Arhiv 

Vsebina
Vloga arhivske službe ORArhivska služba OR je zadolžena za organizacijo, varstvo, upravljanje, opisovanje in ohranjanje dokumentarnega gradiva Odbora ter za posredovanje tega gradiva javnosti.Ko služba, ki je dokumente pripravila, gradivo preda arhivski službi, se to shrani v ustrezno embalažo, digitalizira in preslika na mikrofiš, s čimer se zagotovi fizična ohranitev gradiva. Nato se pripravi opis vsakega dosjeja posebej, da se lahko oblikujejo iskalna orodja (popis).Dve arhivski zbirki dokumentovV arhivu sta na voljo zbirka dokumentov OR, ki jo sestavljajo dokumenti, ki so rezultat specifičnih dejavnosti Odbora, in zbirka dokumentov predsednikov, ki jo sestavljajo dosjeji, ki jih ob koncu vsakega predsedniškega mandata (od leta 1994 do leta 2010 je ta trajal dve leti, nato pa dve leti in pol) preda kabinet predsednika.

Dokumenti iz obeh zbirk so razvrščeni po posebnem klasifikacijskem načrtu in zanje se izvede poseben popis.

Dostop do zgodovinskega arhiva

V skladu z evropskimi predpisi o odpiranju arhivov za javnost je prost vpogled v arhivsko gradivo Odbora možen 30 let po njegovem nastanku, vpogled se omogoči ob upoštevanju pravil o varstvu osebnih podatkov, dokumenti, ki so na voljo javnosti pred potekom obdobja 30 let, pa so še naprej razpoložljivi brez omejitev.

Čitalnica je raziskovalcem na voljo po predhodnem dogovoru, za dostop pa veljajo varnostne zahteve, v skladu s katerimi se med drugim zahteva predložitev osebnega dokumenta. Kopije pregledanih dokumentov so na voljo brezplačno.

Delovni čas

Ponedeljek–četrtek: 9.00–12.30 in 14.30–17.00

Petek: 9.00–12.30

Zaprto: velikonočni prazniki (veliki četrtek in petek, velikonočni ponedeljek), 1. maj, 9. maj, vnebohod (četrtek in petek), binkoštni ponedeljek, 21. julij, 15. avgust, 1. in 2. november, čas med božičem in novim letom.​

Kontakt

European Committee of the Regions, Archives service (office JDE 4253), Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel​
Deli :
 
Back to top