Evropska mreža regionalnih in lokalnih svetnikov EU  

„Evropa“ se gradi vsakodnevno v naših regijah, mestih in vaseh Apostolos Tzitzikostas, guverner grške regije Osrednja Makedonija in predsednik Evropskega odbora regij (OR)​

V regijah in mestih Evropske unije je več kot milijon izvoljenih politikov, ki se vsakodnevno posvečajo evropskim predpisom in programom financiranja ter razpravam o evropskih zadevah. Mreža izhaja iz uspešnih izkušenj z nacionalnimi in lokalnimi politiki, pristojnimi za evropske zadeve, npr. iz Avstrije Francije in Nemčije.

Kdo se lahko prijavi in kako?

Mreži se lahko pridružijo lokalni in regionalni politiki, ki so izvoljeni predstavniki vlade, parlamenta ali skupščine regije, mesta, kraja, province, občine ali vasi. S prijavo za sodelovanje v mreži politik potrjuje, da ga je njegova skupščina imenovala za zastopanje njihove volilne enote. Ta lahko imenuje enega ali več politikov, ki bodo v času svojega mandata imeli naziv člana mreže regionalnih in lokalnih svetnikov EU v okviru OR.

Mreža je prostovoljni projekt od spodaj navzgor. Izbirnega postopka ni: vsi registrirani politiki postanejo člani mreže.

Kaj nudi mreža?

OR članom mreže nudi:

  • posebne informacije v obliki glasil in predstavitev;
  • vabila na dogodke OR, povezave do političnih razprav v OR;
  • izmenjave s člani OR in njihovimi nadomestnimi člani ter ostalimi člani mreže.

Sodelovanje v mreži ni povezano s finančno podporo OR.

Kako lahko svetniki EU sodelujejo z OR?

Člani mreže so vabljeni, da stopijo v stik s poljubnim članom OR. Poleg tega lahko aktivno prispevajo k dejavnostim OR, na primer z organizacijo dogodkov, povezanih z EU, v lokalnih in regionalnih svetih, organizacijo razprav z državljani ter sodelovanjem v posvetovanjih in anketah OR ter na dogodkih, kot so vsakoletni Evropski teden regij in mest ali redni evropski vrhi OR. Člani mreže lahko v svojem jeziku na upravo OR naslovijo vprašanja ali zaprosijo za gradivo in pomoč pri organizaciji dogodkov.


                                ​​Prijavite se​​

No results.

 Previous Events

No results.

 Upcoming Events

No results.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
No results.
Share: