Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony i miasta w UE z zadowoleniem przyjmują zobowiązanie państw członkowskich do utrzymania polityki spójności jako głównego filaru Unii  

Członkowie #CohesionAllianceogólnounijnej koalicji złożonej z 12 tys. sygnatariuszyopowiadających się za silniejszą polityką spójności – reagują na konkluzje w sprawie polityki spójności, które zostały dziś przyjęte przez Radę do Spraw Ogólnych UE.

Sojusz na rzecz Spójności (#CohesionAlliance) aprobuje konkluzje przyjęte przez Radę do Spraw Ogólnych, w których podkreślono znaczenie spójności jako zasady, polityki, celu i filaru Unii Europejskiej, podkreślając jednocześnie, że spójność jest polityką o charakterze długoterminowym, która powinna nadal przynosić korzyść wszystkim regionom UE. Polityka spójności pomogła złagodzić skutki niedawnych kryzysów, takich jak pandemia COVID-19 i wojna Rosji przeciwko Ukrainie, jednak musi pozostać najważniejszą długofalową polityką UE służącą zmniejszaniu dysproporcji między terytoriami.

Sojusz jest gotów współpracować z Komisją Europejską i państwami członkowskimi w celu dalszego zdefiniowania zasady „nie szkodzić spójności”, która powinna zapobiegać powstawaniu nowych nierówności w Europie. Wzmocnienie spójności jako nadrzędnej wartości Unii Europejskiej jest dziś pilniejsze niż kiedykolwiek.

#CohesionAlliance wyraża zadowolenie z tego, iż uznano, że polityka spójności powinna nadal opierać się na zarządzaniu dzielonym i umowach partnerstwa między władzami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, z udziałem lokalnych zainteresowanych stron. Ponadto zwraca uwagę na wystosowany przez ministrów apel przeciwko mnożeniu i rozdrobnieniu instrumentów finansowania, aby uniknąć ryzyka pokrywania się z polityką spójności. W apelu uwzględniono wniosek zawarty w nowej deklaracji przyjętej przez członków #CohesionAlliance w październiku.

Ogólnounijna koalicja przypomina o swoim zaangażowaniu na rzecz przyszłego uproszczenia polityki spójności i sprawienia, by była efektywniejsza i przynosiła lepsze rezultaty obywatelom europejskim. Partnerzy są zachęcani do skutecznej realizacji planów inwestycyjnych na lata 2021–2027 i są oni gotowi wnieść wkład w debatę na temat przyszłego kształtu polityki spójności.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro oznajmił: Musimy wzmocnić i uwydatnić podstawowe zasady polityki spójności jako długoterminowej polityki strukturalnej realizowanej w partnerstwie z regionami i miastami, a jednocześnie ją uaktualnić, aby była skuteczniejsza i prostsza do wdrożenia w miastach i regionach Europy. Należy wyciągnąć wnioski z tego, w jaki sposób starano się za pomocą polityki spójności rozwiązać niedawny kryzys, który dotknął Europę, aby dostosować tę strategię do wymogów przyszłości. Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze zobowiązanie państw członkowskich do poprawy koordynacji funduszy UE ukierunkowanych na zapewnienie spójności Europy. Razem, w ramach nowego Sojuszu na rzecz Spójności, uda nam się wzmocnić politykę spójności, która przynosi postęp i dobrobyt wszystkim obywatelom w Europie.

Kontakt:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
15.03.2023