Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony i miasta w UE z zadowoleniem przyjmują zobowiązanie państw członkowskich do utrzymania polityki spójności jako głównego filaru Unii  

Członkowie #CohesionAllianceogólnounijnej koalicji złożonej z 12 tys. sygnatariuszyopowiadających się za silniejszą polityką spójności – reagują na konkluzje w sprawie polityki spójności, które zostały dziś przyjęte przez Radę do Spraw Ogólnych UE.

Sojusz na rzecz Spójności (#CohesionAlliance) aprobuje konkluzje przyjęte przez Radę do Spraw Ogólnych, w których podkreślono znaczenie spójności jako zasady, polityki, celu i filaru Unii Europejskiej, podkreślając jednocześnie, że spójność jest polityką o charakterze długoterminowym, która powinna nadal przynosić korzyść wszystkim regionom UE. Polityka spójności pomogła złagodzić skutki niedawnych kryzysów, takich jak pandemia COVID-19 i wojna Rosji przeciwko Ukrainie, jednak musi pozostać najważniejszą długofalową polityką UE służącą zmniejszaniu dysproporcji między terytoriami.

Sojusz jest gotów współpracować z Komisją Europejską i państwami członkowskimi w celu dalszego zdefiniowania zasady „nie szkodzić spójności”, która powinna zapobiegać powstawaniu nowych nierówności w Europie. Wzmocnienie spójności jako nadrzędnej wartości Unii Europejskiej jest dziś pilniejsze niż kiedykolwiek.

#CohesionAlliance wyraża zadowolenie z tego, iż uznano, że polityka spójności powinna nadal opierać się na zarządzaniu dzielonym i umowach partnerstwa między władzami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, z udziałem lokalnych zainteresowanych stron. Ponadto zwraca uwagę na wystosowany przez ministrów apel przeciwko mnożeniu i rozdrobnieniu instrumentów finansowania, aby uniknąć ryzyka pokrywania się z polityką spójności. W apelu uwzględniono wniosek zawarty w nowej deklaracji przyjętej przez członków #CohesionAlliance w październiku.

Ogólnounijna koalicja przypomina o swoim zaangażowaniu na rzecz przyszłego uproszczenia polityki spójności i sprawienia, by była efektywniejsza i przynosiła lepsze rezultaty obywatelom europejskim. Partnerzy są zachęcani do skutecznej realizacji planów inwestycyjnych na lata 2021–2027 i są oni gotowi wnieść wkład w debatę na temat przyszłego kształtu polityki spójności.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro oznajmił: Musimy wzmocnić i uwydatnić podstawowe zasady polityki spójności jako długoterminowej polityki strukturalnej realizowanej w partnerstwie z regionami i miastami, a jednocześnie ją uaktualnić, aby była skuteczniejsza i prostsza do wdrożenia w miastach i regionach Europy. Należy wyciągnąć wnioski z tego, w jaki sposób starano się za pomocą polityki spójności rozwiązać niedawny kryzys, który dotknął Europę, aby dostosować tę strategię do wymogów przyszłości. Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze zobowiązanie państw członkowskich do poprawy koordynacji funduszy UE ukierunkowanych na zapewnienie spójności Europy. Razem, w ramach nowego Sojuszu na rzecz Spójności, uda nam się wzmocnić politykę spójności, która przynosi postęp i dobrobyt wszystkim obywatelom w Europie.

Kontakt:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023