vaše pravice intelektualne lastnine, stopite v stik z nami prek e-pošte.

Osebni podatki
V statistične namene zbiramo zbirne podatke o naših uporabnikih na platformah družbenih medijev. Za zbiranje in prikazovanje zbirnih podatkov za statistične raziskave uporabljamo orodje Talkwalker. V nobenem primeru ne obdelujemo osebnih podatkov naših sledilcev. Zbiranje podatkov urejajo pogoji uporabe in licenčna pogodba posamezne platforme družbenih medijev.

Za dodatne informacije se obrnite na:
socialmedia@cor.europa.eu
Zadnjič posodobljeno: junij 2019.

Varstvo osebnih podatkov

Evropska unija je zavezana spoštovanju zasebnosti uporabnikov. Politika o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah EU temelji na Uredbi (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES.

Ta splošna politika velja za spletišča institucij Evropske unije znotraj domene europa.eu.

Čeprav lahko po večini teh spletišč brskate, ne da bi dali kakršne koli podatke o sebi, se v nekaterih primerih za zagotovitev e-storitev, za katere zaprosite, zahtevajo osebni podatki.

Spletišča, ki zahtevajo osebne podatke, te podatke obdelujejo v skladu s politiko varstva osebnih podatkov, opisano v zgoraj navedeni uredbi, poleg tega pa v izjavi o varstvu osebnih podatkov navajajo informacije o uporabi teh podatkov.

V zvezi s tem velja naslednje:

 • upravljavec za vsako e-storitev določi, kako in v kakšen namen se bodo osebni podatki obdelovali, ter zagotovi, da se pri e-storitvi upošteva politika o varstvu osebnih podatkov,
 • vsaka institucija ima pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki zagotavlja, da se določbe uredbe upoštevajo, ter upravljavcem podatkov svetuje pri izpolnjevanju njihovih obveznosti (glej člene 43–45 uredbe),
 • Evropski nadzornik za varstvo podatkov je neodvisen nadzorni organ za vse institucije (glej člene 52–60 uredbe).

Na spletiščih institucij Evropske unije znotraj domene europa.eu so povezave do spletišč tretjih oseb. Na vsebino teh spletišč ne moremo vplivati, zato vam priporočamo, da se seznanite z njihovo izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Kaj je e-storitev?

E-storitev na spletnem portalu EUROPA je storitev ali vir, ki je na voljo na internetu in tako omogoča boljšo komunikacijo med državljani in podjetji na eni ter evropskimi institucijami na drugi strani.

Portal EUROPA ponuja ali bo ponujal tri vrste e-storitev:

 • informacijske storitve, ki državljanom, medijem, podjetjem, upravnim organom in drugim nosilcem odločanja omogočajo enostaven in učinkovit dostop do informacij ter tako povečujejo preglednost in razumevanje politik in dejavnosti EU;
 • interaktivne komunikacijske storitve, ki omogočajo boljši stik z državljani, podjetji, civilno družbo in javnimi subjekti za lažje posvetovanje o politikah, in pridobivanje povratnih informacij, kar prispeva k oblikovanju politik, dejavnosti in storitev EU;
 • transakcijske storitve, ki omogočajo dostop do vseh osnovnih oblik transakcij z EU, kot so javna naročila, finančno poslovanje, zaposlovanje, prijava na prireditve in pridobivanje ali nakup dokumentov.

Informacije v posameznih izjavah o varstvu osebnih podatkov

Posamezne izjave o varstvu podatkov vsebujejo naslednje informacije o uporabi vaših podatkov:

 • katere osebne podatke zbira EU ter za kakšen namen in s katerimi tehničnimi sredstvi, pri čemer se podatki zbirajo izključno v obsegu, ki je potreben za točno določen namen. Podatki ne bodo ponovno uporabljeni za namen, ki ni združljiv s prvotnim;
 • kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov. EU bo vaše podatke razkrila tretjim osebam, le če je to nujno potrebno za zgoraj navedeni namen in samo navedenim prejemnikom oz. kategorijam prejemnikov. EU vaših osebnih podatkov ne bo razkrila za namene neposrednega trženja;
 • kako lahko dostopate do svojih podatkov, preverite njihovo točnost in jih po potrebi popravite. Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate tudi pravico, da na podlagi tehtnih razlogov nasprotujete obdelavi svojih osebnih podatkov, razen če so bili podatki zbrani zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti ali so bili potrebni za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste, ali če ste izrecno privolili v njihovo uporabo za ta namen;
 • kako dolgo se vaši podatki hranijo. EU hrani podatke samo tako dolgo, kot je potrebno za namen zbiranja ali nadaljnje obdelave podatkov;
 • kako so podatki zavarovani pred morebitno zlorabo in nepooblaščenim dostopom;
 • na koga lahko naslovite vprašanja in pritožbe.

Kako ravnamo z elektronsko pošto, ki nam jo pošljete?

Na številnih spletnih straneh portala EUROPA lahko s klikom na gumb „Kontakt“ odprete svoj program za e-pošto in svoje sporočilo pošljete v namenski poštni predal.

Pri tem se vaši podatke zbirajo le v obsegu, ki je potreben za odgovor na vaše sporočilo. Če upravljavci poštnega predala ne bodo znali odgovoriti na vaše vprašanje, bodo  sporočilo posredovali drugi službi. Po e-pošti boste obveščeni o tem, kateri službi je bilo posredovano vaše vprašanje.

Če imate kakršna koli vprašanja o obdelavi vaših e-sporočil in z njimi povezanih osebnih podatkov, jih dodajte v svoje sporočilo.

Deli: