Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony a města EU vítají odhodlání členských států i nadále podporovat politiku soudržnosti jakožto hlavní pilíř Unie  

Členové Aliance soudržnosti – celounijní koalice čítající na 12 000 signatářů, kteří se zasazují o posílení politiky soudržnosti – se tímto chtějí vyjádřit k závěrům o politice soudržnosti, jež dnes přijala Rada EU pro obecné záležitosti.

Aliance soudržnosti (#CohesionAlliance) vítá závěry, v nichž Rada pro obecné záležitosti upozornila na význam soudržnosti jakožto zásady, politiky, cíle a pilíře Evropské unie a zdůraznila, že jde o politiku dlouhodobého zaměření, která by měla i nadále pomáhat všem regionům EU. Politika soudržnosti sice rovněž pomohla zmírnit důsledky nedávných krizí, například těch spojených s pandemií COVID-19 a s válkou Ruska proti Ukrajině, přesto musí i do budoucna zůstat nejdůležitější dlouhodobou politikou EU sloužící ke snižování územních rozdílů.

Aliance je připravena navázat kontakt s Evropskou komisí a členskými státy a společně s nimi podrobněji definovat zásadu „nepoškozování soudržnosti“, jejímž prostřednictvím by se mělo zamezit vzniku nových nerovností v Evropě. Momentálně je více než kdy dříve zapotřebí posílit soudržnost, která představuje základní hodnotu Evropské unie.

Aliance soudržnosti vítá skutečnost, že v závěrech o politice soudržnosti bylo uznáno, že by mělo být její provádění nadále založeno na sdíleném řízení a dohodách o partnerství mezi evropskými, celostátními, regionálními a místními orgány a měly by do něj být zapojeny místní subjekty. Dále pak poukazuje na to, že podle ministrů je nutné zamezit využívání celé řady různých samostatných nástrojů financování, aby nedocházelo k překrývání s politikou soudržnosti. Odpovídá to požadavku, který členové Aliance soudržnosti vyslovili ve svém novém prohlášení z letošního října.

Tato celounijní koalice opětovně zdůrazňuje, že je odhodlána usilovat i v budoucnu o zajištění toho, aby byla politika soudržnosti jednodušší a účinnější a přinášela evropským občanům ještě větší prospěch. Její partneři jsou připraveni podílet se na účinném provádění investičních plánů na roky 2021–2027 a přispět k diskusi o budoucnosti politiky soudržnosti.

Předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro prohlásil: „Musíme posílit hlavní zásady politiky soudržnosti, tj. strukturální politiky dlouhodobého zaměření, která je realizována v partnerství s regiony a městy, a zároveň přichystat její modernizaci, aby mohla být efektivněji a snáze prováděna v evropských městech a regionech. Musíme vyvodit poznatky z toho, jakým způsobem tato politika pomohla čelit krizím, jimiž Evropa v poslední době prošla, a na základě toho ji uzpůsobit budoucím potřebám. Oceňuji, že se dnes členské státy zavázaly zlepšit koordinaci finančních prostředků EU určených na podporu soudržnosti v Evropě. V rámci nové Aliance soudržnosti se nám společnými silami dozajista podaří posílit politiku soudržnosti, která všem evropským občanům přináší pokrok a prosperitu.“

Kontakt:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023