Pomembno pravno obvestilo 

Za informacije na tem spletišču veljajo izjava o omejitvi odgovornosti, obvestilo o avtorskih pravicah in pravila o varstvu osebnih podatkov.

Vsebina

Izjava o omejitvi odgovornosti

Evropski odbor regij želi s tem spletiščem izboljšati dostop javnosti do informacij o svojih pobudah in politikah Evropske unije na splošno. Naš cilj je zagotoviti, da bi bile te informacije ažurne in točne. Če nas boste opozorili na morebitne napake, jih bomo poskusili odpraviti.

Vendar Evropski odbor regij ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti za informacije na tem spletišču.

Te informacije:

 • so zgolj splošne in se ne nanašajo na konkretne okoliščine posamezne fizične ali pravne osebe;
 • niso nujno celovite, popolne, točne ali posodobljene;
 • včasih vsebujejo povezave na zunanje spletne strani, nad katerimi Odbor regij nima nadzora in za katere ne prevzema nobene odgovornosti;
 • niso strokovni ali pravni nasveti (za konkretne nasvete se vselej obrnite na ustrezno usposobljenega strokovnjaka).

Upoštevajte, da spletna različica dokumenta ni nujno povsem enaka uradno sprejetemu besedilu. Za verodostojne veljajo samo zakonodajni akti Evropske unije, ki so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije.

Naš cilj je čim bolj zmanjšati motnje, do katerih prihaja zaradi tehničnih napak. Vendar so lahko nekateri podatki ali informacije na našem spletišču pripravljeni ali strukturirani v datotekah ali oblikah, ki niso povsem brez napak, zato ne moremo zagotoviti, da takšne težave ne bodo prekinjale ali kako drugače motile naše storitve. Evropski odbor regij ne prevzema nikakršne odgovornosti za takšne težave, ki so posledica uporabe tega spletišča ali povezanih zunanjih spletišč.

Ta izjava o omejitvi odgovornosti nikakor ne omejuje odgovornosti Evropskega odbora regij za kakršno koli delovanje v nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo niti ne izključuje njegove odgovornosti za dejanja, za katera izključitev odgovornosti ni zakonsko dovoljena.

Obvestilo o avtorskih pravicah

© Evropska unija, 1995–2019

Če ni navedeno drugače, je reprodukcija dovoljena ob navedbi vira.

Kadar je za reproduciranje ali uporabo besedilnih ali večpredstavnih informacij (zvoka, slik, programske opreme itd.) treba predhodno pridobiti dovoljenje, pridobljeno dovoljenje razveljavi omenjeno splošno dovoljenje, v njem pa morajo biti jasno navedene vse omejitve v zvezi z uporabo zadevnih informacij.

Politika moderiranja za družbene medije

Smo na družbenih medijih!
Evropski odbor regij ponuja platformo, ki se osredotoča na regije in mesta v EU, ter je prisoten na družbenih medijih, kot so Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram in YouTube. Pozdravljamo vsa politična stališča, razmišljanja in ideje ter vas spodbujamo k sodelovanju v naših spletnih razpravah. Naše vsebine lahko komentirate in jih delite z drugimi.

Načela
Prosimo vas, da upoštevate temeljno načelo primernega obnašanja. Ne sprejemamo žaljivih komentarjev, zmerljivk in neprimernega jezika. Bodite spoštljivi do souporabnikov in temeljnih načel, ki si jih vsi delimo. Ne dovolimo rasizma, ksenofobije, diskriminacije na podlagi vere, narodnosti, spola ali spolne usmerjenosti, ne dopuščamo pozivov k nasilju in sovražnega govora. Naša pravila prepovedujejo tudi komentarje, pri katerih gre za obrekovanje, nezakonite izjave ali kršitve avtorskih pravic. Tovrstne komentarje bomo izbrisali, uporabnikom, ki se vedno znova izražajo žaljivo, pa tudi osebam, ki se izdajajo za javne osebnosti ali uporabljajo lažne profile, pa bomo onemogočili dostop. Pridržujemo si pravico do izbrisa objav, ki se čezmerno ponavljajo, so zelo dolge ali moteče za druge uporabnike ali vsebujejo neželene oglase. Prosimo vas, da se v komentarjih držite vsebine naših objav, in vas vabimo, da prispevate k aktualnim razpravam.

Upravljanje
Za te platforme družbenih medijev je odgovorna enota za družbene in digitalne medije ter publikacije Evropskega odbora regij, ki ji vsebinsko podporo zagotavljajo sodelavci iz drugih enot. Če spremljamo določene uporabniške račune, še ne pomeni, da te račune ali na njih objavljene vsebine odobravamo. Uporabljamo številne obstoječe ali nove ključnike (#), ki nam omogočajo sodelovanje v skupinskih pogovorih in pomembnih razpravah. Vendar ne prevzemamo odgovornosti za vsebine tretjih oseb, objavljene s temi ključniki.
Če nas boste opozorili na napake, jih bomo poskusili odpraviti. Ne prevzemamo odgovornosti za vsebino zunanjih spletišč ali dejavnosti tretjih oseb.
Prizadevamo si odgovoriti na čim več vprašanj, kakor hitro lahko. Smo vaše spregledali? Sporočite nam na spodnji elektronski naslov.

Fotografije
Če ni drugače navedeno, ima za vse fotografije, objavljene na naših kanalih, avtorske pravice Evropska unija. Fotografije z oznako „©European Union“ se ob navedbi vira lahko prosto uporabljajo. Ne smejo se uporabljati v komercialne namene ali na žaljiv način. Prizadevamo si, da bi bile vse vsebine, objavljene na naših kanalih, skladne s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU). Če menite, da so bile kršene vaše pravice do zasebnosti ali vaše pravice intelektualne lastnine, stopite v stik z nami prek e-pošte.

Osebni podatki
V statistične namene zbiramo zbirne podatke o naših uporabnikih na platformah družbenih medijev. Za zbiranje in prikazovanje zbirnih podatkov za statistične raziskave uporabljamo orodje Talkwalker. V nobenem primeru ne obdelujemo osebnih podatkov naših sledilcev. Zbiranje podatkov urejajo pogoji uporabe in licenčna pogodba posamezne platforme družbenih medijev.

Za dodatne informacije se obrnite na:
socialmedia@cor.europa.eu
Zadnjič posodobljeno: junij 2019.

Varstvo osebnih podatkov

Evropska unija je zavezana spoštovanju zasebnosti uporabnikov. Politika o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah EU temelji na Uredbi (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES.

Ta splošna politika velja za spletišča institucij Evropske unije znotraj domene europa.eu.

Čeprav lahko po večini teh spletišč brskate, ne da bi dali kakršne koli podatke o sebi, se v nekaterih primerih za zagotovitev e-storitev, za katere zaprosite, zahtevajo osebni podatki.

Spletišča, ki zahtevajo osebne podatke, te podatke obdelujejo v skladu s politiko varstva osebnih podatkov, opisano v zgoraj navedeni uredbi, poleg tega pa v izjavi o varstvu osebnih podatkov navajajo informacije o uporabi teh podatkov.

V zvezi s tem velja naslednje:

 • upravljavec za vsako e-storitev določi, kako in v kakšen namen se bodo osebni podatki obdelovali, ter zagotovi, da se pri e-storitvi upošteva politika o varstvu osebnih podatkov,
 • vsaka institucija ima pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki zagotavlja, da se določbe uredbe upoštevajo, ter upravljavcem podatkov svetuje pri izpolnjevanju njihovih obveznosti (glej člene 43–45 uredbe),
 • Evropski nadzornik za varstvo podatkov je neodvisen nadzorni organ za vse institucije (glej člene 52–60 uredbe).

Na spletiščih institucij Evropske unije znotraj domene europa.eu so povezave do spletišč tretjih oseb. Na vsebino teh spletišč ne moremo vplivati, zato vam priporočamo, da se seznanite z njihovo izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Kaj je e-storitev?

E-storitev na spletnem portalu EUROPA je storitev ali vir, ki je na voljo na internetu in tako omogoča boljšo komunikacijo med državljani in podjetji na eni ter evropskimi institucijami na drugi strani.

Portal EUROPA ponuja ali bo ponujal tri vrste e-storitev:

 • informacijske storitve, ki državljanom, medijem, podjetjem, upravnim organom in drugim nosilcem odločanja omogočajo enostaven in učinkovit dostop do informacij ter tako povečujejo preglednost in razumevanje politik in dejavnosti EU;
 • interaktivne komunikacijske storitve, ki omogočajo boljši stik z državljani, podjetji, civilno družbo in javnimi subjekti za lažje posvetovanje o politikah, in pridobivanje povratnih informacij, kar prispeva k oblikovanju politik, dejavnosti in storitev EU;
 • transakcijske storitve, ki omogočajo dostop do vseh osnovnih oblik transakcij z EU, kot so javna naročila, finančno poslovanje, zaposlovanje, prijava na prireditve in pridobivanje ali nakup dokumentov.

Informacije v posameznih izjavah o varstvu osebnih podatkov

Posamezne izjave o varstvu podatkov vsebujejo naslednje informacije o uporabi vaših podatkov:

 • katere osebne podatke zbira EU ter za kakšen namen in s katerimi tehničnimi sredstvi, pri čemer se podatki zbirajo izključno v obsegu, ki je potreben za točno določen namen. Podatki ne bodo ponovno uporabljeni za namen, ki ni združljiv s prvotnim;
 • kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov. EU bo vaše podatke razkrila tretjim osebam, le če je to nujno potrebno za zgoraj navedeni namen in samo navedenim prejemnikom oz. kategorijam prejemnikov. EU vaših osebnih podatkov ne bo razkrila za namene neposrednega trženja;
 • kako lahko dostopate do svojih podatkov, preverite njihovo točnost in jih po potrebi popravite. Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate tudi pravico, da na podlagi tehtnih razlogov nasprotujete obdelavi svojih osebnih podatkov, razen če so bili podatki zbrani zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti ali so bili potrebni za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste, ali če ste izrecno privolili v njihovo uporabo za ta namen;
 • kako dolgo se vaši podatki hranijo. EU hrani podatke samo tako dolgo, kot je potrebno za namen zbiranja ali nadaljnje obdelave podatkov;
 • kako so podatki zavarovani pred morebitno zlorabo in nepooblaščenim dostopom;
 • na koga lahko naslovite vprašanja in pritožbe.

Kako ravnamo z elektronsko pošto, ki nam jo pošljete?

Na številnih spletnih straneh portala EUROPA lahko s klikom na gumb „Kontakt“ odprete svoj program za e-pošto in svoje sporočilo pošljete v namenski poštni predal.

Pri tem se vaši podatke zbirajo le v obsegu, ki je potreben za odgovor na vaše sporočilo. Če upravljavci poštnega predala ne bodo znali odgovoriti na vaše vprašanje, bodo sporočilo posredovali drugi službi. Po e-pošti boste obveščeni o tem, kateri službi je bilo posredovano vaše vprašanje.

Če imate kakršna koli vprašanja o obdelavi vaših e-sporočil in z njimi povezanih osebnih podatkov, jih dodajte v svoje sporočilo.

Dokumenti

 • Privacy statement (Recording of the Bureau, Plenary session and the Conference of Presidents)

 • Privacy statement (Recording of external meetings of the Bureau)

 • Izjava o varstvu osebnih podatkov: Akreditacija za obiskovalce

  Razpoložljivi jeziki (22)
  1. български(86.91 KB - DOCX)Prenesi
   Декларация за поверителност
  2. Čeština(138.95 KB - DOCX)Prenesi
   PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: AKREDITACE
  3. dansk(96.27 KB - DOCX)Prenesi
   Akkreditering databeskyttelseserklæring
  4. Deutsch(93.86 KB - DOCX)Prenesi
   DATENSCHUTZERKLÄRUNG: AKKREDITIERUNG
  5. eesti(99.52 KB - DOCX)Prenesi
   ISIKUANDMETE KAITSE AVALDUS: KÜLASTAJATE AKREDITEERIMINE
  6. ελληνικά(98.03 KB - DOCX)Prenesi
   Δήλωση απορρήτου σχετικά με τη διαπίστευση
  7. English(94.87 KB - DOCX)Prenesi
   Accreditation privacy statement
  8. español(92.57 KB - DOCX)Prenesi
   Declaración de confidencialidad: acreditación de visitantes
  9. français(90.05 KB - DOCX)Prenesi
   Déclaration de confidentialité - accréditation des visiteurs
  10. hrvatski(92.85 KB - DOCX)Prenesi
   Accreditation privacy statement
  11. italiano(88.39 KB - DOCX)Prenesi
   Accreditamento dati personali
  12. latviešu(92.87 KB - DOCX)Prenesi
   Paziņojums par privātumu: apmeklētāju akreditācija
  13. lietuvių(95.02 KB - DOCX)Prenesi
   Accreditation privacy statement
  14. magyar(89.67 KB - DOCX)Prenesi
   Akkreditáció adatvédelmi nyilatkozat
  15. Malti(85.5 KB - DOCX)Prenesi
   STQARRIJA TA PRIVATEZZA:AKKREDITAZZJONI
  16. Nederlands(86.93 KB - DOCX)Prenesi
   Privacyverklaring_accreditatie
  17. polski(143.33 KB - DOCX)Prenesi
   Oświadczenie o ochronie prywatności_Akredytacja
  18. português(94.99 KB - DOCX)Prenesi
   Declaração de privacidade_Acreditação
  19. română(81.7 KB - DOCX)Prenesi
   DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
  20. slovenčina(85.67 KB - DOCX)Prenesi
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov_Akreditácia
  21. slovenščina(73.61 KB - DOCX)Prenesi
   Izjava o varstvu osebnih podatkov: Akreditacija za obiskovalce
  22. suomi(80.68 KB - DOCX)Prenesi
   Tietosuojaseloste_Akkreditointi
  23. svenska(90.34 KB - DOCX)Prenesi
   Ackreditering av besökare
  Vašega jezika ni na seznamu?Tu je razlaga.
 • Izjava o varstvu osebnih podatkov: videonadzor

  Razpoložljivi jeziki (22)
  1. български(89.03 KB - DOCX)Prenesi
   Политика на видеонаблюдение
  2. Čeština(92.96 KB - DOCX)Prenesi
   Prohlášení o ochraně osobních údajů získaných kamerovým dohledem
  3. dansk(91.42 KB - DOCX)Prenesi
   videoovervågningspolitik
  4. Deutsch(93.97 KB - DOCX)Prenesi
   Datenschutzerklärung: Videoüberwachung
  5. eesti(101.11 KB - DOCX)Prenesi
   Isikuandmete kaitse avaldus: videovalve
  6. ελληνικά(98.95 KB - DOCX)Prenesi
   Δήλωση περί απορρήτου: βιντεοεπιτήρηση
  7. English(69.39 KB - DOCX)Prenesi
   Video surveillance policy
  8. español(100.32 KB - DOCX)Prenesi
   Videovigilancia
  9. français(95.12 KB - DOCX)Prenesi
   Déclaration de confidentialité - vidéosurveillance
  10. hrvatski(97.59 KB - DOCX)Prenesi
   Izjava o zaštiti osobnih podataka: videonadzor
  11. italiano(94.57 KB - DOCX)Prenesi
   videosorveglianza
  12. latviešu(89.63 KB - DOCX)Prenesi
   Videonovērošanas politika
  13. lietuvių(91.02 KB - DOCX)Prenesi
   Pareiškimas dėl privatumo: stebėjimas vaizdo kameromis
  14. magyar(94.33 KB - DOCX)Prenesi
   Adatvédelmi nyilatkozat: videokamerás megfigyelés
  15. Malti(96.27 KB - DOCX)Prenesi
   Stqarrija ta privatezza: sorveljanza bil-video
  16. Nederlands(94.7 KB - DOCX)Prenesi
   Privacyverklaring: videobewaking
  17. polski(96.93 KB - DOCX)Prenesi
   Oświadczenie o ochronie prywatności monitoring wizyjny
  18. português(92.66 KB - DOCX)Prenesi
   Declaração de privacidade_Acreditação
  19. română(98.01 KB - DOCX)Prenesi
   supravegherea video
  20. slovenčina(85.66 KB - DOCX)Prenesi
   Pravidlá monitorovania kamerovým systémom
  21. slovenščina(73.13 KB - DOCX)Prenesi
   Izjava o varstvu osebnih podatkov: videonadzor
  22. suomi(99.44 KB - DOCX)Prenesi
   Tietosuojaseloste: videovalvonta
  23. svenska(93.45 KB - DOCX)Prenesi
   Videoövervakningspolicy
  Vašega jezika ni na seznamu?Tu je razlaga.
 • Izjava o varstvu osebnih podatkov - upravljanje zbirke kontaktnih podatkov

  Razpoložljivi jeziki (22)
  1. български(52.27 KB - DOCX)Prenesi
   Декларация за поверителност: База данни за управление на контактите
  2. Čeština(69.32 KB - DOCX)Prenesi
   Prohlášení o ochraně osobních údajů: databáze pro správu kontaktů
  3. dansk(79.54 KB - DOCX)Prenesi
   Databeskyttelseserklæring: database til forvaltning af kontakter
  4. Deutsch(67.12 KB - DOCX)Prenesi
   Datenschutzerklärung: Datenbank für die Kontaktverwaltung
  5. eesti(87.11 KB - DOCX)Prenesi
   Isikuandmete kaitse avaldus: kontaktihalduse andmebaas
  6. ελληνικά(72.11 KB - DOCX)Prenesi
   Δήλωση περί απορρήτου: Βάση δεδομένων διαχείρισης επαφών
  7. English(87.82 KB - DOCX)Prenesi
   Privacy statement: Contact Management Database
  8. español(66.33 KB - DOCX)Prenesi
   Declaración de confidencialidad: base de datos de gestión de contactos
  9. français(65.67 KB - DOCX)Prenesi
   Déclaration de confidentialité: Base de donnée de gestion des contacts
  10. hrvatski(65.07 KB - DOCX)Prenesi
   Izjava o zaštiti osobnih podataka: Baza podataka za upravljanje kontaktima
  11. italiano(70.69 KB - DOCX)Prenesi
   Informativa sulla protezione dei dati personali: banca dati per la gestione dei contatti
  12. latviešu(70.87 KB - DOCX)Prenesi
   Paziņojums par privātumu: kontaktinformācijas pārvaldības datubāze
  13. lietuvių(116.06 KB - DOCX)Prenesi
   Pareiškimas dėl privatumo: kontaktų valdymo duomenų bazė
  14. magyar(65.9 KB - DOCX)Prenesi
   Adatvédelmi nyilatkozat: kapcsolatkezelési adatbázis
  15. Malti(76.89 KB - DOCX)Prenesi
   Stqarrija ta Privatezza: Bażi ta Data ta Ġestjoni tal-Kuntatti
  16. Nederlands(72.08 KB - DOCX)Prenesi
   Privacyverklaring: gegevensbank voor het beheer van contacten
  17. polski(118.14 KB - DOCX)Prenesi
   Oświadczenie o ochronie prywatności: Baza danych do zarządzania kontaktami
  18. português(72.95 KB - DOCX)Prenesi
   Declaração de privacidade: base de dados de gestão de contactos
  19. română(67.73 KB - DOCX)Prenesi
   Declarație de confidențialitate: baza de date pentru gestionarea datelor de contact
  20. slovenčina(66.41 KB - DOCX)Prenesi
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: Databáza pre správu kontaktov
  21. slovenščina(65.54 KB - DOCX)Prenesi
   Izjava o varstvu osebnih podatkov - upravljanje zbirke kontaktnih podatkov
  22. suomi(72.51 KB - DOCX)Prenesi
   Tietosuojalauseke: yhteystietojen hallintatietokanta
  23. svenska(68.67 KB - DOCX)Prenesi
   Meddelande om skydd av personuppgifter: kontakthanteringsdatabas
  Vašega jezika ni na seznamu?Tu je razlaga.
 • SKLEP št. 0015/2018 o snemanju dejavnosti Evropskega odbora regij

  Razpoložljivi jeziki (23)
  1. български(98.64 KB-DOCX)Prenesi
   РЕШЕНИЕ 0015/2018 относно записването на дейностите на Европейския комитет на регионите
  2. Čeština(151.98 KB-DOCX)Prenesi
   ROZHODNUTÍ č. 0015/2018 o záznamu činností vykonávaných Evropským výborem regionů
  3. dansk(148.68 KB-DOCX)Prenesi
   AFGØRELSE nr. 0015/2018 om optagelse af aktiviteter i Det Europæiske Regionsudvalg
  4. Deutsch(90.23 KB-DOCX)Prenesi
   BESCHLUSS Nr. 0015/2018 über die Aufzeichnung von Tätigkeiten des Europäischen Ausschusses der Regionen
  5. ελληνικά(102.82 KB-DOCX)Prenesi
   ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 0015/2018 σχετικά με την εγγραφή των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
  6. English(221.09 KB-PDF)Prenesi
  7. español(95.33 KB-DOCX)Prenesi
   DECISIÓN No 00152018 sobre la grabación de actividades efectuadas por el Comité Europeo de las Regiones
  8. eesti(148.31 KB-DOCX)Prenesi
   Juhatuse otsus nr0015/2018 Euroopa Regioonide Komitee tegevuse salvestamise kohta
  9. suomi(89.59 KB-DOCX)Prenesi
   PÄÄTÖS N:o 0015/2018 Euroopan alueiden komitean toiminnan tallentamisesta
  10. français(225.39 KB-PDF)Prenesi
  11. Gaeilge(86.82 KB-DOCX)Prenesi
   CINNEADH Uimh. 00152018 maidir le taifeadadh gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag Coiste Eorpach na Réigiún
  12. hrvatski(90.67 KB-DOCX)Prenesi
   ODLUKA br. 0015/2018 o snimanju aktivnosti Europskog odbora regija
  13. magyar(89.44 KB-DOCX)Prenesi
   0015/2018. sz. HATÁROZAT a Régiók Európai Bizottsága tevékenységeiről történő felvételkészítésről
  14. italiano(99.47 KB-DOCX)Prenesi
   Decisione n. 0015/2018 concernente la registrazione delle attività svolte dal Comitato europeo delle regioni
  15. lietuvių(146.33 KB-DOCX)Prenesi
   SRENDIMAS Nr. 0015/2018 dėl Europos regionų komiteto vykdomos veiklos įrašų
  16. latviešu(89.42 KB-DOCX)Prenesi
   LĒMUMS Nr.0015/2018 par Eiropas Reģionu komitejas rīkoto pasākumu ierakstiem
  17. Malti(96.77 KB-DOCX)Prenesi
   DEĊIŻJONI Nru 0015/2018 dwar ir-reġistrazzjoni ta' attivitajiet imwettqa mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
  18. Nederlands(94.25 KB-DOCX)Prenesi
   BESLUIT nr. 0015/2018 betreffende het maken van opnamen van activiteiten van het Europees Comité van de Regio's
  19. polski(145.69 KB-DOCX)Prenesi
   DECYZJA nr 0015/2018 w sprawie nagrywania działań podejmowanych przez Europejski Komitet Regionów
  20. português(95.33 KB-DOCX)Prenesi
   DECISÃO n.º 15/2018 sobre a gravação das atividades do Comité das Regiões Europeu
  21. română(100.41 KB-DOCX)Prenesi
   DECIZIA nr. 0015/2018 privind înregistrarea activităților realizate de Comitetul European al Regiunilor
  22. slovenčina(133.5 KB-DOCX)Prenesi
   Rozhodnutie Európskeho výboru regiónov č. 0015/2018 o zaznamenávaní činností Európskeho výboru regiónov
  23. svenska(95.76 KB-DOCX)Prenesi
   BESLUT nr 00152018 om ljud- eller bildupptagning av Europeiska regionkommitténs aktiviteter
  Vašega jezika ni na seznamu?  Tu je razlaga.
 • Privacy statement Network for former members

Deli :
 
Back to top