Evropska mreža regionalnih in lokalnih svetnikov EU 

summit
© European Union

​​​V regijah in mestih Evropske unije je več kot milijon izvoljenih politikov, ki se vsakodnevno posvečajo evropskim predpisom in programom financiranja ter razpravam o evropskih zadevah. Mreža izhaja iz uspešnih izkušenj nacionalnih in lokalnih politikov, pristojnih za zadeve EU, npr. iz Avstrije, Francije in Nemčije.

Za pridružitev mreži izpolnite ta obrazec

Vsebina

Kdo se lahko prijavi in ka​​​​ko?

Mreži se lahko pridružijo lokalni in regionalni politiki, ki so izvoljeni predstavniki vlade, parlamenta ali skupščine regije, mesta, kraja, province, občine ali vasi. S prijavo za sodelovanje v mreži politik potrjuje, da ga je njegova skupščina izbrala za zastopanje svoje volilne enote. Ista skupščina lahko imenuje enega ali več politikov, ki bodo v času svojega mandata imeli naziv člana mreže regionalnih in lokalnih svetnikov EU v okviru OR.

Mreža je prostovoljni projekt od spodaj navzgor. Izbirnega postopka ni: vsi registrirani politiki postanejo člani mreže.

Kaj ponuja mreža?

OR članom mreže ponuja:

 • posebne informacije v obliki glasil in predstavitev ter na posebni spletni strani spletnega mesta OR in v zasebni skupini platforme Futurium „Svetniki EU Odbora regij“, ki naj bi postala glavni forum za informacije in dogodke;
 • vabila na dogodke OR, povezave do političnih razprav v OR;
 • izmenjave in povezovanje v mreže s člani OR in njihovimi nadomestnimi člani ter drugimi svetniki EU.

Sodelovanje v mreži ni povezano s finančno podporo OR.

Kako lahko svetniki EU sodelujejo z OR?

Svetniki EU lahko aktivno prispevajo k dejavnostim OR, na primer z organizacijo dogodkov, povezanih z EU, v lokalnih in regionalnih svetih, organizacijo razprav z državljani ter sodelovanjem v posvetovanjih in anketah OR ter na dogodkih, kot so vsakoletni evropski teden regij in mest ali redni evropski vrhi OR. Člani mreže lahko v svojem jeziku na upravo OR naslovijo vprašanja ali zaprosijo za gradivo in pomoč pri organizaciji dogodkov. Svetniki EU se lahko obrnejo tudi na člane OR iz svoje regije ali države članice za informacije o trenutnem delu v OR ali njihovi regiji. Člani lahko postanejo mentorji svetnikom EU.

Futurium

Futurium je spletna platforma Evropske komisije, ki ponuja prostor za interakcijo (skupin ali skupnosti), kjer lahko člani objavljajo in komentirajo vsebine, izmenjujejo dokumente, slike, videoposnetke in informacije o dogodkih. Vmesnik je večjezičen in ponuja samodejno prevajalsko orodje, ki vsem udeležencem omogoča prebiranje vsebine in izražanje v svojem maternem jeziku (enem od uradnih jezikov EU).

Dostop do Futuriuma je na voljo vsem, za pridružitev skupnosti pa je potreben račun EU Login. Uporabnik se mora najprej pridružiti skupini, da lahko v njej objavlja. V javnih skupinah ( https://futurium.ec.europa.eu/en/digital-compass ) si lahko vsakdo ogleda in prebere objave, le člani skupine pa jih lahko komentirajo ali ustvarjajo vsebino. V zasebnih skupinah lahko med seboj komunicirajo in prebirajo vsebino le člani posamezne skupine.

Svetniki EU so zasebna skupina, vzpostavljena v sodelovanju s pilotnim projektom Evropske komisije Gradimo Evropo z lokalnimi svetniki ( Building Europe with Local Councillors). V njej lahko upravni uslužbenci OR in Evropske komisije objavljajo novice, dogodke, strokovne seminarje, informativne predstavitve in koristne dokumente.

Vsebuje zasebno podskupino svetnikov EU Odbora regij, v kateri lahko svetniki objavljajo in komentirajo vsebino: objavljajo lahko informacije o svojih dogodkih, novice, dokumente, dobre prakse, fotografije ali videopovezave. Povabilo k članstvu v tej podskupini Futurium lahko prejmejo le izvoljeni politiki na lokalni ali regionalni ravni, ki so registrirani člani mreže svetnikov EU Odbora regij.


Dogodki

Pretekli dogodki

Multimedijske vsebine

Plamena Marinova, BG: Europe is safety

 


Oglejte si

 • Plamena Marinova, BG: Europe is safety
  Plamena Marinova, BG: Europe is safety
 • Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
  Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
 • Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
  Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
 • Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
  Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
 • Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
  Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March

Fotografije

Kontakt

Deli:
 
Back to top