Evropska podjetniška regija (EPR)  
Award 2021-2022

Evropska podjetniška regija (EPR) jeprojekt, namenjen izbiranju in nagrajevanju regij EU z izjemno in inovativno strategijo podjetniške politike, ne glede na njihovo velikost, bogastvo ali znanje. Regije z najbolj prepričljivo, daljnovidno in obetavno vizijo prejmejo oznako Evropska podjetniška regija (EPR) za posamezno leto.

Oznaka EPR je bila uvedena v partnerstvu z Evropsko komisijo in s podporo zainteresiranih strani na ravni EU, kot so poslovna združenja SME United, Eurochambres in Social Economy Europe. Za oznako se lahko potegujejo vse organizacije, ki želijo prispevati k ciljem tega projekta.

Nagrado za Evropsko podjetniško regijo za leto 2020 so prejele naslednje regije: Gdansk/Pomorjansko vojvodstvo (Poljska), Business Region Göteborg (Švedska) in avtonomna skupnost Navarra (Španija).

Več informacij o nagrajenih regijah lahko najdete v sporočilu za javnost.

 

Postopek prijave

Pogoji sodelovanja

  • Sodelujejo lahko vse lokalne in regionalne skupnosti EU, vključno z občinami in mesti ter čezmejne skupnosti, ki imajo status pravne osebe, kot so EZTS in evroregije.
  • Imeti morajo pristojnosti na politični ravni (ne nujno zakonodajne).
  • Sposobne morajo biti izvajati celostno podjetniško vizijo.
  • Njihova velikost, bogastvo ali posebne pristojnosti niso pomembni.
  • Sodelujejo lahko skupnosti, ki so že uspešne, in tiste, ki so se zavezale k izvajanju potrebnih sprememb.

K prijavi še posebej spodbujamo čezmejne regije.

Zahtevani dokumenti
  • Prijavnica
  • Informativni pregled podatkov o skupnosti, ki kandidira
  • Oris regionalne politične vizije
  • Opis predvidenega mehanizma upravljanja za zagotovitev učinkovitega izvajanja ukrepov EPR
  • Akcijski načrt
  • Komunikacijski načrt
  • Izjava o politični zavezi, ki dokazuje, da strategijo EPR podpira ustrezna politična raven (na primer regionalna skupščina, regionalna vlada ali drugi pooblaščeni organi)
Postopek prijave

Žirija upošteva:

  • proračun, specifične strukturne in lokalne izzive ter izhodiščne gospodarske razmere kandidata;
  • celostno predstavitev strateškega načrta kandidata za EPR.

Dodatne informacije glede prijave najdete v dokumentih spodaj.

Dokumenti (Evropska podjetniška regija 2021-2022)

Žirija EPR

 

Kontakt:

Piotr Zajączkowski
Odbor regij 
Tel: +32 (0)2/282.24.01
eer-cdr@cor.europa.eu

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share: